Tillæg

DHL Express ønsker at give kunderne den bedste service, og derfor fortsætter vi med at tilbyde dækning til flere dele af verden end noget andet firma.
Tillæg
Beskrivelse
Hvordan vi afregner
Pris
Farligt gods
Fuldt reguleret farligt gods
Forsendelse af farligt gods
Vis mere
Vis mindre
Fuldt reguleret farligt gods
Der opkræves et tillæg per forsendelse, når transporten involverer håndtering af stoffer og råvarer som klassificeres som fuldt reguleret i henhold til IATA's farligt gods regulativer.

Kontraktuel aftale påkrævet.
Per forsendelse
750.00 DKK
Farligt gods i undtagne mængder
Send farligt gods i begrænset mængde
Vis mere
Vis mindre
Farligt gods i undtagne mængder
Et fast tillæg vil blive pålagt forsendelser der indholder farligt gods i små mængder (Excepted Quantities) i overensstemmelse med IATA Farligt Gods Regulativer.

Kontraktuel aftale påkrævet.
Per forsendelse
75.00 DKK
Tørisforsendelse UN1845
Når nedkølet ikke er koldt nok
Vis mere
Vis mindre
Tørisforsendelse UN1845
Et tillæg bliver pålagt per forsendelse, når transporten involverer håndtering af tøris UN1845, der bruges til at køle indholdet af forsendelser klassificeret som ikke-farligt gods som fx. diagnostiske prøver.

Kontraktuel aftale påkrævet.
Per forsendelse
90.00 DKK
Konsument varer
Forsendelser som indeholder parfume og receptpligtig medicin til detailsalg.
Vis mere
Vis mindre
Konsument varer
Et tillæg pålægges forsendelser, der indeholder forbrugsvarer (såsom parfume, aftershaves, aerosoler, neglelak og receptpligtige lægemidler, som er omfattet af sektionen IATA ID8000), der er pakket i en form beregnet til detailsalg og sendt til private (B2C).

Kontraktuel aftale påkrævet.
Per forsendelse
185.00 DKK
ADR Load Exemption
Forsendelse af pakker med farligt gods på vej.
Vis mere
Vis mindre
ADR Load Exemption
Når en forsendelse bliver transporteret med varebil, lastbil eller trailer (altså vejtransport) - vil der blive opkrævet et gebyr, hvis den samlede mængde farligt gods overskrider de grænser, der er fastsat af ADR og er defineret for transport i henhold til reglerne om begrænset mængde.

Kontraktuel aftale påkrævet.
Per forsendelse
750.00 DKK
Farligt gods i begrænsede mængder
Forsendelse af farligt gods på vejtransport
Vis mere
Vis mindre
Farligt gods i begrænsede mængder

Et tillæg vil blive pålagt per forsendelse, hvis denne vej-forsendelse indeholder væsker, stoffer eller varer klassificeret som begrænsede mængder (Limited Quantities, LQ) i overensstemmelse med ADR regulativer og som er afskåret fra flytransport.

Denne type farligt gods er begrænset til 30 kg per kolli og accepteres kun af godkendte afsendere

 
Kontraktuel aftale påkrævet.
Per forsendelse
185.00 DKK
Lithiumbatterier (med udstyr) - Lithium Ion PI 966, sektion II, lithiummetal PI969, sektion II
Forsendelse af lithiumbatterier med udstyr
Vis mere
Vis mindre
Lithium batterier (løse) - Lithium Ion PI 965, Sektion II, Lithium Metal PI 968, Sektion II

Lithiumion PI966, sektion II

Der opkræves et servicegebyr per forsendelse, der indeholder lithiumionbatterier med udstyr. Sådanne forsendelser skal overholde den relevante IATA-pakkeanvisning 966, sektion II og accepteres kun fra godkendte afsendere.

Lithium Metal PI969, sektion II

Der opkræves et gebyr per forsendelse, der indeholder lithiummetalbatterier med udstyr. Sådanne forsendelser skal overholde IATA-pakkeanvisning 969, sektion II, og accepteres kun af godkendte afsendere.

Per forsendelse
40.00 DKK
Lithium-batterier (i udstyr) - Lithium Ion PI 967, sektion II, lithiummetal PI970, sektion II
Forsendelse af lithiumbatterier i udstyr
Vis mere
Vis mindre
Lithiumbatterier (med udstyr) - Lithium Ion PI 966, sektion II, lithiummetal PI969, sektion II

Lithiumion PI 967, sektion II

Forsendelser, der indeholder lithiumionbatterier i udstyr, accepteres kun i overensstemmelse med den relevante IATA-pakkeanvisning 967, sektion II.

Lithium Metal PI970, sektion II

Forsendelser, der indeholder lithiummetalbatterier i udstyr, accepteres kun i overensstemmelse med den relevante IATA-pakkeanvisning 970, sektion II.

DHL forbeholder sig retten til at afvise forsendelser, der mistænkes for at indeholde defekte eller beskadigede batterier.

Per forsendelse
Uden beregning
Biologiske stoffer
Forsendelse af biologiske substanser
Vis mere
Vis mindre
Biologiske stoffer
Forsendelser indeholdende biologiske substanser katgori B (UN3373) eller genetisk modificerede organismer i henhold til UN3245 accepteres kun i kombination med DHL Medical Express.

Kontraktuel aftale påkrævet.
Per forsendelse
Uden beregning
Yderområder
Yderområde levering
Forsendelser til yderområder.
Vis mere
Vis mindre
Yderområde levering
Dette tillæg gælder, når en forsendelse leveres til et sted, der er fjernt eller vanskeligt at servicere.
 
Gælder for nationale og internationale forsendelser.
Per forsendelse
Minimum 155.00 DKK ellers 3.75 DKK/kg per forsendelse
Yderområde afhenting
Import af forsendelser fra yderområder.
Vis mere
Vis mindre
Yderområde afhenting
Dette tillæg bliver pålagt, hvis en importforsendelse sendes til eller fra et område som er fjernt eller vanskeligt at servicere.
 
Gælder for nationale og internationale forsendelser.
Per forsendelse
Minimum 155.00 DKK ellers 3.75 DKK/kg per forsendelse
Sikkerhedstillæg
Forhøjet risiko
Lande med forhøjet risiko hvor DHL opererer.
Vis mere
Vis mindre
Forhøjet risiko
Dette tillæg pålægges når der sendes til lande, hvor DHL opererer med forhøjet risiko, på grund af vedvarende tilstand af krig, borgerkrig eller terror.
 
Lande, der er berørt (med forbehold for ændringer): Afghanistan, Burkina Faso, Haiti, Irak, Israel, Libyen, Mali, Sudan, Somalia, Syrien, Ukraine, Venezuela og Yemen.
Per forsendelse
225.00 DKK
Destinationer - begrænset adgang
Forsendelse i overensstemmelse med handelsrestriktioner.
Vis mere
Vis mindre
Destinationer - begrænset adgang
Opkræves når der sendes til eller fra et land som er underlagt handelssanktioner som fx. EEAS EU eller US Office of Foreign Assets Control (OFAC).
 
Lande, der er berørt (med forbehold for ændringer): Centralaferikanske republik, Demokratiske Republik Congo, Iran, Irak, Nordkorea, Libyen, Somalia, Syrien og Yemen
 
Lande underlagt national lovgivning (med forbehold for ændringer): Afghanistan, Hviderusland, Libanon, Myamar, Rusland, Zimbabwe
Per forsendelse
225.00 DKK
Datakorrektion
Adresse korrektion
Vi sørger for at få din forsendelse leveret korrekt.
Vis mere
Vis mindre
Adresse korrektion
Et fast gebyr pålægges per forsendelse når afsender har oplyst ufuldstændig, ukorrekt eller forældet adresse på modtager, og DHL efterfølgende ikke er i stand til at levere forsendelsen. DHL vil forsøge at finde korrekt information så levering kan gennemføres.
 
Gælder for nationale og internationale forsendelser.
Per forsendelse
80.00 DKK
Manuel data
Fordelen ved centraliseret data er levering til tiden.
Vis mere
Vis mindre
Manuel data
Et tillæg vil blive pålagt enhver forsendelse sendt på et ikke-elektronisk, manuelt udfyldt fragtbrev. Der bliver ikke pålagt gebyr, hvis forsendelsen er lavet via en elektronisk forsendelsesløsning.
Per forsendelse
75.00 DKK
Speciel håndtering
Over standard (vægt)
Forsendelser der overstiger 70 kg.
Vis mere
Vis mindre
Over standard (vægt)
Dette tillæg afregnes for alle kolli, inklusiv paller, hvor den faktiske eller volumetriske vægt overstiger 70 kg.
 
Gælder for nationale og internationale forsendelser.
Per Kolli
700.00 DKK
Over standard (Dimension)
Store forsendelser der er over 120 cm.
Vis mere
Vis mindre
Over standard (Dimension)

Dette tillæg afregnes for alle kolli, inklusiv paller, som har én dimension der overstiger 120 cm.

Gælder ikke for pakker der allerede er underlagt tillæg for overvægt.

 
Gælder for nationale og internationale forsendelser.
Per Kolli
370.00 DKK
Ikke stabelbare paller
Ved forsendelse af ikke-stabelbare paller
Vis mere
Vis mindre
Ikke stabelbare paller
Gebyret afregnes for hver enkelt palle i en forsendelse, der ikke kan stables. Dette enten på grund af specifikke instruktioner fra afsender eller grundet forsendelsens beskaffenhed såsom form, indhold eller emballering af det gods der transporters på pallen. Gebyret gælder ikke for paller under 30 kg.
 
Gælder for nationale og internationale forsendelser.
Per palle
2035.00 DKK
Midlertidigt tillæg
Emergency Situation
Opretholdelse af service i nødsituationer
Vis mere
Vis mindre
Emergency Situation
Dette tillæg gælder i undtagelsestilfælde, når DHL er forpligtet til at inddrive omkostninger forbundet med midlertidige nødsituationer uden for DHLs kontrol, hvilket ikke med rimelighed kunne forventes ved påbegyndelsen af ​​en aftale.
Kapacitetstillæg
Et eller flere kapacitetstillæg gælder for forsendelser i en periode med stor efterspørgsel
Vis mere
Vis mindre
Kapacitetstillæg
En periode med stor efterspørgsel fastsættes af DHL efter eget skøn, men kan omfatte en periode med stor transportefterspørgsel eller en periode med ekstraordinært høje driftsomkostninger. Flere kapacitetstillæg kan pålægges samtidig, hvis en forsendelse opfylder mere end ét af de angivne kriterier.
Mangler at blive afklaret
Mangler at blive afklaret
Mere om tillæg
Mere om tillæg
 • Tillæggene glæder udover priser og andre gældende gebyr.
Ændringer i brændstofpriserne resulterer i fluktuerende omkostninger til transportbranchen, hvilket kræver et variabelt brændstoftillæg, som kan stige, falde eller blive fjernet, på linje med udviklingen i brændstofpriserne.
Domestic og International Time Definite services
Måned
Tillæg
Juli 2024
27.25%
Juni 2024
28.25%
Maj 2024
29.50%
International og Regional Day Definite service
Måned
Tillæg
Juli 2024
27.25%
Juni 2024
28.25%
Maj 2024
29.50%
Mere omkring brændstoftillægget
Vis mindre
Brændstoftillægget for International Time Definite services vil være baseret på de daglige gennemsnitlige spotpriser for US Gulf Coast (USGC) jetbrændstof af petroleum, som rapporteret af U.S. Department of Energy mellem 3. uges frigivelse af den foregående måned til 3. uges frigivelse af den faktiske måned.
Eksempelvis bruges den daglige gennemsnitspris for brændstof fra 18. april til 15. maj til at bestemme det gældende tillæg i juni.
Brændstoftillægget gælder for transportafgifter på alle services og for følgende tillæg (hvis relevant):
 • Lørdagslevering
 • Lørdagsafhentning
 • Forhøjet risiko
 • Kapacitetstillæg
 • Emergency Situation
 • Yderområde levering
 • Yderområde afhenting
 • Special afhentning
 • Special levering
 • Advisering og fleksibel levering
 • Over standard (vægt)
 • Over standard (Dimension)
 • Ikke stabelbare paller
DHL forbeholder sig ret til at ændre brændstoftillægget og listen over samme med eller uden varsel. Både omfanget og varigheden af tillægget vil blive fastlagt på DHL's eget skøn.
DHL Nuværende Brændstoftillæg på Flytransport
Vis mindre
Mindst
Men mindre end
Tillæg
$2.23
$2.26
26.25%
$2.26
$2.29
26.50%
$2.29
$2.32
26.75%
$2.32
$2.35
27.00%
$2.35
$2.38
27.25%
$2.38
$2.41
27.50%
$2.41
$2.44
27.75%
$2.44
$2.47
28.00%
$2.47
$2.50
28.25%
$2.50
$2.53
28.50%
$2.53
$2.56
28.75%
$2.56
$2.59
29.00%
$2.59
$2.62
29.25%
$2.62
$2.65
29.50%
$2.65
$2.68
29.75%
$2.68
$2.71
30.00%
$2.71
$2.74
30.25%
$2.74
$2.77
30.50%
$2.77
$2.80
30.75%
$2.80
$2.83
31.00%
$2.83
$2.86
31.25%
$2.86
$2.89
31.50%
$2.89
$2.92
31.75%
$2.92
$2.95
32.00%
$2.95
$2.98
32.25%
$2.98
$3.01
32.50%
$3.01
$3.04
32.75%
$3.04
$3.07
33.00%
$3.07
$3.10
33.25%
$3.10
$3.13
33.50%
$3.13
$3.16
33.75%
$3.16
$3.19
34.00%
$3.19
$3.22
34.25%
$3.22
$3.25
34.50%
$3.25
$3.28
34.75%
$3.28
$3.31
35.00%
$3.31
$3.34
35.25%
$3.34
$3.37
35.50%
$3.37
$3.40
35.75%
$3.40
$3.43
36.00%
$3.43
$3.46
36.25%
$3.46
$3.49
36.50%
$3.49
$3.52
36.75%
$3.52
$3.55
37.00%
$3.55
$3.58
37.25%
$3.58
$3.61
37.50%
$3.61
$3.64
37.75%
$3.64
$3.67
38.00%
$3.67
$3.70
38.25%
$3.70
$3.73
38.50%
$3.73
$3.76
38.75%
Tilbage til toppen