Tingimused

Teil on lubatud kasutada DHLi saadetise jälgimise süsteemi ainult nende saadetiste jälgmiseks, mis on saadetud DHL-ga Teie poolt või Teile. Saadetise jälgimise süsteemi ei tohi kasutada ühelgi teisel juhul ilma DHLi kirjaliku nõusolekuta.
Tagasi ülesse