Toldservices

DHL Express er specialist i international transport og har stor viden og erfaring indenfor fortoldning over hele verden. Vi ved, at en effektiv toldklareringsproces tilsikrer, at dine forsendelser bliver leveret så hurtigt som muligt. Vi tilbyder toldservices, der effektivt understøtter fortoldningsprocessen.
Toldservices
Beskrivelse
Hvordan vi afregner
Pris
Toldforberedelse
Eksportør deklaration
Eksportforsendelser kan have behov for yderligere dokumentation.
Vis mere
Vis mindre
Eksportør deklaration
Gælder i lande, hvor en eksport deklaration er nødvendig for forsendelser, der indeholder særlige varer eller overstiger en bestemt værdi eller vægt.
Per forsendelse
(Overstiger 7500 DKK)
75.00 DKK
Transit
Skal pakken håndteres af en agent
Vis mere
Vis mindre
Transit
Gældende for både eksport og importforsendelser, hver gang det af påkræves at åbne, administrere eller rapportere nogen form for overlevering under transit.
Per forsendelse
340.00 DKK
Flere varelinjer
Import af forsendelser indholdende flere produktgrupper
Vis mere
Vis mindre
Flere varelinjer
Et gebyr gælder ved mere end fem varelinjer, for eksempel når en forsendelse indeholder flere varetyper, fakturaer eller har forskellige oprindelseslande.
Per linje
40.00 DKK
Oprindelsescertifikat
Drag fordel af præferencetold
Vis mere
Vis mindre
Oprindelsescertifikat
På afsenders anmmodning kan DHL forberede eller fremskaffe et oprindelsescertifikat eller andet tilsvarende dokument til fastsættelse af indeholdet i en eksport forsendelse, som er fremstillet eller forarbejdet i et bestemt land, som gør det muligt at opkræve toldsatser på slutdestinationen. Typiske eksempler er EUR1, Form A, ATR1.
Per forsendelse
195.00 DKK
Toldproces
Ikke-rutinemæssig fortoldning
Varer som er udelukket fra standard toldklarering
Vis mere
Vis mindre
Ikke-rutinemæssig fortoldning
Forekommer i udvalgte lande, når der importeres varer med en samlet værdi eller vægt, som overskrider grænserne angivet af toldmyndighederne på destinationen, eller grundet andre regulative krav som kræver selvstændig toldklarering af forsendelsen.
Per forsendelse
335.00 DKK
Opbevaring
Når pakken ikke kan frigives af tolden.
Vis mere
Vis mindre
Opbevaring
Opbevaringsgebyr tilføjes, når forsendelser ikke kan frigives af SKAT på grund af mangelfuld data eller manglende dokumenter. Gebyret træder i kraft efter tre kalenderdage fra forsendelsens ankomstdato eller speditørs bekræftelse, afhængig af hvilken er senest. Gebyret gælder for told- og afgiftsbetaleren.
Per forsendelse
Per dag
Efter 3 kalenderdage
80.00 DKK og 1.50 DKK per kg
Tilladelser & licenser (dokumenthåndtering)
Vi letter processen i forhold til licenser.
Vis mere
Vis mindre
Tilladelser & licenser (dokumenthåndtering)
For at fremskynde importen af råvarer, såsom medicinsk udstyr, medicinalvarer, computerskærme, cd-afspillere, kosmetik, briller og fødevarer, er DHL forpligtet til at arkivere specifik information for at få de nødvendige importtilladelser eller -licenser. Omkostningen tilfalder den betalende af told og moms på forsendelsen.
Per forsendelse
295.00 DKK
Toldbehandling
Et gebyr for toldbehandlingen af din forsendelse
Vis mere
Vis mindre
Toldbehandling
I lande hvor der påløber ekstra omkostninger fra offentlige myndigheder på forsendelser ifm. toldbehandling.
Per forsendelse
75.00 DKK
Korrektion af fortoldning
Forsendelsesdata kan ændres efter import-fortoldningen.
Vis mere
Vis mindre
Korrektion af fortoldning
Efter anmodning kan DHL ændre værdien, varekoden, klassificering, varens oprindelsesland eller handelsbetingelserne efter import-fortoldning af varer for at korrigere eller tilføje det, der tidligere blev sendt til toldstyrelsen. Ændringer er også nødvendige, hvis importoplysninger såsom momsnummeret er forkert på fortoldningen.
Per forsendelse
375.00 DKK
Told support
Told & Moms Behandling
kunder med kundenummer kan fremskynde fortoldningsprocessen.
Vis mere
Vis mindre
Told & Moms Behandling
På kundens anmodning fortolder DHL forsendelsen på destinationen og sørger for, at eventuelle importafgifter, moms og lovpligtige gebyrer faktureres til det valgte DHL kundenummer på destinationen.
Per forsendelse
Minimum 100 DKK ellers 2% af de samlede toldudgifter (afgifter, moms og skat)
Told & Moms Behandling
Toldafgifter og moms for kunder uden kundernummer
Vis mere
Vis mindre
Told & Moms Behandling
Der pålægges et administrativt gebyr i tilfælde af, at DHL har brugt sin egen kredit hos toldvæsenet til at forudbetale eller garantere betaling af told, moms eller lovpligtige gebyrer på vegne af importører og forbrugere, som DHL ikke har nogen kontrakt med.
Per forsendelse
Minimum 100 DKK ellers 2% af de samlede toldudgifter (afgifter, moms og skat)
Overdragelse til agent
Anvis din foretrukne agent
Vis mere
Vis mindre
Overdragelse til agent

På importørens anmodning udleveres tolddokumenter til den angivne agent for fortoldning. DHL vil foretage levering af forsendelsen, når toldbehandlingen er afsluttet.

DHL er ikke ansvarlig for tidsfrister ifm. toldbehandling eller endelig frigivelse af forsendelsen.

Per forsendelse
90.00 DKK

Andre myndigheder

Når import kræver yderligere dokumentation.
Vis mere
Vis mindre
Andre myndigheder
På anmodning kan DHL afslutte "Veterinary, Health eller Phytosanitary" certifikater på destinationen. Typisk krævet når man importerer animalske produkter, planter, plantefrø eller pharmaceutiske produkter.
Per forsendelse
335.00 DKK
Mere om vores toldservices
Mere om vores toldservices
 • DHL vil foretage udlæg og opkræve for myndighedspåkrævede dokumentgebyrer.
 • Forsendelser, der er booket med Duty Tax Paid (DTP) servicen kan være underlagt yderligere fortoldningsgebyrer. Hvor det er relevant, vil disse blive faktureret til DTP-afsenderen. Disse gebyrer kan omfatte, men er ikke begrænset til:

  • Ikke-rutinemæssig fortoldning
  • Fysisk Toldkontrol
  • Tilladelser & licenser (dokumenthåndtering)
  • Opbevaring
  • Flere varelinjer
  • Toldbehandling
Tilbage til toppen