Digital Toldfaktura Vilkår og betingelser

DHL tilbyder en Papirløs handel service, der tillader afsendere at sende visse dokumenter, der ledsager forsendelsen, elektronosk (så du ikke længere behøver at printe og vedlægge dokumenter fysisk).
Du som “Afsender” accepterer på dine vegne, samt på vegne af alle andre med interesse i forsendelsen, at disse Papirløs handel betingelser gælder for alle forsendelser, der sendes via papirløs handel servicen.
Du accepterer yderligere, at disse Papirløs handel betingelser gælder, ud over DHLs Generelle Vilkår og Betingelser for transport, som angivet på DHLs hjemmeside, som gælder fuldt ud! Særligt skal din opmærksomhed ledes til afsnit Uacceptable Forsendelser,  DHL's ansvar og Afsenders garantier og indeståelser i DHLs Generelle Vilkår & Betingelser.
DHL vil give dig instruktioner om brug af Papirløs handel. De gælder i tillæg til eksisterende krav, når forsendelser og transportdokumenter overleveres til DHL. Dette vil omfatte:
  • formatet du vil sende de elektroniske filer i,
  • kvalitetskravene til scanning af dokumenter,
  • tidspunktet for dataoverførsel,
  • oplysninger om hvor forsendelses papirerne skal sendes hen,
  • forsendelsesoplysningerne (ex oprindelse, destinationer, indhold, forsendelsesværdi), for hvilke Papirløs handel ikke er tilgængelig,
  • Enhver dokumentation (som oprindelses certifikat) som også skal leveres i hardcopy, når forsendelsen overleveres til DHL
Du accepterer at overholde alle DHLs instruktioner vedrørende Papirløs handel. Du accepterer endvidere at overholde alle juridiske og toldmæssige krav vedrørende Papirløs handel, og at du f.eks. ikke vil bruge Papirløs handel til forsendelser der kræver fysiske dokumenter vedlagt forsendelsen.
Du bekræfter at du er autoriseret til at sende data elektronisk. Du giver DHL tilladelse til at anvende de data, du overfører til DHL elektronisk, med henblik på behandling og anvendelse af Papirløs handel forsendelser. Dette omfatter også din virksomheds brevhoved og elektroniske signatur.
Alle dokumenter der sendes elektronisk skal være læselige.
Du accepterer at holde DHL skadesløs fra ethvert tab, skader eller forsinkelser, som følge af brud på Generelle Vilkår og Betingelser for transport og vilkår og betingelser for Papirløs handel.
Du bekræfter modtagers samtykke til brug af Papirløs handel.
Tilbage til toppen