Митническият процес

DHL Express и митническите власти – работа в екип за безпроблемна доставка

Митница – просто дума – но как ние всъщност определяме връзката й с нашия бизнес? Научете каква е ролята на DHL Експрес между митническите разпоредби и освобождаването на вашите пратки за доставка.
 • Митническите органи са отговорни за извършването на широк набор от регулаторни проверки, насочени към защита както на приходите, така и на сигурността и безопасността, здравето и просперитета на гражданите и бизнеса на държавата, както и осъществяването на граничен контрол.
 • Митниците са просто държавен орган или агенция. По отношение на приходите, тяхната основна отговорност е не само събирането, но и защитата на митата и данъците.
 • Това управление на митата и данъците е от съществено значение за осъществяване на контрол върху потока от стоки внасяни и изнасяни от дадена държава. Следователно, митническият процес започва в държавата на изпращане и завършва в държавата на получаване.
 • Обработката на няколко милиона митнически записи не е лесна задача – и това е нещо, което DHL Express прави всеки ден за своите клиенти по целия свят.
 • Чрез митническите услуги на местно ниво, които предоставяме на клиенти, в момента сме един от най-големите доставчици на митнически услуги в света. В тази си роля ние трябва да гарантираме, че Вашите митнически данни и документи са винаги изрядни и точни.
 • След като бъде щателно проверена, информацията за Вашата пратка се предава по електронен път на митническите власти. Нашата съвместна работа с тях спомага за ускоряването на освобождаването на пратката и за нейната бърза и ефективна доставка.
 • DHL Express управлява по-голямата част от запитванията от митническите власти от Ваше име. След като Вашите стоки бъдат освободени, ние организираме прехвърлянето им преди извършване на окончателната доставка.
 • Предоставянето на пълна, точна и съвместима информация в товарителницата и митническата фактура (търговска/проформа) е от съществено значение за успешното митническо освобождаване. Пратките няма да бъдат освободени от митническите власти, освен ако всички данни и документи не са напълно изрядни.
 • Ключово е да се осигурят пълни и точни описания на стоките. Изпращачите трябва да предоставят пълна информация с достатъчно подробности за точното естество на стоките на разбираем език, като например: Дамска тениска от памук. Не се допускат общи описания като „мостри“ или „резервни части“.
 • Стоките, които се доставят в чужбина, се класифицират по тарифни кодове (съгласно Хармонизираната система) за целите на митническото освобождаване. Този код е предварително дефиниран от Световната митническа организация и митническите разпоредби.
 • Кодът на стоката е важна част от информацията, когато стоките се представят на митническите власти, тъй като дава възможност да се определят изискванията за конкретната стока и какви мита и данъци ще се прилагат.
 • В зависимост от местното законодателство и разпоредби, вносът или износът на определени стоки може да бъде ограничен или забранен. Митническите органи са тези, които отговарят за прилагането на тези правила.
 • Освен това, всеки един местен митнически орган има законодателната власт да определя свои собствени такси за внос и износ в зависимост от вида на пратката, която обработва, и съответните регулаторни рамки.
Върнете се в началото