Gümrük Faturası İpuçları

Gümrük faturanız gümrükleme sürecinde kilit rol oynar!

Gönderi belgelerini inceleyen gümrük görevlisi çizimi


Gümrük makamları, gümrük fatura ayrıntılarını gümrükleme sürecinin ana unsurlarından biri olarak kullanır.

DHL Express ile uluslararası gönderiler oluşturduğunuzda, gümrük faturası gibi (Ticari/Proforma) gönderdiğiniz mallarla ilgili bilgiler ayrıntılarını eklersiniz. DHL, gönderi ayrıntılarınızı (verilerinizi) gümrük makamlarına aşağıdaki amaçlarla gönderir:

 • Ödenecek harç ve vergilerin belirlenmesi
 • Gönderinin güvenlik ve emniyet amacıyla incelenmesi
 • Gerektiğinde daha fazla inceleme için gönderinin durdurulması veya bekletilmesi
 • Gönderi içeriğinin faturadaki verilerle eşleşip eşleşmediğinin kontrol ediniz
 • İlgili gümrük yönetmeliklerinin uygulanması

Gümrük makamlarınca alıkonulan bir gönderi serbest bırakılana dek DHL'in taşıma sürecini devam ettirmesi mümkün değildir ve bu da teslimatta önemli bir gecikmeye neden olabilir. Bu nedenle DHL'e elektronik ortamda doğru, yüksek kaliteli gümrük faturası (Ticari/Proforma) bilgileri sunmak son derece önemlidir!

Bir cep telefonu ve bir çift ayakkabı çizimi


Verimli gümrükleme, mal tanımlarının eksiksiz ve doğru yapılmasına bağlıdır.

Gönderinizin gümrükleme sürecinden geçmesine yardımcı olmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, gümrük faturanızdaki (Ticari/Proforma) ve diğer gönderi belgelerindeki öğeleri (malları/emtiayı) gerektiği gibi doğru bir şekilde tanımladığınızdan emin olmaktır.
Gümrük makamları, eksiksiz ve doğru ürün açıklamaları ister. Paketteki her bir kalem, faturada kendi açıklaması ile ayrı ayrı listelenmelidir.
Her bir kalemin açıklaması, sade bir dilde malların tam niteliği hakkında yeterli ayrıntı içermelidir. Faturanızdaki kalemleri detaylandırırken şunları açıklamanız gerekir:
 • Malın ne olduğu
 • Malın hammaddesi
 • Malın amacının ne olduğu
 • İlgili Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodunun ne olduğu

Fazla muğlak veya genel olan tanımlamalar gümrük tarafından kabul edilemez sayılabilir. Örneğin:

 • Parçalar, Hediyeler, Tekstiller veya Numuneler

Daha net tanımlamalar beklenir. Örneğin:

 • Pamuktan yapılmış Kadın Tişörtü

MyDHL+ üzerinden gümrük faturanızı oluşturduğunuzda, sezgisel özelliklerimiz gönderinizdeki ürünleri doğru bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olur!

Dizüstü bilgisayar ve sunucular arasında veri aktarımını gösteren örnek resim


MyDHL+ ile gönderim yaptığınızda gönderi ve gümrük faturası detaylarınızı elektronik ortamda iletebilirsiniz!

Gümrük yetkilileri, gümrük çekim sürecinin önemli bir parçası olarak, her gönderi için gönderi etiketi ve gümrük faturası (Ticari/Proforma) gibi verileri inceler. Bilgileri taranmış olarak veya basılı kağıt formatında DHL'e sunarsanız, ayrıntıların gümrük sistemlerine manuel olarak yeniden girilmesi gerekir, bu da gümrükleme sürecini uzatır. Ancak gümrük yetkilileri, gönderi verilerini elektronik olarak alırsa, gümrükleme sürecini hemen başlatabilirler.
Gönderi ve gümrük faturası detaylarınızı DHL'e elektronik ortamda sunarak gümrük çekim sürecinin verimliliğini ve hızını artırabilirsiniz!
Ayrıntıların elektronik ortamda sunulması şunları sağlar:
 • Gönderileriniz için yüksek hizmet kalitesi ve teslim süresi performansı
 • Hızlı, otomatik gümrükleme süreçleri
 • Sevkiyat daha ulaşmadan önce başlayan gümrük beyannamesi süreci
 • Eksiksiz ve doğru gümrükleme işlemleri ve mevzuat uyumluluğu
 • Elle veri girişi için ek çaba harcanmasının önlenmesi
 • Hatalar veya eksik bilgiler nedeniyle gümrüklemede gecikmelerin önlenmesi
 • Tehlikeli maddelerin tesbiti gibi risk değerlendirmelerinin hızlanması
Gümrük Faturanızı Biz Oluşturuyoruz

MyDHL+, doğru mal tanımları ve ticari mal kodları ile hızlı bir şekilde gümrük faturası oluşturmanıza yardımcı olur.

İndirilebilir Dosyalar
Daha fazla bilgi için kapsamlı gümrük rehberlerimizden ve referans materyallerimizden yararlanın
Yukarı dön