Liitiumakud

Liitiumpatareide ohutu transportimine on oluline, et teie saadetis tarnitakse ettenähtud viisil.

Mida te peate teadma

  • Liitiumpatareid on liigitatud ohtlike kaupade hulka
  • Liitiumpatareide suhtes kehtivad saatmisreglemendid
  • Defektsed, kahjustatud ja tagasikutsutud patareid ei ole lubatud
  • Saatja vastutab liitiumpatareide järgimise ja ohutu transportimise eest täieõiguslikult
  • DHL Express ei aktsepteeri kõiki liitiumpatareide tüüpe
  • Liitiumpatareide saatmiseks peate olema eelnevalt heaks kiidetud DHL Expressi kliendikoodi omanik
Ohtlike kaupade eeskirjade alla kuuluvad mitmesugused liitiumpatareidega töötavad elektroonikakaubad, olenemata sellest, kas need on uuesti laetavad (liitiumioon) või mittelaetavad (liitiummetall).
Eeskirju kohaldatakse juhul, kui liitiumpatareid on:
Ohtlikud kaubad
Lahtised
Patareid, mis tarnitakse eraldi üksustena (lahtiselt/hulgi)
Näide: kaasaskantav akulaadija
 
Pakitud seadmetega
Varustus ja selle akud samas pakendis.
Näide: kaamera koos lisapatareiga
Sisaldub seadmetes
Aku on seadmesse paigaldatud
Näide: integreeritud liitiumpatareiga tahvelarvuti
Sellise sisu ohutu lennutransport ja ICAO/IATA eeskirjade täielik järgimine on saatja täieõiguslik vastutus. IATA ja DHL on koostanud juhendmaterjalid, mis aitavad saatjatel määrustest aru saada ja neist kinni pidada.
Lubatud
  • Pakk koos seadmetega, mis sisaldavad vähem kui 2 akut või 4 elementi, on lubatud transportimiseks ilma liitiumpatareimärgiseta.
Näide: sülearvutit sisaldavas pakis võib olla 1 liitiumioonaku ja 2 väikest liitiummetallist nööpakut.
Ei ole lubatud
  • Liitiumpatareid, mis on teadaolevalt defektsed, kahjustatud või tagasikutsutud, kujutavad endast suurt ohtu töötajatele ja varale ning neid ei tohi mingil juhul lennukitesse lubada.
  • Kui on teada või kahtlustatakse, et defektne, kahjustatud või tagasikutsutud liitiumpatarei on suletud sülearvuti, mobiiltelefoni või muu seadme sisse, tuleb aku eemaldada, enne kui DHL saadetise vastu võtab.
DHL Express nõuab liitiumpatareide saatmiseks eelnevat nõusolekut, et tagada kliendikoodi omanike piisav väljaõpe, juhendamine ja liitiumpatareidega saadetiste ettevalmistamine vastavalt kehtivatele eeskirjadele ning DHL'i eeskirjadele ja protseduuridele.
Kas soovite saada DHL'i eelnevalt heakskiidetud kontoks? Meie asjatundlikud eksperdid on siin, et pakkuda professionaalset abi ja juhiseid. Võtke ühendust meie ohtlike kaupade ekspertidega
Tagasi ülesse