Lisatasud

DHL Express on pühendunud pakkuma klientidele parimat kullerteenust, mistõttu pakume jätkuvalt teenust rohkematesse piirkondadesse kui ükski teine ettevõte.
Lisatasu
Kirjeldus
Kuidas me hinnastame
Maksumus
Ohtlikud kaubad
Ohtlikud kaubad
Ohtlike kaupade saatmine
Näita rohkem
Näita vähem
Ohtlikud kaubad

Lisatasu rakendatakse saadetisele, mille vedu hõlmab ohtlike ainete ja kaupade käitlemist, mis vastavad täielikult IATA ohtlike kaupade regulatsioonile.

Vaja on lepingulist kokkulepet.

Saadetise kohta
80.00 EUR
Erandlikud kogused
Ohtlike kaupade saatmine erandkogustes
Näita rohkem
Näita vähem
Erandlikud kogused

Lisatasu rakendub saadetistele, mis on IATA ohtlike kaupade eeskirjade või ADR-i nõuete kohaselt erandkogustes.

Vajalik leping.

Saadetise kohta
5.00 EUR
Kuivjää UN1845
Kui jahe pole piisavalt külm
Näita rohkem
Näita vähem
Kuivjää UN1845

Lisatasu rakendatakse, kui saadetis sisaldab kuivjääd UN1845 ohtlike või mitteohtlikke kaupade, näiteks diagnostiliste proovide, jahutusainena.

Vaja on lepingulist kokkulepet.

Saadetise kohta
10.00 EUR
ADR erandid
Ohtlike kaupadega paki saatmine maanteeveol
Näita rohkem
Näita vähem
ADR erandid

Tasu rakendub, kui ohtlike kaupade kogus pakkidena ületab maanteetranspordiüksusega (nt kaubiku, veoauto või haagisega) ADR-i kehtestatud piirmäärasid, mille kogus veoks on määratletud piiratud koguse eeskirjade alusel.

Vajalik on leping.

Saadetise kohta
80.00 EUR
Piiratud kogustes ohtlikud kaubad
Ohtlike kaupade vedu maanteel.
Näita rohkem
Näita vähem
Piiratud kogustes ohtlikud kaubad

Lisatasu rakendub saadetistele, mille käitlemine ja vedu hõlmab aineid ja kaupu, mida on ADR-i eeskirjade kohaselt lubatud koguses (LQ) ja mis on õhutranspordis piiratud.

Sellised ohtlikud kaubad ei tohi olla raskemad kui 30 kg pakkeüksuse kohta ja võetakse vastu ainult heakskiidetud saatjatelt.

Saadetise kohta
20.00 EUR
Liitiumpatareid (koos seadmetega) - liitiumioon PI 966 (II jaotis), liitiummetall PI969 (II jaotis)
Liitiumpatareide saatmine koos seadmetega
Näita rohkem
Näita vähem
Liitiumpatareid (lahtised) - liitiumioon PI 965 (II jaotis), liitiummetall PI 968 (II jaotis)

Liitiumioon PI 966 (II jaotis)

Iga saadetisega, mis sisaldab liitiumioonakuid koos seadmetega, rakendatakse teenustasu. Sellised saadetised peavad vastama IATA pakendamisjuhendi 966 II jaotisele ja olema lubatud ainult heakskiidetud saatjatelt.

Liitiummetall PI969 (II jaotis)

Teenustasu rakendatakse iga saadetise kohta, mis sisaldab liitiummetallist patareisid koos seadmetega. Sellised saadetised peavad vastama IATA pakendamisjuhendi 969 II jaotisele ja olema lubatud ainult heakskiidetud saatjatelt.

Saadetise kohta
5.00 EUR
Liitiumpatareid (seadmetes) - liitiumioon PI 967, II jaotis, liitiummetall PI970, jaotis II
Liitiumpatareide tarnimine seadmetes
Näita rohkem
Näita vähem
Liitiumpatareid (koos seadmetega) - liitiumioon PI 966 (II jaotis), liitiummetall PI969 (II jaotis)

Liitiumioon PI 967, II jagu

Seadmetes sisalduvaid liitiumioonakuid sisaldavaid saadetisi võetakse vastu ainult vastavalt IATA pakkimisjuhendi 967 II jaotisele.

Liitiummetall PI970, II jagu

Seadmetes olevaid liitiummetallist patareisid sisaldavaid saadetisi võetakse vastu ainult vastavalt IATA pakkimisjuhendi 970 II jaotisele.

DHL jätab endale õiguse mitte vastu võtta saadetisi, mis teadaolevalt või väidetavalt sisaldavad defektseid või kahjustatud patareisid.

Saadetise kohta
Tasuta
Bioloogilised ained
Bioloogiliste ainete saatmine
Näita rohkem
Näita vähem
Liitiumpatareid (seadmetes) - liitiumioon PI 967, II jaotis, liitiummetall PI970, jaotis II

Saadetisi, mis sisaldavad B kategooria bioloogilisi aineid (UN3373) või geneetiliselt muundatud organisme vastavalt UN3245, aktsepteeritakse ainult koos DHL MEDICAL EXPRESSiga.

Vaja on lepingulist kokkulepet.

Saadetise kohta
Tasuta
Kaugpiirkonna teenus
Kaugpiirkonda kohaletoimetamine
Kui saadate kaugpiirkonda.
Näita rohkem
Näita vähem
Kaugpiirkonda kohaletoimetamine
Kaugpiirkonna lisatasu rakendatakse juhul, kui tegu on kauge või raskesti teenindatava piirkonnaga.
 
Kehtib kodumaiste ja rahvusvaheliste saadetiste puhul.
Saadetise kohta

International - 20.00 EUR või 0.45 EUR/kg, kui see on kõrgem

 

Domestic - 10.00 EUR või 0.22 EUR/kilo, kui see on kõrgem

Kaugpiirkonnast pealelaadimine
Saadetiste importimine kaugetest pealekorje asukohtadest
Näita rohkem
Näita vähem
Kaugpiirkonnast pealelaadimine
Tasu rakendatakse importsaadetise pealekorjamisel, kui tegu on kauge või raskesti teenindatava piirkonnaga.
 
Kehtib kodumaiste ja rahvusvaheliste saadetiste puhul.
Saadetise kohta
20.00 EUR või 0.45 EUR/kilo, kui see on kõrgem
Ohutusteenused
Kõrgendatud risk
Riigid, kus DHL töötab kõrgendatud riskiga.
Näita rohkem
Näita vähem
Kõrgendatud risk
Lisatasu rakendub saadetistele, mis saadetakse sihtriiki, kus DHL on esindatud, aga pidev sõjaseisukord, kodanikurahutused või pidevad terrorismiohud põhjustavad kõrgendatud riski.
 
Mõjutatud riigid: Afganistan, Iraak, Liibüa, Somaalia, Mali, Niger, Sudaan, Süüria, Ukraina ja Jeemen
Saadetise kohta
20.00 EUR
Piiratud sihtkoht
Saatmine vastavalt kaubanduspiirangutele
Näita rohkem
Näita vähem
Piiratud sihtkoht
Lisatasu rakendub kaupade saatmisel sihtkohta, mille suhtes kehtivad spetsiifilised ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestatud kaubanduspiirangud.
 
Mõjutatud riigid: Kesk-Aafrika Vabariik, Kongo Demokraatlik Vabariik, Iraan, Iraak, Kiribati, Liibüa, Somaalia, Süüria ja Jeemen
Saadetise kohta
30.00 EUR
Eksportija valideerimine
Juhtumid, kui Teie saadetis vajab täiendavat luba.
Näita rohkem
Näita vähem
Eksportija valideerimine
Lisatasu rakendub kohaletoimetamise korral sihtriiki, mille suhtes on kehtestatud eksportija valideerimise nõuded siseriiklike õigusaktidega, nagu näiteks Euroopa Liidu või USA välisvarade kontrolli büroo (OFAC) kehtestatud kaubanduspiirangud.
 
Mõjutatud riigid: Afganistan, Valgevene, Myanmar, Zimbabwe, Venemaa ja Liibanon
Saadetise kohta
30.00 EUR
Andmete korrigeerimine
Aadressiparandus
Meie prioriteet on saada teie saadetis õigetesse kätesse.
Näita rohkem
Näita vähem
Aadressiparandus
Lisatasu rakendatakse saadetise puhul, mille saatja poolt antud sihtkoha aadress on puudulik, vananenud või vale ning DHLil pole võimalik saadetist kohale toimetada. DHL otsib tarne lõpetamiseks aadressi.
 
Kehtib kodumaiste ja rahvusvaheliste saadetiste puhul.
Saadetise kohta
10.00 EUR
Andmesisestus
Tsentraliseeritud andmete eeliseks on õigeaegne kohaletoimetamine.
Näita rohkem
Näita vähem
Andmesisestus
Lisatasu rakendub igale saadetisele, mis saadetakse mitteelektrooniliste, käsitsi täidetud saatelehtedega. Elektroonilise saatedokumentatsiooni eest lisatasusid ei võeta.
Saadetise kohta
5.00 EUR
Täiendav käsitlemine
Ülekaaluline osa
Saadetise osad üle 70 kg
Näita rohkem
Näita vähem
Ülekaaluline osa
Lisatasu rakendub igale pakkeüksusele või kaubaalusele, mille füüsiline või mahukaal on suurem kui 70kg.
 
Kehtib kodumaiste ja rahvusvaheliste saadetiste puhul.
Tüki kohta
85.00 EUR
Ülemõõduline saadetis
Suured saadetise osad üle 120 cm
Näita rohkem
Näita vähem
Ülemõõduline saadetis

Listasu rakendub igale pakkeüksusele, mille vähemalt ühe külje pikkus on suurem kui 120 cm.

Lisatasu ei rakendu saadetise osadele, millele juba kehtib ülekaalulise osa lisatasu.

 
Kehtib kodumaiste ja rahvusvaheliste saadetiste puhul.
Tüki kohta
60.00 EUR
Mitte virnastatav alus
Mitte- virnastatavate kaubaaluste saatmine.
Näita rohkem
Näita vähem
Mitte virnastatav alus
Fikseeritud lisatasu, mis kohaldatakse igale kaubaalusele saadetises, mida ei saa virnastada, kas saatja nõudmisel või alusel oleva kauba kuju, sisu või pakendi olemuse tõttu.
 
Kehtib kodumaiste ja rahvusvaheliste saadetiste puhul.
Tüki kohta
185.00 EUR
Ajutised lisatasud
Eriolukord
Teenuse jätkamine eriolukordades
Näita rohkem
Näita vähem
Eriolukord
Seda lisatasu kohaldatakse erandjuhtudel, kui DHL on kohustatud hüvitama DHL-ist sõltumatute ajutiste eriolukordadega seotud kulud, mida ei olnud võimalik ette näha lepingu sõlmimise hetkel.
Muudatused kütuse hindades põhjustavad kõikumisi ka transporditeenuste hindades, tekitades vajaduse transpordi hinnale lisanduva muutuva kütuselisa järele, mis võib kerkida, langeda või jääda transpordi hinnale lisamata, sõltuvalt hetke kütusehinnast.
Rahvusvahelised Time Definite teenused
Kuu
Lisatasud
Juuli 2022
37.50%
Juuni 2022
35.75%
Mai 2022
32.25%
Rahvusvahelised ning piirkondlikud Day Definite teenused
Kuu
Lisatasud
Juuli 2022
37.50%
Juuni 2022
35.75%
Mai 2022
32.25%
Lisateave kütuselisa kohta
Näita vähem
Kütuse lisatasu Rahvusvahelisele Time Definite ja Day Definite teenusele sõltub igakuisest keskmisest USA Gulf Coast (USGC) petrooleumi tüüpi reaktiivkütuse hinnast, vastavalt USA Energiaministeeriumi andmetele.
Indeksit kohaldatakse kahekuulise viivitusega. Näiteks jaanuari keskmise kütusehinna baasil kalkuleeritakse märtsi kütuselisa suurus. Antud ajalise nihke põhjustab hinnaindeksi avaldamise kuupäev.
The fuel surcharge applies to transportation charges on all services and to the following surcharges (where applicable):
 • Laupäevane kättetoimetamine
 • Laupäevane pealekorje
 • Kõrgendatud risk
 • Eriolukord
 • Kaugpiirkonda kohaletoimetamine
 • Kaugpiirkonnast pealelaadimine
 • Eriveoga korje
 • Eriveoga tarne
 • Elukoha aadress
 • Ülekaaluline osa
 • Ülemõõduline saadetis
 • Mitte virnastatav alus
DHL Express jätab endale õiguse muuta kütuselisa indeksit ja tabelit nii etteteatamisega kui ka sellest täiendavalt teavitamata. Nii kütuselisa suuruse kui kehtivusperioodi määrab DHL.
UUS Reaktiivmootorikütuse Indeks (USD per gallon), Alates Juuli 1, 2022
Näita vähem
Alates
Kuni
Lisatasu
$3.07
$3.10
30.75%
$3.10
$3.13
31.00%
$3.13
$3.16
31.25%
$3.16
$3.19
31.50%
$3.19
$3.22
31.75%
$3.22
$3.25
32.00%
$3.25
$3.28
32.25%
$3.28
$3.31
32.50%
$3.31
$3.34
32.75%
$3.34
$3.37
33.00%
$3.37
$3.40
33.25%
$3.40
$3.43
33.50%
$3.43
$3.46
33.75%
$3.46
$3.49
34.00%
$3.49
$3.52
34.25%
$3.52
$3.55
34.50%
$3.55
$3.58
34.75%
$3.58
$3.61
35.00%
$3.61
$3.64
35.25%
$3.64
$3.67
35.50%
$3.67
$3.70
35.75%
$3.70
$3.73
36.00%
$3.73
$3.76
36.25%
$3.76
$3.79
36.50%
$3.79
$3.82
36.75%
$3.82
$3.85
37.00%
$3.85
$3.88
37.25%
$3.88
$3.91
37.50%
$3.91
$3.94
37.75%
$3.94
$3.97
38.00%
$3.97
$4.00
38.25%
$4.00
$4.03
38.50%
$4.03
$4.06
38.75%
$4.06
$4.09
39.00%
$4.09
$4.12
39.25%
$4.12
$4.15
39.50%
$4.15
$4.18
39.75%
$4.18
$4.21
40.00%
$4.21
$4.24
40.25%
$4.24
$4.27
40.50%
$4.27
$4.30
40.75%
$4.30
$4.33
41.00%
$4.33
$4.36
41.25%
$4.36
$4.39
41.50%
$4.39
$4.42
41.75%
$4.42
$4.45
42.00%
$4.45
$4.48
42.25%
$4.48
$4.51
42.50%
$4.51
$4.54
42.75%
$4.54
$4.57
43.00%
$4.57
$4.60
43.25%
$4.60
$4.63
43.50%
$4.63
$4.66
43.75%
$4.66
$4.69
44.00%
$4.69
$4.72
44.25%
$4.72
$4.75
44.50%
$4.75
$4.78
44.75%
$4.78
$4.81
45.00%
$4.81
$4.84
45.25%
$4.84
$4.87
45.50%
$4.87
$4.90
45.75%
$4.90
$4.93
46.00%
$4.93
$4.96
46.25%
$4.96
$4.99
46.50%
$4.99
$5.02
46.75%
Reaktiivmootorikütuse Indeks (USD per gallon)
Näita vähem
Alates
Kuni
Lisatasu
$2.92
$2.95
27.50%
$2.95
$2.98
27.75%
$2.98
$3.01
28.00%
$3.01
$3.04
28.25%
$3.04
$3.07
28.50%
$3.07
$3.10
28.75%
$3.10
$3.13
29.00%
$3.13
$3.16
29.25%
$3.16
$3.19
29.50%
$3.19
$3.22
29.75%
$3.22
$3.25
30.00%
$3.25
$3.28
30.25%
$3.28
$3.31
30.50%
$3.31
$3.34
30.75%
$3.34
$3.37
31.00%
$3.37
$3.40
31.25%
$3.40
$3.43
31.50%
$3.43
$3.46

31.75%

$3.46
$3.49
32.00%
$3.49
$3.52
32.25%
$3.52
$3.55
32.50%
$3.55
$3.58
32.75%
$3.58
$3.61
33.00%
$3.61
$3.64
33.25%
$3.64
$3.67
33.50%
$3.67
$3.70
33.75%
$3.70
$3.73
34.00%
$3.73
$3.76
34.25%
$3.76
$3.79
34.50%
$3.79
$3.82
34.75%
$3.82
$3.85
35.00%
$3.85
$3.88
35.25%
$3.88
$3.91
35.50%
$3.91
$3.94
35.75%
$3.94
$3.97
36.00%
$3.97
$4.00
36.25%
$4.00
$4.03
36.50%
$4.03
$4.06
36.75%
$4.06
$4.09
37.00%
$4.09
$4.12
37.25%
$4.12
$4.15
37.50%
$4.15
$4.18
37.75%
$4.18
$4.21
38.00%
Tagasi ülesse