ไฟล์ตัวอย่างสำหรับใช้อัพโหลด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอัปโหลดเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เพียงศึกษาแนวทางการสร้างและเตรียมไฟล์ของคุณให้ถูกต้อง ประหยัดเวลาได้อีก เพียงใช้ไฟล์ตัวอย่างของเรา ดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องการ แก้ไขโดยเปลี่ยนเป็นข้อมูลสินค้าของคุณ จากนั้นบันทึกและอัปโหลดไฟล์ได้เลย
 • สำหรับทุกๆ รายการสินค้า ต้องใส่มาทุกช่อง แต่รายละเอียดสามารถว่างไว้ได้ในบางช่อง
 • การใส่ข้อมูลสำหรับแต่ละสินค้าในไฟล์ต้องเรียงตามข้างล่างนี้
 • ให้รายละเอียดสินค้าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • หากใส่รายละเอียดมาเกินจำนวนตัวอักษรที่กำหนดจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในขณะอัปโหลดไฟล์
 • สูงสุดไม่เกิน 250 รายการต่อไฟล์
ดูตัวอย่าง
ดูตัวอย่าง

ตัวเลขสอดคล้องกับรายละเอียดตามแนวทางที่ให้ไว้
ไฟล์ ประเภท/ชนิด: TXT, ฟิลด์ตัวคั่น: |
ลำดับ
ชื่อช่อง
ตัวอักษรสูงสุด
รูปแบบ
คำอธิบาย
ตัวอย่าง
1
หมายเลขสินค้า

1

ต้องเป็น 1 เสมอ

1 ต้องเป็นช่องแรกสำหรับทุกๆ รายการแต่ละรายการ

 • ไม่ใช่ช่องจำนวน (Quantity)
1
2
รายการ
None

INV_ITEM

ต้องใส่ INV_ITEM ในช่องนี้ สำหรับทุกๆ รายการ
INV_ITEM
3
รายละเอียดรายการสินค้า
70

ตัวอักษร/ตัวเลข

รายละเอียดต้องเกี่ยวกับว่าของชิ้นนั้นคืออะไร ทำมาจากอะไรและนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด
 • ในไฟล์ของคุณ ให้ระบุรายละเอียดของแต่ละสินค้าแยกจากกัน
 • ห้ามรวมรายละเอียดของแต่ละรายการเข้าด้วยกันในช่องเดียวกัน
ชุดผู้หญิง ทำจากผ้าฝ้าย
4
รหัสสินค้าโภคภัณฑ์

น้อยสุด: 6

มากที่สุด: 15

หมายเลขและจุด (.)

ตรงนี้สำหรับใส่พิกัดศุลกากร (Commodity Code หรือ Schedule B code) ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้
 
สามารถใส่ตัวเลขทั้งหมด เช่น
 • 123456
สามารถใส่เลขทศนิยมได้ เช่น
 • 1234.12.1234
123456
5
จำนวน
None

ตัวเลข เท่านั้น

ตรงนี้สำหรับใส่จำนวน (Quantity) ของรายการแต่ละชิ้น (เท่าไร)
 • ต้องเป็นจำนวนทั้งหมด
 • ไม่สามารถใส่ทศนิยมได้
20
6
หน่วย
3

ตัวอักษร/ตัวเลข

ตรงนี้สำหรับใส่รหัสที่เกี่ยวข้องกับหน่วย (Units)
 • ตัวอย่างของหน่วย ได้แก่ กล่อง ชิ้น กรัม
 • รหัสที่เกี่ยวกับหน่วย เช่น EA, CTS, PCS, GM
 • ใช้เพียง 1 รหัสต่อรายการ

อ้างอิงไปยังรหัสอ้างอิง

EA
7
มูลค่า
มากที่สุด: 18
 
จำนวนสูงสุดหลังทศนิยม 5

ตัวเลข จุด (.) และจุลภาค (,)

ตรงนี้สำหรับใส่มูลค่า (Value) ของรายการแต่ละอย่าง
สามารถใส่ตัวเลขทั้งหมด เช่น
 • 10
สามารถใส่เลขทศนิยมได้ เช่น
 • 10.5
 • 20,25
ถ้าน้อยกว่า 1 ต้องใส่ 0 ก่อนจุดทศนิยม ยกตัวอย่างเช่น
 • 0.5
50
8
สกุลเงิน
3

ตัวอักษร เท่านั้น

ตรงนี้สำหรับใส่มูลค่าสินค้าโดยใช้รหัสสกุลเงิน (Currency Code)
 • ทุกรายการในไฟล์ต้องใช้สกุลเงินเดียวกัน

อ้างอิงไปยังรหัสอ้างอิง

EUR
9
น้ำหนัก
สูงสุดหลังทศนิยม 2

ตัวเลข จุด (.) และจุลภาค (,)

ตรงนี้สำหรับใส่น้ำหนัก (Weight) ของรายการแต่ละชิ้น
 
สามารถใส่ตัวเลขทั้งหมด เช่น
 • 5.0
สามารถใส่เลขทศนิยมได้ เช่น
 • 1.5
ถ้าน้อยกว่า 1 ต้องใส่ 0 ก่อนจุดทศนิยม ยกตัวอย่างเช่น
 • 0.25
2
10
น้ำหนัก 2
None
ต้องว่างไว้
รวมช่องนี้ในไฟล์ด้วย แต่ไม่ต้องใส่รายละเอียด
11
ประเทศต้นกำเนิด
2

ตัวอักษร เท่านั้น

ตรงนี้สำหรับรหัสประเทศ (Country Code) ที่เป็นประเทศผู้ผลิตของชิ้นนี้
 
อ้างอิงไปยังรหัสอ้างอิง
CN
12
Reference ประเภท/ชนิด
3
สามารถว่างไว้ได้
 
ใช้เพียง 1 รหัสต่อรายการ
 
SE
MID
SON
BRD
MAK
AFE

คุณอาจต้องการเพิ่ม Reference Type ในสินค้าแต่ละรายการ โดยเป็นรหัสที่เกี่ยวข้องกับ Reference Type

รหัสได้แก่

 • เลขหมายประจำเครื่อง: SE
 • Manufacturer's ID: MID
 • หมายเลขใบสั่งขาย: SON
 • โลโก้สินค้า: BRD
 • ผลิต: MAK
 • หมายเลขพิกัดสินค้าส่งออกควบคุม (ECCN): AFE

ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่รหัส Reference Code ด้วย หากตั้งค่าเริ่มต้นเป็น "รายการอ้างอิงเสมอ" ใน Shipment Settings

SON
13
Reference รายละเอียด
35
ตัวอักษร/ตัวเลข
 
ไม่สามารถเว้นว่างได้หาก Reference Type มีอยู่ในไฟล์
ตรงนี้สำหรับใส่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ Reference Type ตัวอย่างเช่น หมายเลขซีเรียลของสินค้าหรือแบรนด์
1234ABCD
14
Tax Paid
1
Y, N
 
สามารถว่างไว้ได้
ตรงนี้สำหรับแจ้งว่ามีการชำระ VAT สำหรับสินค้านี้หรือไม่
Y
 • สำหรับทุกๆ รายการสินค้า ต้องใส่มาทุกช่อง แต่รายละเอียดสามารถว่างไว้ได้ในบางช่อง
 • แท็กข้อมูลต้องอยู่ก่อนและหลังรายละเอียด อ้างอิงจากตัวอย่างนี้
 • ให้รายละเอียดสินค้าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • หากใส่รายละเอียดมาเกินจำนวนตัวอักษรที่กำหนดจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในขณะอัปโหลดไฟล์
 • สูงสุดไม่เกิน 250 รายการต่อไฟล์
ดูตัวอย่าง
ดูตัวอย่าง

ตัวเลขสอดคล้องกับรายละเอียดตามแนวทางที่ให้ไว้
ลำดับ
ชื่อช่อง
ตัวอักษรสูงสุด
รูปแบบ
Field แท็ก และ คำอธิบาย
ตัวอย่าง
1
หมายเลขสินค้า

None

<ID>1</ID>
Field แท็ก: ID
 
1 ต้องเป็นช่องแรกสำหรับทุกๆ รายการแต่ละรายการ
 • ไม่ใช่ช่องจำนวน (Quantity)
<ID>1</ID>
2
รายการ
None

INV_ITEM

Field แท็ก: INV_ITEM
 
ต้องใส่ INV_ITEM ในช่องนี้ สำหรับทุกๆ รายการ
INV_ITEM
3
รายละเอียดรายการสินค้า
70

ตัวอักษร/ตัวเลข

Field แท็ก: INV_DESCRIPTION
 
รายละเอียดต้องเกี่ยวกับว่าของชิ้นนั้นคืออะไร ทำมาจากอะไรและนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด
 • ในไฟล์ของคุณ ให้ระบุรายละเอียดของแต่ละสินค้าแยกจากกัน
 • ห้ามรวมรายละเอียดของแต่ละรายการเข้าด้วยกันในช่องเดียวกัน
ชุดผู้หญิง ทำจากผ้าฝ้าย
4
รหัสสินค้าโภคภัณฑ์

น้อยสุด: 6

มากที่สุด: 15

หมายเลขและจุด (.)

Field แท็ก: COMMODITY
 
ตรงนี้สำหรับใส่พิกัดศุลกากร (Commodity Code หรือ Schedule B code) ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้
 
สามารถใส่ตัวเลขทั้งหมด เช่น
 • 123456
สามารถใส่เลขทศนิยมได้ เช่น
 • 1234.12.1234
123456
5
จำนวน
None

ตัวเลข เท่านั้น

Field แท็ก: QUANTITY
 
ตรงนี้สำหรับใส่จำนวน (Quantity) ของรายการแต่ละชิ้น (เท่าไร)
 • ต้องเป็นจำนวนทั้งหมด
 • ไม่สามารถใส่ทศนิยมได้
20
6
หน่วย
3

ตัวอักษร/ตัวเลข

Field แท็ก: QTY_UOM
 
ตรงนี้สำหรับใส่รหัสที่เกี่ยวข้องกับหน่วย (Units)
 • ตัวอย่างของหน่วย ได้แก่ กล่อง ชิ้น กรัม
 • รหัสที่เกี่ยวกับหน่วย เช่น EA, CTS, PCS, GM
 • ใช้เพียง 1 รหัสต่อรายการ

อ้างอิงไปยังรหัสอ้างอิง

EA
7
มูลค่า
มากที่สุด: 18
 
จำนวนสูงสุดหลังทศนิยม 5

ตัวเลข จุด (.) และจุลภาค (,)

Field แท็ก: ITEM_VALUE
 
ตรงนี้สำหรับใส่มูลค่า (Value) ของรายการแต่ละอย่าง
สามารถใส่ตัวเลขทั้งหมด เช่น
 • 10
สามารถใส่เลขทศนิยมได้ เช่น
 • 10.5
 • 20,25
ถ้าน้อยกว่า 1 ต้องใส่ 0 ก่อนจุดทศนิยม ยกตัวอย่างเช่น
 • 0.5
50
8
สกุลเงิน
3

ตัวอักษร เท่านั้น

Field แท็ก: ITEM_VALUE_CURRENCY
 
ตรงนี้สำหรับใส่มูลค่าสินค้าโดยใช้รหัสสกุลเงิน (Currency Code)
 • ทุกรายการในไฟล์ต้องใช้สกุลเงินเดียวกัน

อ้างอิงไปยังรหัสอ้างอิง

EUR
9
น้ำหนัก
สูงสุดหลังทศนิยม 2

ตัวเลข จุด (.) และจุลภาค (,)

Field แท็ก: NET_WEIGHT
 
ตรงนี้สำหรับใส่น้ำหนัก (Weight) ของรายการแต่ละชิ้น
 
สามารถใส่ตัวเลขทั้งหมด เช่น
 • 5.0
สามารถใส่เลขทศนิยมได้ เช่น
 • 1.5
ถ้าน้อยกว่า 1 ต้องใส่ 0 ก่อนจุดทศนิยม ยกตัวอย่างเช่น
 • 0.25
2
10
น้ำหนัก 2
None
ต้องว่างไว้
Field แท็ก: GROSS_WEIGHT
 
รวมช่องนี้ในไฟล์ด้วย แต่ไม่ต้องใส่รายละเอียด
11
ประเทศต้นกำเนิด
2

ตัวอักษร เท่านั้น

Field แท็ก: COUNTRY_ORIGIN
 
ตรงนี้สำหรับรหัสประเทศ (Country Code) ที่เป็นประเทศผู้ผลิตของชิ้นนี้
 
อ้างอิงไปยังรหัสอ้างอิง
CN
12
Reference ประเภท/ชนิด
3
สามารถว่างไว้ได้
 
ใช้เพียง 1 รหัสต่อรายการ
 
SE
MID
SON
BRD
MAK

Field แท็ก: REFERENCE_TYPE

 

คุณอาจต้องการเพิ่ม Reference Type ในสินค้าแต่ละรายการ โดยเป็นรหัสที่เกี่ยวข้องกับ Reference Type

รหัสได้แก่

 • เลขหมายประจำเครื่อง: SE
 • Manufacturer's ID: MID
 • หมายเลขใบสั่งขาย: SON
 • โลโก้สินค้า: BRD
 • ผลิต: MAK

หมายเลขพิกัดสินค้าส่งออกควบคุม (ECCN): AFE

SON
13
Reference รายละเอียด
35
ตัวอักษร/ตัวเลข
 
ไม่สามารถเว้นว่างได้หาก Reference Type มีอยู่ในไฟล์
Field แท็ก: REFERENCE_NUMBER
 
ตรงนี้สำหรับใส่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ Reference Type ตัวอย่างเช่น หมายเลขซีเรียลของสินค้าหรือแบรนด์
1234ABCD
14
Tax Paid
1
Y, N
 
สามารถว่างไว้ได้
Field แท็ก: VAT_PAID
 
ตรงนี้สำหรับแจ้งว่ามีการชำระ VAT สำหรับสินค้านี้หรือไม่
Y
รหัสหน่วย
รหัสหน่วย
หน่วย
รหัสหน่วย
กล่อง
BOX
เซนติกรัม
2GM
เซนติเมตร
2M
ลูกบาศก์ เซนติเมตร
2M4
ลูกบาศก์ ฟุต
3M4
ลูกบาศก์ เมตร
M3
โหล คู่
DPR
โหล
DOZ
ชิ้น
PCS
กรัม
GM
ทั้งหมด
GRS
กิโลกรัม
KG
ลิตร
L
เมตร
M
ไม่ใช้หน่วยวัด
X
จำนวน
NO
ออนซ์
2KG
คู่
PRS
แกลลอน
2L
ปอนด์
3KG
ตาราง เซนติเมตร
CM2
ตาราง ฟุต
2M2
ตาราง นิ้ว
3M2
กล่อง
CT
ฟุต
FT
นิ้ว
IN
Sachets
SK
เซต
SET
มิลิเมตร
MM
หลา
YD
มิลิกรัม
MG
ตาราง หลา
SYD
มิลิลิตร
ML
แต่ละ
EA
ตาราง เมตร
M2
รหัสสกุลเงิน
รหัสสกุลเงิน
สกุลเงิน
รหัสสกุลเงิน
Afghani
AFN
Algerian Dinar
DZD
Argentine Peso
ARS
Ariary
MGA
Aruba Guilder
AWG
Australian Dollar
AUD
Bahamian Dollar
BSD
Bahraini Dinar
BHD
Baht
THB
Balboa
PAB
Barbadian Dollar
BBD
Belarussian Ruble
BYN
Belize Dollar
BZD
Bermudian Dollar
BMD
Birr
ETB
Bolivar Soberano
VES
Boliviano
BOB
Brunei Dollar
BND
Bulgarian Lev
BGN
Burundese Franc
BIF
Canadian Dollar
CAD
Cape Verde Escudo
CVE
Cayman Islands Dollar
KYD
Cedi
GHS
CFA Franc - Central Africa
XAF
CFA Franc - West Africa
XOF
CFP Franc
XPF
Colombian Peso
COP
Comoros Franc
KMF
Convertible Marks
BAM
Cordoba Oro
NIO
Costa Rican Colon
CRC
Croatian Kuna
HRK
Cuban Peso
CUP
Czech Koruna
CZK
Dalasi
GMD
Danish Krone
DKK
Denar
MKD
Djibouti Franc
DJF
Dobra
STN
Dominican Republic Peso
DOP
Dong
VND
Dran
AMD
East Caribbean dollar
XCD
Egyptian Pound
EGP
Euro
EUR
Falkland Islands Pound
FKP
Fijian Dollar
FJD
Forint
HUF
Franc Congolais
CDF
Georgian Lari
GEL
Gibraltar Pound
GIP
Gourde
HTG
Guarani
PYG
Guinea Franc
GNF
Guyanan Dollar
GYD
Hong Kong Dollar
HKD
Hryvna
UAH
Icelandic Krona
ISK
สกุลเงิน IMF
XDR
Indian Rupee
INR
Iranian Rial
IRR
Iraqi Dinar
IQD
Jamaican Dollar
JMD
Jordanian Dinar
JOD
Kenyan Shilling
KES
Khmer Rial
KHR
Kina
PGK
Kip
LAK
Kuwaiti Dinar
KWD
Kwacha
ZMW
Kwacha
MWK
Kwanza
AOA
Kyat
MMK
Lebanese Pound
LBP
Lek
ALL
Lempira
HNL
Leone
SLE
Leone
SLL
Leu
MDL
Leu
RON
Liberian Dollar
LRD
Libyan Dinar
LYD
Lilangeni
SZL
Loti
LSL
Malaysian Ringgit
MYR
Manat
AZN
Manat
TMT
Mauritius Rupee
MUR
Mexican Nuevo Peso
MXN
Moroccan Dirham
MAD
Mozambique Metical
MZN
Naira
NGN
Nakfa
ERN
Namibian Dollar
NAD
Nepalese Rupee
NPR
Netherlands Antilles Guilder
ANG
New Chile Peso
CLP
New Israeli Shekel
ILS
New Taiwan Dollar
TWD
New Turkish Lira
TRY
New Zealand Dollar
NZD
Ngultrum
BTN
ไม่มีหน่วยสกุลเงิน
XXX
North Korean Won
KPW
Norwegian Krone
NOK
Nuevo Sol
PEN
Omani Rial
OMR
Ouguiya
MRU
Pa'anga
TOP
Pakistani Rupee
PKR
Pataca
MOP
Peso Convertible
CUC
Peso Uruguayo
UYU
Phillipines Peso
PHP
Pound Sterling
GBP
Pula
BWP
Qatar Rial
QAR
Quetzal
GTQ
Real
BRL
Real Time Gross Settlement dollars
ZWL
Rufiyaa
MVR
Rupiah
IDR
Russian Ruble
RUB
Rwanda Franc
RWF
Saudi Riyal
SAR
Serbia, Dinars
RSD
Seychelles Rupee
SCR
Singapore Dollar
SGD
Solomon Islands Dollar
SBD
Som
KGS
Somali Shilling
SOS
Somoni
TJS
South African Rand
ZAR
South Sudanese pound
SSP
Sri Lankan Rupee
LKR
St. Helena Pound
SHP
Sudanese Pound
SDG
Sum
UZS
Suriname Dollar
SRD
Swedish Krona
SEK
Swiss Franc
CHF
Syrian Pound
SYP
Taka
BDT
Tala
WST
Tanzanian Shilling
TZS
Tenge
KZT
Trinidad and Tobago Dollar
TTD
Tugrik
MNT
Tunisian Dinar
TND
UAE Dirham
AED
Ugandan Shilling
UGX
US Dollar
USD
Vanuatu Vatu
VUV
Won
KRW
Yemeni Riyal
YER
Yen
JPY
Yuan (Ren Min Bi)
CNY
Zloty
PLN
รหัสสกุลเงิน
รหัสสกุลเงิน
ประเทศ
รหัสประเทศ
อัฟกานิสถาน
AF
อัลแบเนีย
AL
อัลจีเรีย
DZ
อเมริกัน ซามัว
AS
อันดอร์รา
AD
แองโกล่า
AO
แองกวิลล่า
AI
แอนติกาและบาร์บูดา
AG
อาร์เตนติน่า
AR
อาร์เมเนีย
AM
อรูบา
AW
ออสเตรเลีย
AU
ออสเตรีย
AT
อาเซอร์ไบจาน
AZ
บาฮามาส
BS
บาเรน
BH
บังกลาเทศ
BD
บาร์บาโดส
BB
เบลารุส
BY
เบลเยี่ยม
BE
เบลิซ
BZ
เบนิน
BJ
เบอร์มิวด้า
BM
ภูฏาน
BT
โบลิเวีย
BO
โบแนร์
XB
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
BA
บอสวาน่า
BW
บราซิล
BR
บรูไน
BN
บัลแกเรีย
BG
บูร์กินาฟาโซ
BF
บุรุนดี
BI
กัมพูชา
KH
คาเมรูน
CM
แคนาดา
CA
หมู่เกาะคาแนรี
IC
กาบูเวร์ดี
CV
หมู่เกาะเคย์แมน
KY
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
CF
ชาด
TD
ชิลี
CL
สาธารณรัฐประชาชนจีน
CN
โคลอมเบีย
CO
หมู่เกาะเครือจักรภพมาเรียนา
MP
คอโมโรส
KM
คองโก
CG
หมู่เกาะคุ๊ก
CK
คอสตาริกา
CR
โครเอเชีย
HR
คิวบา
CU
คูราเซา
XC
ไซปรัส
CY
สาธารณรัฐเช็ก
CZ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
CD
เดนมาร์ก
DK
จิบูตี
DJ
โดมินิกา
DM
สาธารณรัฐโดมินิกัน
DO
เอกวาดอร์
EC
อียิปต์
EG
เอล ซัลวาดอร์
SV
อิเควทอเรียลกินี
GQ
เอริเทรีย
ER
เอสโตเนีย
EE
เอธิโอเปีย
ET
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
FK
หมู่เกาะแฟโร
FO
ฟิจิ
FJ
ฟินแลนด์
FI
ฝรั่งเศส
FR
กาบอง
GA
แกมเบีย
GM
จอร์เจีย
GE
เยอรมัน
DE
กานา
GH
ยิบรอลตาร์
GI
กรีซ
GR
กรีนแลนด์
GL
เกรนาดา
GD
กัวเดลูป
GP
กวม
GU
กัวเตมาลา
GT
เกอร์นซี
GG
สาธารณรัฐกินี
GN
สาธารณรัฐกินี-บิสเซา
GW
กายอานา (อังกฤษ)
GY
กายอานา (ฝรั่งเศส)
GF
เฮติ
HT
ฮอนดูรัส
HN
ฮ่องกง
HK
ฮังการี
HU
ไอซ์แลนด์
IS
อินเดีย
IN
อินโดนีเซีย
ID
อิหร่าน
IR
อิรัก
IQ
อิสราเอล
IL
อิรัก
IT
โกตดิวัวร์
CI
จาไมกา
JM
ญี่ปุ่น
JP
เจอร์ซี
JE
จอร์แดน
JO
คาซักสถาน
KZ
เคนยา
KE
คิริบาส
KI
โคโซโว
KV
คูเวต
KW
คีร์กีซสถาน
KG
ลาว
LA
ลัตเวีย
LV
เลบานอน
LB
เลโซโท
LS
ไลบีเรีย
LR
ลิเบีย
LY
ลิกเตนสไตน์
LI
ลิทัวเนีย
LT
ลักเซมเบิร์ก
LU
มาเก๊า
MO
มาดากัสกา
MG
มาลาวี
MW
มาเลเซีย
MY
มัลดีฟส์
MV
มาลี
ML
มัลต้า
MT
หมู่เกาะมาแชล
MH
มาตินีก
MQ
มอริเตเนีย
MR
มอริเชียส
MU
มายอต
YT
เม็กซิโก
MX
ไมโครนีเซีย
FM
โมนาโก
MC
มองโกเลีย
MN
มอนต์เซอร์รัต
MS
โมรอคโค
MA
โมซัมบิค
MZ
พม่า
MM
นามิเบีย
NA
นาอารู
NR
เนปาล
NP
เนเธอร์แลนด์
NL
เนวิส
XN
นิวแคลิโดเนีย
NC
นิวซีแลนด์
NZ
นิคารากัว
NI
ไนเจอร์
NE
ไนจีเรีย
NG
นีอูเอ
NU
เกาหลีเหนือ
KP
มาเซโดเนียเหนือ
MK
นอร์เวย์
NO
โอมาน
OM
ปากีสถาน
PK
ปาเลา
PW
ปานามา
PA
ปาปัวนิวกินี
PG
ปารากวัย
PY
เปรู
PE
ฟิลิปปินส์
PH
โปแลนด์
PL
โปรตุเกส
PT
เปอร์โตริโก้
PR
กาตาร์
QA
สาธารณรัฐไอร์แลนด์
IE
มอลโดวา
MD
มอนเตเนโกร
ME
เรอูว์นียง
RE
โรมาเนีย
RO
รัสเซีย
RU
รวันดา
RW
ซามัว
WS
ซานมารีโน
SM
เซาตูเมและปรินซิปี
ST
ซาอุดิอาราะบีย
SA
เซเนกัล
SN
เซอร์เบีย
RS
เซเชลส์
SC
เซียร์ราลีโอน
SL
สิงค์โปร์
SG
สโลวาเกีย
SK
สโลวีเนีย
SI
หมู่เกาะโซโลมอน
SB
โซมาเลีย
SO
โซมาลีแลนด์
XS
แอฟริกาใต้
ZA
เกาหลีใต้
KR
ซูดานใต้
SS
สเปน
ES
ศรีลังกา
LK
เซนต์เอิสตาซียีส
XE
เซนต์เฮเลนา
SH
เซนต์คริสและเนวิส
KN
เซนต์ลูเซีย
LC
เซนต์มาร์ติน
XM
ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
VC
เซนต์บาร์เธเลมี
XY
ซูดาน
SD
ซูรินาเม
SR
สวาซิแลนด์
SZ
สวีเดน
SE
สวิสเซอร์แลนด์
CH
ซีเรีย
SY
ตาฮิติ
TI
ไตหวัน
TW
ทาจิกิสถาน
TJ
แทนซาเนีย
TZ
ไทย
TH
ติมอร์ตะวันออก
TL
โตโก
TG
ตองกา
TO
ประเทศตรินิแดดและโตเบโก
TT
ตูนิเซีย
TN
ตุรกี
TR
เติร์กเมนิสถาน
TM
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
TC
ตูวาลู
TV
อูกันดา
UG
ยูเครน
UA
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AE
สหราชอาณาจักร
GB
สหรัฐอเมริกา
US
อูรูกวัย
UY
อุซเบกิสถาน
UZ
วานูอาตู
VU
นครรัฐวาติกัน
VA
เวเนซูเอลา
VE
เวียดนาม
VN
เยเมน
VG
หมู่เกาะเวอร์จิ้น
VI
เยเมน
YE
แซมเบีย
ZM
ซิมบับเว
ZW
กลับขึ้นไปข้างบน