Handelsbetingelser

Læs mere om Incoterms® 2020-reglerne

Incoterms er et varemærke tilhørende International Chamber of Commerce (ICC). Incoterms®-regler bruges ofte over hele verden i internationale kontrakter, der illustrerer ansvar mellem købere og sælgere med hensyn til omkostninger, risici, ansvar for godsforsikring og overholdelse af lovgivning.

Hvad du har brug for at vide

  • Incoterms®-regler standardiserer processen i forbindelse med afsendelse og modtagelse af varer. Derudover bestemmer de omkostningsfordelingen for internationale kommercielle handler og definerer aftalte ansvarsområder for eksportører og importører.
  • Hovedformålet med Incoterms® er at definere kriterier for fordeling af forpligtelser, omkostninger og risiko mellem parter involveret i internationale transaktioner.
  • Kendskab til reglerne om Incoterms® sikrer, at du køber varer fra producenter i udlandet i overensstemmelse med gældende regler og procedurer.
Incoterms® 2020-reglerne klassificeres i to kategorier afhængig af transportformen.
Incoterms® 2020-reglerne klassificeres i to kategorier afhængig af transportformen.
  • Ansvarsoversigten på Incoterms® giver et overblik over eksportørens og importørens forpligtelser inden for hver kategori.
  • Brug af Incoterms® handelsbetingelser er ikke et lovkrav, men det anbefales altid at bruge dem til at forenkle handler og reducere misforståelser med dem, du handler med.
  • Du kan læse mere om globale Incoterms®-regler og handelsbetingelser ved at besøge International Chamber of Commerces website, som indeholder en "Ofte stillede spørgsmål" og en forklaring på Incoterms®-reglerne.

EXW
Ex Works

Betyder, at sælgeren leverer varerne til køberen, og stiller varerne til rådighed for køberen på et navngivet sted (såsom en fabrik eller et lager), og det nævnte sted kan være sælgers lokaler eller ej. For at levering kan finde sted, behøver sælger ikke at læsse varerne på et afhentningskøretøj, ej heller behøver sælger at eksportere varerne, hvor en sådan godkendelse er relevant.

FCA
Free Carrier
Betyder, at sælger leverer varen til køber på den ene eller anden af ​​to måder:
  • 1) Når det navngivne sted er sælgers lokaler, leveres varerne, når de er læsset på det transportmiddel, som køber har arrangeret.
  • 2) Når det navngivne bestemmelsessted er et andet aftalt sted, leveres varen, når den efter at være læsset på sælgers transportmiddel ankommer til det nævnte sted og er klar til aflæsning fra sælgers transportmiddel og står til rådighed for fragtføreren eller af en anden person udpeget af køber.

Uanset hvilken af ​​de to der vælges som leveringssted, identificerer dette stedet, hvor risikoen overgår til køber, og fra hvilket tidspunkt omkostningerne er for købers regning.

CPT
Carriage Paid To
Betyder, at sælger leverer varen - og overtager risikoen - til køber ved at overdrage den til en fragtmand, som sælger har kontrakt med, eller ved at få varen leveret på denne måde. Sælger kan gøre dette ved at give fragtføreren fysisk besiddelse af godset på den måde og det sted, der er passende for det anvendte transportmiddel. Når varen er leveret til køber på denne måde, garanterer sælger ikke, at varen ankommer til bestemmelsesstedet i forsvarlig stand, i den oplyste mængde eller overhovedet. Dette skyldes, at risikoen overgår fra sælger til køber, når varen leveres til køber ved overdragelse til fragtfører. Sælger skal sørge for transport af varen fra levering til aftalt destination.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Betyder, at sælger leverer varen - og overtager risikoen - til køber ved at overdrage den til en fragtmand, som sælger har kontrakt med, eller ved at få varen leveret på denne måde. Sælger kan gøre dette ved at give fragtføreren fysisk besiddelse af godset på den måde og det sted, der er passende for det anvendte transportmiddel. Når varen er leveret til køber på denne måde, garanterer sælger ikke, at varen ankommer til bestemmelsesstedet i forsvarlig stand, i den oplyste mængde eller overhovedet. Dette skyldes, at risikoen overgår fra sælger til køber, når varen leveres til køber ved overdragelse til fragtfører. Sælger skal sørge for transport af varen fra levering til aftalt destination.
DPU
Delivered at Place Unloaded

 

Betyder, at sælger leverer varen - og overtager risikoen - til køber, når varen efter aflæsning på det ankommende transportmiddel stilles til købers rådighed på et angivet bestemmelsessted eller i et aftalt område inden for dette sted, hvis dette er aftalt. Sælger bærer al risiko forbundet med at bringe varerne til og aflæsse dem på den angivne destination. I denne Incoterm-regel er levering og ankomst til destinationen derfor den samme. DPU er den eneste Incoterm-regel, der kræver, at sælger aflæsser varerne på destinationen. Sælger bør derfor sikre sig, at han er i stand til at organisere aflæsning på det angivne sted. Hvis parterne har til hensigt, at sælger ikke skal bære risici og omkostninger ved aflæsning, bør DPU-reglen undgås, og DAP anvendes i stedet.

DAP
Delivered at Place
Betyder, at sælger afleverer varen - og overtager risikoen - til køber, når varen stilles til købers rådighed på det ankommende transportmiddel klar til aflæsning på det angivne bestemmelsessted eller på et aftalt sted inden for dette område, hvis dette har blevet aftalt. Sælger bærer al risiko forbundet med at bringe varerne til den angivne destination eller til det angivne område inden for dette sted. I denne Incoterm-regel er levering og ankomst til destinationen derfor den samme.
DDP
Delivered Duty Paid
Indebærer, at sælger afleverer varen til køber, når varen stilles til rådighed for køber, klaret til indførsel, på det ankommende transportmiddel, klar til aflæsning, på det angivne bestemmelsessted eller på et aftalt sted inden for dette område, hvis dette har blevet aftalt. Sælger bærer al risiko forbundet med at bringe varerne til den angivne destination eller til det angivne område inden for dette sted. I denne Incoterm-regel er levering og ankomst til destinationen derfor den samme.
FAS
Free Alongside Ship

Means that the seller delivers the goods to the buyer when the goods are placed alongside the ship (e.g. on a quay or a barge) nominated by the buyer at the named port of shipment or when the seller procures goods already so delivered. The risk of loss of or damage to the goods transfers when the goods are alongside the ship, and the buyer bears all costs from that moment onward.

FOB
Free on Board
Means that the seller delivers the goods to the buyer on board the vessel nominated by the buyer at the named port of shipment or procures the goods already so delivered. The risk of loss of or damage to the goods transfers when the goods are on board the vessel, and the buyer bears all costs from that moment onwards.
CFR
Cost and Freight
Means that the seller delivers the goods to the buyer on board the vessel or procures the goods already so delivered. The risk of loss of or damage to the goods transfers when the goods are on board the vessel, such that the seller is taken to have performed its obligation to deliver the goods whether or not the goods actually arrive at their destination in sound condition, in the stated quantity or, indeed, at all. In CFR, the seller owes no obligation to the buyer to purchase insurance cover: the buyer would be well advised therefore to purchase some cover for itself.
CIF
Cost, Insurance, Freight
Means that the seller delivers the goods to the buyer on board the vessel or procures the goods already so delivered. The risk of loss of or damage to the goods transfers when the goods are on board the vessel, such that the seller is taken to have performed its obligation to deliver the goods whether or not the goods actually arrive at their destination in sound condition, in the stated quantity or, indeed, at all.
En pakke i transit fra oprindelsesland til destination
Pakkens rejse
Se hele pakkens rejse med DHL og se, hvordan vi kan hjælpe dig på rejsen.
Tilbage til toppen