Trade Terms Definitions (on Manage Defaults/Customs Clearance)

EXW
Ex Works

Betyder, at sælgeren leverer varerne til køberen, og stiller varerne til rådighed for køberen på et navngivet sted (såsom en fabrik eller et lager), og det nævnte sted kan være sælgers lokaler eller ej. For at levering kan finde sted, behøver sælger ikke at læsse varerne på et afhentningskøretøj, ej heller behøver sælger at eksportere varerne, hvor en sådan godkendelse er relevant.

FCA
Free Carrier
Betyder, at sælger leverer varen til køber på den ene eller anden af ​​to måder:
  • 1) Når det navngivne sted er sælgers lokaler, leveres varerne, når de er læsset på det transportmiddel, som køber har arrangeret.
  • 2) Når det navngivne bestemmelsessted er et andet aftalt sted, leveres varen, når den efter at være læsset på sælgers transportmiddel ankommer til det nævnte sted og er klar til aflæsning fra sælgers transportmiddel og står til rådighed for fragtføreren eller af en anden person udpeget af køber.

Uanset hvilken af ​​de to der vælges som leveringssted, identificerer dette stedet, hvor risikoen overgår til køber, og fra hvilket tidspunkt omkostningerne er for købers regning.

CPT
Carriage Paid To
Betyder, at sælger leverer varen - og overtager risikoen - til køber ved at overdrage den til en fragtmand, som sælger har kontrakt med, eller ved at få varen leveret på denne måde. Sælger kan gøre dette ved at give fragtføreren fysisk besiddelse af godset på den måde og det sted, der er passende for det anvendte transportmiddel. Når varen er leveret til køber på denne måde, garanterer sælger ikke, at varen ankommer til bestemmelsesstedet i forsvarlig stand, i den oplyste mængde eller overhovedet. Dette skyldes, at risikoen overgår fra sælger til køber, når varen leveres til køber ved overdragelse til fragtfører. Sælger skal sørge for transport af varen fra levering til aftalt destination.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Betyder, at sælger leverer varen - og overtager risikoen - til køber ved at overdrage den til en fragtmand, som sælger har kontrakt med, eller ved at få varen leveret på denne måde. Sælger kan gøre dette ved at give fragtføreren fysisk besiddelse af godset på den måde og det sted, der er passende for det anvendte transportmiddel. Når varen er leveret til køber på denne måde, garanterer sælger ikke, at varen ankommer til bestemmelsesstedet i forsvarlig stand, i den oplyste mængde eller overhovedet. Dette skyldes, at risikoen overgår fra sælger til køber, når varen leveres til køber ved overdragelse til fragtfører. Sælger skal sørge for transport af varen fra levering til aftalt destination.
DPU
Delivered at Place Unloaded

 

Betyder, at sælger leverer varen - og overtager risikoen - til køber, når varen efter aflæsning på det ankommende transportmiddel stilles til købers rådighed på et angivet bestemmelsessted eller i et aftalt område inden for dette sted, hvis dette er aftalt. Sælger bærer al risiko forbundet med at bringe varerne til og aflæsse dem på den angivne destination. I denne Incoterm-regel er levering og ankomst til destinationen derfor den samme. DPU er den eneste Incoterm-regel, der kræver, at sælger aflæsser varerne på destinationen. Sælger bør derfor sikre sig, at han er i stand til at organisere aflæsning på det angivne sted. Hvis parterne har til hensigt, at sælger ikke skal bære risici og omkostninger ved aflæsning, bør DPU-reglen undgås, og DAP anvendes i stedet.

DAP
Delivered at Place
Betyder, at sælger afleverer varen - og overtager risikoen - til køber, når varen stilles til købers rådighed på det ankommende transportmiddel klar til aflæsning på det angivne bestemmelsessted eller på et aftalt sted inden for dette område, hvis dette har blevet aftalt. Sælger bærer al risiko forbundet med at bringe varerne til den angivne destination eller til det angivne område inden for dette sted. I denne Incoterm-regel er levering og ankomst til destinationen derfor den samme.
DDP
Delivered Duty Paid
Indebærer, at sælger afleverer varen til køber, når varen stilles til rådighed for køber, klaret til indførsel, på det ankommende transportmiddel, klar til aflæsning, på det angivne bestemmelsessted eller på et aftalt sted inden for dette område, hvis dette har blevet aftalt. Sælger bærer al risiko forbundet med at bringe varerne til den angivne destination eller til det angivne område inden for dette sted. I denne Incoterm-regel er levering og ankomst til destinationen derfor den samme.
Der er fire udtryk i denne kategori:
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
Disse vilkår er blot til information, da de ikke er nødvendige, når du sender forsendelser med DHL Express.