Toldservices

DHL Express er specialist i international transport og har stor viden og erfaring indenfor fortoldning over hele verden. Vi ved, at en effektiv toldklareringsproces tilsikrer, at dine forsendelser bliver leveret så hurtigt som muligt. Vi tilbyder toldservices, der effektivt understøtter fortoldningsprocessen.
Toldservices
Beskrivelse
Hvordan vi afregner
Pris
Toldforberedelse
Eksportør deklaration
Eksportforsendelser kan have behov for yderligere dokumentation.
Vis mere
Vis mindre
Eksportør deklaration

Gælder i lande, hvor en eksportør deklaration er nødvendig for forsendelser, der indeholder råvarer eller overstiger en bestemt værdi eller vægt.

Afhængig af oprindelsesland, kan afsender indesende en deklaration online og undgå lokal afgift.

Per forsendelse
75.00 DKK
Transit
Skal pakken håndteres af en agent
Vis mere
Vis mindre
Transit
Gældende for både eksport og importforsendelser, hver gang det af påkræves at åbne, administrere eller rapportere nogen form for overlevering under transit.
Per forsendelse
340.00 DKK
Flere varelinjer
Import af forsendelser indholdende flere produktgrupper
Vis mere
Vis mindre
Flere varelinjer
Et gebyr gælder ved mere end fem varelinjer, for eksempel når en forsendelse indeholder flere varetyper, fakturaer eller har forskellige oprindelseslande.
Per linje
40.00 DKK
Fortoldningsgodkendelse
Afventer instruktioner til frigivelse
Vis mere
Vis mindre
Fortoldningsgodkendelse
Erhvervskunder kan bede DHL proaktivt om at stoppe en forsendelse ved ankomst, for yderligere instruktioner til frigivelse fra tredjepart. Kræver kontraktuel aftale.
Per forsendelse
150.00 DKK
Oprindelsescertifikat
Drag fordel af præferencetold
Vis mere
Vis mindre
Oprindelsescertifikat
På afsenders anmmodning kan DHL forberede eller fremskaffe et oprindelsescertifikat eller andet tilsvarende dokument til fastsættelse af indholdet i en eksport forsendelse, som er fremstillet eller forarbejdet i et bestemt land, som gør det muligt at nedsætte eller fritage toldsatser på slutdestinationen. Typiske eksempler er EUR1, Form A, ATR1.
Per forsendelse
195.00 DKK
Toldproces
Ikke-rutinemæssig fortoldning
Varer som er udelukket fra standard toldklarering
Vis mere
Vis mindre
Ikke-rutinemæssig fortoldning
Forekommer i udvalgte lande, når der importeres varer med en samlet værdi eller vægt, som overskrider grænserne angivet af toldmyndighederne på destinationen, eller grundet andre regulative krav som kræver selvstændig toldklarering af forsendelsen.
Per forsendelse
75.00 DKK
Opbevaring
Når pakken ikke kan frigives af tolden.
Vis mere
Vis mindre
Opbevaring

Opbevaringsgebyr tilføjes, når forsendelser ikke kan frigives af tolden på grund af mangelfulde eller manglende papirer.

Gebyret træder i kraft efter tre kalenderdage fra forsendelsens ankomstdato eller speditørs bekræftelse, afhængig af hvilken er senest. Gebyret pålægges den der opkræves skatter og afgifter.

Per forsendelse
Per dag
Efter 3 kalenderdage
75.00 DKK per dag og 1.50 DKK per kg per dag
Tilladelser & licenser (dokumenthåndtering)
Vi letter processen i forhold til licenser.
Vis mere
Vis mindre
Tilladelser & licenser (dokumenthåndtering)
For at fremskynde importen af råvarer, såsom medicinsk udstyr, medicinalvarer, computerskærme, cd-afspillere, kosmetik, briller og fødevarer, er DHL forpligtet til at arkivere specifik information for at få de nødvendige importtilladelser eller -licenser. Omkostningen tilfalder den betalende af told og moms på forsendelsen.
Per forsendelse
295.00 DKK
Fysisk kontrol
Når tolden skal inspicere forsendelsen
Vis mere
Vis mindre
Fysisk kontrol
Gælder for forsendelser der bliver udtaget til fysisk kontrol af toldmyndighederne.
Per forsendelse
150.00 DKK
Korrektion af fortoldning
DHL kan ændre værdien, varekoden, varens oprindelsesland, handelsbetingelserne m.m. efter import-fortoldning af varer for at korrigere eller tilføje det, der tidligere blev sendt til toldstyrelsen. Ændringer er også nødvendige, hvis importoplysninger såsom momsnummeret er forkert på fortoldningen.
Per forsendelse
375.00 DKK
Told support
Told & moms importør (Tidligere Udbetaling)
Toldudgifter kan faktureres til et DHL kundenummer på destinationen
Vis mere
Vis mindre
Told & moms importør
På kundens anmodning fortolder DHL forsendelsen på destinationen og sørger for, at eventuelle importafgifter, moms og lovpligtige gebyrer faktureres til et bestemt DHL kundenummer på destinationen.
Per forsendelse
2% af de samlede toldudgifter (afgifter, moms og skat) minimum 100 DKK
Told & moms modtager (Tidligere Udlægsgebyr)
Modtageren kan faktureres for toldudgifter
Vis mere
Vis mindre
Told & moms modtager
Dækker forsendelser hvor DHL foretager udlæg for betaling af told, moms og andre omkostninger der er forbundet med toldbehandling for private kunder og kunder uden samarbejdsaftale med DHL Express.
Per forsendelse
2% af de samlede toldudgifter (afgifter, moms og skat) minimum 100 DKK
Overdragelse til agent
Anvis din foretrukne agent
Vis mere
Vis mindre
Overdragelse til agent

På importørens anmodning udleveres tolddokumenter til den angivne agent for fortoldning. DHL vil foretage levering af forsendelsen, når toldbehandlingen er afsluttet.

DHL er ikke ansvarlig for tidsfrister ifm. toldbehandling eller endelig frigivelse af forsendelsen.

Per forsendelse
75.00 DKK

Andre myndigheder

Når import kræver yderligere dokumentation.
Vis mere
Vis mindre
Andre myndigheder
På anmodning kan DHL afslutte "Veterinary, Health eller Phytosanitary" certifikater på destinationen. Typisk krævet når man importerer animalske produkter, planter, plantefrø eller pharmaceutiske produkter.
Per forsendelse
225.00 DKK
Mere om vores toldservices
Mere om vores toldservices
  • DHL vil foretage udlæg og opkræve for myndighedspåkrævede dokumentgebyrer.
Tilbage til toppen