Toldprocessen

DHL Express og Told – arbejder sammen om at levere varen

Told - et meget enkelt ord - men hvordan kan vi egentlig definere ordet i forhold til vores virksomhed? Find ud af, hvordan DHL Express passer ind i det bredere billede af toldregler og indtoldningen af dine forsendelser.
 • Told er simpelthen en myndighed eller et agentur, som er bosat på landeniveau. Deres ansvar er ikke kun at inddrive, men også at beskytte toldgrænser.
 • Forvaltningen af toldgrænser er afgørende for at kontrollere strømmen af varer ind og ud af et land. Derfor påbegyndes toldbehandlingen i oprindelseslandet og afsluttes i bestemmelseslandet.
 • DHL Express administrerer alle forespørgsler fra told på dine vegne. Når dine varer er indfortoldet, sørger vi for transit inden endelig levering.
 • Rundt omkring i verden er der kun nogle få lokale undtagelser. Derfor kan omkostningerne ved standard fortoldning være omfattet af dør-til-dør levering.
 • At behandle flere millioner fortoldninger er ikke nogen nem opgave. DHL Express varetager denne opgave hver eneste dag for sine kunder, fordi vi fungerer som en mægler på deres vegne.
 • Gennem de lokale services, vi leverer til kunder overalt, er vi nu en af verdens største toldmæglere. I denne rolle må vi sikre, at dine toldpapirer altid er relevante og korrekte.
 • Når dine forsendelser bliver angivet af DHL, udleveres dine forsendelsesoplysninger til den relevante toldmyndighed. De samarbejder med os for at fremskynde fortoldningen, så dine varer leveres hurtigt og effektivt.
 • DHL Express validerer papirarbejde og oplysninger for hver enkelt forsendelse. Forsendelserne vil ikke gå gennem tolden, medmindre papirarbejdet er helt korrekt og fuldt afsluttet.
 • Visse varer sendt med DHL Express betegnes som råvarer og skal derfor tildeles en "toldtarifkode". Denne klassifikation gælder for alle sendte varer og koden er en prædefineret regel.
 • Varekoden er afgørende for, at forsendelsesoplysningerne kan videresendes til toldmyndigheden.
 • Afhængigt af den lokale lovgivning og forskrifter kan visse import- eller eksportvarer være begrænset eller forbudte. Det er toldmyndigheden, der har den store opgave at håndhæve disse regler.
 • Desuden har hver lokal toldmyndighed beføjelse til at fastsætte sine egne import- og eksportgebyrer afhængigt af den forsendelsestype, der behandles.
Back to Top