Lisatasud

DHL Express on pühendunud pakkuma klientidele parimat kullerteenust, mistõttu pakume jätkuvalt teenust rohkematesse piirkondadesse kui ükski teine ettevõte.
Lisatasu
Kirjeldus
Kuidas me hinnastame
Maksumus
Ohtlikud kaubad
Ohtlikud kaubad
Ohtlike kaupade saatmine
Näita rohkem
Näita vähem
Ohtlikud kaubad
Lisatasu rakendatakse saadetisele, mille vedu hõlmab ohtlike ainete ja kaupade käitlemist, mis vastavad täielikult IATA ohtlike kaupade regulatsioonile.

Vaja on lepingulist kokkulepet.
Pakkeüksuse Kohta
80.00 EUR
Erandlikud kogused
Ohtlike kaupade saatmine erandkogustes
Näita rohkem
Näita vähem
Erandlikud kogused
Seda fikseeritud lisatasu rakendatakse, kui saadetiste käitlemine ja transportimine hõlmab aineid ja kaupu, mis on IATA ohtlike kaupade eeskirjade kohaselt väikestes kogustes ohtlikud kaubad (Excepted Quantities)

Vaja on lepingulist kokkulepet.
Pakkeüksuse Kohta
5.00 EUR
Kuivjää UN1845
Kui jahe pole piisavalt külm
Näita rohkem
Näita vähem
Kuivjää UN1845
Seda lisatasu rakendatakse, kui saadetise transportimine hõlmab kuiva jää UN1845 käitlemist, mida kasutatakse mitteohtlike kaupade hulka liigitatud saadetiste sisu jahutamiseks, näiteks diagnostilised testid.

Vaja on lepingulist kokkulepet.
Pakkeüksuse Kohta
10.00 EUR
ADR erandid
Ohtlike kaupadega paki saatmine maanteeveol
Näita rohkem
Näita vähem
ADR erandid
Tasu rakendub, kui ohtlike kaupade kogus pakkidena ületab maanteetranspordiüksusega (nt kaubiku, veoauto või haagisega) ADR-i kehtestatud piirmäärasid, mille kogus veoks on määratletud piiratud koguse eeskirjade alusel.

Vaja on lepingulist kokkulepet.
Saadetise kohta
80.00 EUR
Piiratud kogustes ohtlikud kaubad
Ohtlike kaupade vedu maanteel.
Näita rohkem
Näita vähem
Piiratud kogustes ohtlikud kaubad

Lisatasu rakendub saadetistele, mille käitlemine ja vedu hõlmab aineid ja kaupu, mida on ADR-i eeskirjade kohaselt lubatud koguses (LQ) ja mis on õhutranspordis piiratud.

Sellised ohtlikud kaubad ei tohi olla raskemad kui 30 kg pakkeüksuse kohta ja võetakse vastu ainult heakskiidetud saatjatelt.

 
Vaja on lepingulist kokkulepet.
Saadetise kohta
20.00 EUR
Liitiumpatareid (koos seadmetega) - liitiumioon PI 966 (II jaotis), liitiummetall PI969 (II jaotis)
Liitiumpatareide saatmine koos seadmetega
Näita rohkem
Näita vähem
Liitiumpatareid (lahtised) - liitiumioon PI 965 (II jaotis), liitiummetall PI 968 (II jaotis)

Liitiumioon PI 966, II jaotis

Teenustasu rakendub saadetisele, mis sisaldab liitium-ioonakusid koos seadmetega. Pakend peab vastama asjakohasele IATA pakendamisjuhendi 966 II jaotisele ja sellist saadetist tohib vastu võtta ainult heakskiidetud saatjatelt.

Liitiummetall PI969, II jaotis

Teenustasu rakendub saadetisele, mis sisaldab liitiummetallist akusid koos seadmetega. Pakend peab vastama asjakohasele IATA pakendamisjuhendi 969 II jaotisele ja sellist saadetist tohib vastu võtta ainult heakskiidetud saatjatelt.

Pakkeüksuse Kohta
5.00 EUR
Liitiumpatareid (seadmetes) - liitiumioon PI 967, II jaotis, liitiummetall PI970, jaotis II
Liitiumpatareide tarnimine seadmetes
Näita rohkem
Näita vähem
Liitiumpatareid (koos seadmetega) - liitiumioon PI 966 (II jaotis), liitiummetall PI969 (II jaotis)

Liitiumioon PI 967, II jagu

Seadmetes sisalduvaid liitiumioonakuid sisaldavaid saadetisi võetakse vastu ainult vastavalt IATA pakkimisjuhendi 967 II jaotisele.

Liitiummetall PI970, II jagu

Seadmetes olevaid liitiummetallist patareisid sisaldavaid saadetisi võetakse vastu ainult vastavalt IATA pakkimisjuhendi 970 II jaotisele.

DHL jätab endale õiguse mitte vastu võtta saadetisi, mis teadaolevalt või väidetavalt sisaldavad defektseid või kahjustatud patareisid.

Saadetise kohta
Tasuta
Bioloogilised ained
Bioloogiliste ainete saatmine
Näita rohkem
Näita vähem
Bioloogilised ained
Saadetisi, mis sisaldavad B kategooria bioloogilisi aineid (UN3373) või geneetiliselt muundatud organisme vastavalt UN3245, aktsepteeritakse ainult koos DHL MEDICAL EXPRESSiga.

Vaja on lepingulist kokkulepet.
Saadetise kohta
Tasuta
Kaugpiirkonna teenus
Kaugpiirkonda kohaletoimetamine
Kui saadate kaugpiirkonda.
Näita rohkem
Näita vähem
Kaugpiirkonda kohaletoimetamine
Kaugpiirkonna lisatasu rakendatakse juhul, kui tegu on kauge või raskesti teenindatava piirkonnaga.
 
Kehtib kodumaiste ja rahvusvaheliste saadetiste puhul.
Saadetise kohta

International - 20.00 EUR või 0.45 EUR/kg, kui see on kõrgem

 

Domestic - 10.00 EUR või 0.22 EUR/kilo, kui see on kõrgem

Kaugpiirkonnast pealelaadimine
Saadetiste importimine kaugetest pealekorje asukohtadest
Näita rohkem
Näita vähem
Kaugpiirkonnast pealelaadimine
Tasu rakendatakse importsaadetise pealekorjamisel, kui tegu on kauge või raskesti teenindatava piirkonnaga.
 
Kehtib kodumaiste ja rahvusvaheliste saadetiste puhul.
Saadetise kohta
20.00 EUR või 0.45 EUR/kilo, kui see on kõrgem
Ohutusteenused
Kõrgendatud risk
Riigid, kus DHL töötab kõrgendatud riskiga.
Näita rohkem
Näita vähem
Kõrgendatud risk
Lisatasu rakendub saadetistele, mis saadetakse sihtriiki, kus DHL on esindatud, aga pidev sõjaseisukord, kodanikurahutused või pidevad terrorismiohud põhjustavad kõrgendatud riski.
 
Mõjutatud riigid (võib muutuda): Afganistan, Burkina Faso, Iraak, Liibüa, Mali, Niger, Sudaan, Somaalia, Süüria, Ukraina ja Jeemen
Saadetise kohta
20.00 EUR
Piiratud sihtkoht
Saatmine vastavalt kaubanduspiirangutele
Näita rohkem
Näita vähem
Piiratud sihtkoht
Lisatasu rakendub, kui tarnitakse riiki või riigist, mille suhtes kehtivad ÜRO Julgeolekunõukogu või siseriiklike õigusaktide, näiteks Euroopa Liidu või USA välisvarade kontrolli büroo (OFAC) kehtestatud konkreetsed kaubanduspiirangud.
 
Mõjutatud riigid (võib muutuda): Kesk-Aafrika Vabariik, Kongo Demokraatlik Vabariik, Iraan, Iraak, Kiribati, Liibüa, Somaalia, Süüria ja Jeemen
 
Riigid, mille suhtes kehtivad riiklikud õigusaktid (võib muutuda): Afganistan, Valgevene, Liibanon, Myanmar, Venemaa, Zimbabwe
Saadetise kohta
30.00 EUR
Andmete korrigeerimine
Aadressiparandus
Meie prioriteet on saada teie saadetis õigetesse kätesse.
Näita rohkem
Näita vähem
Aadressiparandus
Lisatasu rakendatakse saadetise puhul, mille saatja poolt antud sihtkoha aadress on puudulik, vananenud või vale ning DHLil pole võimalik saadetist kohale toimetada. DHL otsib tarne lõpetamiseks aadressi.
 
Kehtib kodumaiste ja rahvusvaheliste saadetiste puhul.
Saadetise kohta
10.00 EUR
Andmesisestus
Tsentraliseeritud andmete eeliseks on õigeaegne kohaletoimetamine.
Näita rohkem
Näita vähem
Andmesisestus
Lisatasu rakendub igale saadetisele, mis saadetakse mitteelektrooniliste, käsitsi täidetud saatelehtedega. Elektroonilise saatedokumentatsiooni eest lisatasusid ei võeta.
Saadetise kohta
5.00 EUR
Täiendav käsitlemine
Ülekaaluline osa
Saadetise osad üle 70 kg
Näita rohkem
Näita vähem
Ülekaaluline osa
Lisatasu rakendub igale pakkeüksusele või kaubaalusele, mille füüsiline või mahukaal on suurem kui 70kg.
 
Kehtib kodumaiste ja rahvusvaheliste saadetiste puhul.
Pakkeüksuse Kohta
90.00 EUR
Ülemõõduline saadetis
Suured saadetise osad üle 120 cm
Näita rohkem
Näita vähem
Ülemõõduline saadetis

Listasu rakendub igale pakkeüksusele, mille vähemalt ühe külje pikkus on suurem kui 120 cm.

Lisatasu ei rakendu saadetise osadele, millele juba kehtib ülekaalulise osa lisatasu.

 
Kehtib kodumaiste ja rahvusvaheliste saadetiste puhul.
Pakkeüksuse Kohta
50.00 EUR
Mitte virnastatav alus
Mitte- virnastatavate kaubaaluste saatmine.
Näita rohkem
Näita vähem
Mitte virnastatav alus
Fikseeritud lisatasu, mis kohaldatakse igale kaubaalusele saadetises, mida ei saa virnastada, kas saatja nõudmisel või alusel oleva kauba kuju, sisu või pakendi olemuse tõttu.
 
Kehtib kodumaiste ja rahvusvaheliste saadetiste puhul.
Kaubaaluse kohta
250.00 EUR
Ajutised lisatasud
Eriolukord
Teenuse jätkamine eriolukordades
Näita rohkem
Näita vähem
Eriolukord
Ajutine lisatasu, mis võimaldab meil katta tegevuskulude suurenemist, mis on tingitud DHL-i kontrolli alt väljas olevatest erandlikest olukordadest. Muutused turudünaamikas ja lennuvõrgustiku läbilaskevõimes kajastuvad regulaarsete hindade korrigeerimise kaudu.
kõrghooaeg
Kehtib saadetistele kõrghooajal.
Näita rohkem
Näita vähem
kõrghooaeg
Kõrghooaja määrab DHL oma äranägemise järgi, kuid see võib hõlmata ka aegu, mil on suur nõudlus transportteenuste järele või kõrgete tegevuskuludega perioodi. Teave kõrghooaja lisatasu või selle muudatuste kohta tuleb esitada 30 päeva ette.

Tuleb kindlaks määrata

Tuleb kindlaks määrata

Muudatused kütuse hindades põhjustavad kõikumisi ka transporditeenuste hindades, tekitades vajaduse transpordi hinnale lisanduva muutuva kütuselisa järele, mis võib kerkida, langeda või jääda transpordi hinnale lisamata, sõltuvalt hetke kütusehinnast.
Rahvusvahelised Time Definite teenused
Kuu
Lisatasud
Oktoober 2023
31.00%
September 2023
26.75%
August 2023
24.75%
Rahvusvahelised ning piirkondlikud Day Definite teenused
Kuu
Lisatasud
Oktoober 2023
31.00%
September 2023
26.75%
August 2023
24.75%
Lisateave kütuselisa kohta
Näita vähem
Kütuse lisatasu International Time Definite teenuste eest põhineb USA lahe ranniku ( USGC) petrooleumi tüüpi lennukikütuse päeva keskmistel hindadel, mille avaldab USA Energeetikaministeerium. Mõõtmisperiood on alates eelmise kuu 3. nädalast kuni jooksva kuu 3. nädalani.
Näiteks juunis rakenduva lisatasu määramisel kasutatakse kütuse keskmist päevahinda 18. aprillist 15. maini.
The fuel surcharge applies to transportation charges on all services and to the following surcharges (where applicable):
 • Laupäevane kättetoimetamine
 • Laupäevane pealekorje
 • Kõrgendatud risk
 • Nõudluspõhine lisatasu
 • Eriolukord
 • Kaugpiirkonda kohaletoimetamine
 • Kaugpiirkonnast pealelaadimine
 • Eriveoga korje
 • Eriveoga tarne
 • Elukoha aadress
 • Ülekaaluline osa
 • Ülemõõduline saadetis
 • Mitte virnastatav alus
DHL jätab endale õiguse muuta kütuselisa indeksit ja tabelit nii etteteatamisega kui ka sellest täiendavalt teavitamata. Nii kütuselisa suuruse kui kehtivusperioodi määrab DHL.
DHL Reaktiivmootorikütuse Indeks
Näita vähem
Alates
Kuni
Lisatasu
$2.23
$2.26
24.75%
$2.26
$2.29
25.00%
$2.29
$2.32
25.25%
$2.32
$2.35
25.50%
$2.35
$2.38
25.75%
$2.38
$2.41
26.00%
$2.41
$2.44
26.25%
$2.44
$2.47
26.50%
$2.47
$2.50
26.75%
$2.50
$2.53
27.00%
$2.53
$2.56
27.25%
$2.56
$2.59
27.50%
$2.59
$2.62
27.75%
$2.62
$2.65
28.00%
$2.65
$2.68
28.25%
$2.68
$2.71
28.50%
$2.71
$2.74
28.75%
$2.74
$2.77
29.00%
$2.77
$2.80
29.25%
$2.80
$2.83
29.50%
$2.83
$2.86
29.75%
$2.86
$2.89
30.00%
$2.89
$2.92
30.25%
$2.92
$2.95
30.50%
$2.95
$2.98
30.75%
$2.98
$3.01
31.00%
$3.01
$3.04
31.25%
$3.04
$3.07
31.50%
$3.07
$3.10
31.75%
$3.10
$3.13
32.00%
$3.13
$3.16
32.25%
$3.16
$3.19
32.50%
$3.19
$3.22
32.75%
$3.22
$3.25
33.00%
$3.25
$3.28
33.25%
$3.28
$3.31
33.50%
$3.31
$3.34
33.75%
$3.34
$3.37
34.00%
$3.37
$3.40
34.25%
$3.40
$3.43
34.50%
$3.43
$3.46
34.75%
$3.46
$3.49
35.00%
$3.49
$3.52
35.25%
$3.52
$3.55
35.50%
$3.55
$3.58
35.75%
$3.58
$3.61
36.00%
$3.61
$3.64
36.25%
$3.64
$3.67
36.50%
$3.67
$3.70
36.75%
$3.70
$3.73
37.00%
$3.73
$3.76
37.25%
Tagasi ülesse