DHL Express Забранени предмети

Преди да изпратите с DHL Express, важно е да проверите дали Вашите стоки са забранени или ограничени.
Ако имате някакви съмнения относно приемането за транспортиране на Вашите стоки, моля свържете се с представител на DHL преди изпращането им. За допълнителна информация относно специфични за държавата забранени или ограничени стоки, моля свържете се с отдел "Обслужване на клиенти".
Забранените стоки не се допускат за транспорт.
Следните стоки не се допускат за превоз от DHL при никакви обстоятелства.
 • Живи животни (включително, но не само бозайници, влечуги, риби, безгръбначни, земноводни, насекоми или птици)
 • Ловни (животински) трофеи, животински части като слонова кост и перки от акули, животински останки, остатъчни животински или вторични продукти, непредназначени за консумация от хора, забранени за внос и износ от Конвенцията за международна търговия със защитени видове или местното законодателство
 • Човешки останки или прах под каквато и да е форма
 • Кюлчета (от какъвто и да е благороден метал)
 • Парични средства (текущо законно платежно средство като банкноти, валутни банкноти, монети)
 • Отделни скъпоценни и полускъпоценни камъни
 • Сглобени огнестрелни оръжия, боеприпаси, експлозиви, взривни устройства, включително инертни експлозиви или пробни образци, въздушни пушки, реплики или имитации на огнестрелни оръжия или боеприпаси
 • Незаконни стоки, като неразрешени наркотични вещества, включително, но не само, наркотични стимуланти, антидепресанти или халюциногени. Канабис или негови производни
Собственост, чието превозване е забранено от закон, наредба или устав на федерално, щатско или местно правителство във всяка държава, до или през която може да бъде превозена пратката.
Следните артикули НЯМА да бъдат приети за превоз, освен ако не е договорено друго с DHL. За да се получи такова разрешение, DHL ще трябва да разгледа специфичния случай и стоките, одобрени за превоз, ще бъдат договорени в писмена форма с клиента.
 • Антики, произведения на изкуството и изобразително изкуство на стойност над 500 000 евро.
 • Бандероли/данъчни стикери на стойност над 500 000 евро.
 • Цигари, пури, тютюневи изделия и електронни цигари или аксесоари на стойност над 500 000 евро. Електронните цигари и аксесоарите изискват одобрение от DHL Express.
 • Опасни стоки, включително, но не само, парфюми, афтършейв, аерозоли, запалими вещества, сух лед, биологични субстанции, опасни стоки, класифицирани от ООН и всякакви стоки, посочени като такива, съгласно разпоредбите на Международната асоциация за въздушен транспорт (“IATA”), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе („ADR“) или Международния кодекс за превоз на опасни товари по море („IMDG“).
 • Възпоменателни монети или медали, ценни колекционерски предмети, включително, но не само, комикси или книги (първи издания), карти за търговия, марки, сувенири с обща или индивидуална максимална стойност от 2000 EUR са разрешени за превоз.
 • Ловни (животински) трофеи и животински кожи, непредназначени за консумация от човек, съдържащи се в Приложение II и Приложение III на Конвенцията CITES (Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора).
 • Финансови и парични стоки на стойност над 500 000 евро. Примерите включват активирани SIM карти за мобилни телефони, карти за подаръци, билети за събития, лотарийни билети, пари или пощенски записи, предплатени телефонни карти, билети (празна наличност), ваучери/токени, неизползвани марки и др.
 •  

  Бижута и часовници на стойност над 10 000 евро.

 • Оръжия играчки, части за огнестрелни оръжия, части за боеприпаси, електрошокови устройства или контролирани военни артикули. Приспособления за огнестрелно оръжие, като крепежни елементи, мерници, нощно виждане, приклади, заглушители, факли, пълнители или щипки, светкавици и устройства за намаляване на сигнатурата.
Съгласно политиката по сигурността на DHL, превозът на фалшиви стоки по мрежата на DHL е забранен. DHL не желае да бъде асоциирана с фалшиви стоки и при подозрение за внос на такива ще информира митническите власти.
Ако Ви бъдат предложени много ниски цени за маркови стоки, продавани през уебсайтове или чрез други канали е твърде вероятно стоките да са фалшиви.
Висококачествени маркови стоки, които често стават обект на фалшифициране са:
 • обувки
 • дрехи
 • чанти
 • скъпи часовници
 • CD-та и DVD-та
 • парфюми
 • електроника
В много държави вносът на фалшиви стоки е забранен и при доказване на такъв, митническите власти конфискуват стоките и глобяват купувача.
Върнете се в началото