Tolliteenus

DHL Expressil on laialdased ülemaailmsed tollialased teadmised ja kogemused. Me teame, et sujuv ja tõhus tollivormistus aitab teie saadetistel võimalikult kiiresti kohale jõuda. Pakume standardiseeritud teenuseid, mis tõhusalt toetavad tollivormistuse protsessi.
Tolliteenus
Kirjeldus
Kuidas me hinnastame
Maksumus
Tolli ettevalmistamine
Ekspordideklaratsioon
Mõnikord vajab saadetis veel ühte dokumenti.
Näita rohkem
Näita vähem
Ekspordideklaratsioon
Väärtuslävendit ületavate saadetiste puhul on vaja ekspordideklaratsiooni. Võib kehtida ka saadetiste puhul, mis sisaldavad kontrollitud kaupu või ületavad teatud kaalulävendit.
Saadetise kohta
(ületades 1,000.00 EUR)
10.00 EUR
Tollitransiit
Saatmine transiitdeklaratsiooni alusel.
Näita rohkem
Näita vähem
Tollitransiit
Transiitdeklaratsiooni tasu rakendub nii eksport- kui ka importsaadetistele, juhul kui DHL peab kas avama, käsitlema või lõpetama transiitdeklaratsioone.
Saadetise kohta
45.00 EUR
Mitmerealine kanne
Mitut kaupa sisaldavate saadetiste importimine
Näita rohkem
Näita vähem
Mitmerealine kanne
Tasud rakenduvad, kui tollivormistusel on registreeritud rohkem kui 5 rida, näiteks erinevate kaupade või tootjariikide puhul.
Rea kohta
5.00 EUR
Ajutine import eksport
DHL võib vormistada ajutise impordi või ekspordi
Näita rohkem
Näita vähem
Ajutine import eksport
Kliendi soovil aitab DHL vormistada kaupade ajutist importi/eksporti, esitades nõutavad dokumendid, nagu ATA Carnet, ja järgides tolli poolt määratud tollivormistusprotseduure.
Saadetise kohta
40.00 EUR
Päritolu soodustus
Sooduspäritolu rakendamine
Näita rohkem
Näita vähem
Päritolu soodustus
Saatja taotlusel koostab või esitab DHL päritolusertifikaadi/soodustustõendi või muud sarnased vormid, mis tõendavad, et konkreetses ekspordisaadetises olevad kaubad on toodetud, valmistatud või töödeldud konkreetses riigis, mis võimaldab tariifsete soodustuste kohaldamist ja/või impordinõuetele vastavuse tõendamist sihtriigis. Levinud näited on EUR1, ATR.
Saadetise kohta
30.00 EUR
Tolli protsetuurid
Tollivormistuse eriprotseduur
Kaubad, mis ei lähe tavapärase tollivormistuse alla
Näita rohkem
Näita vähem
Tollivormistuse eriprotseduur
Seda rakendatakse valitud riikides, kui imporditakse kaupu, mille koonddeklaratsiooni väärtus või kaal ületab sihtkoha tolliasutuste kehtestatud piirmäärasid, või on muud regulatiivsed nõuded, mis jätavad koondmanifesti korralisest tollivormistusest välja ja seetõttu tuleb tollivormistus teha individuaalse sisestusvormi alusel.
Saadetise kohta
15.00 EUR
Kaupade hoiustamine ajutise ladustamise kohas
Kui saadetis ei ole vabastatud maksu- ja tolliameti poolt.
Näita rohkem
Näita vähem
Kaupade hoiustamine ajutise ladustamise kohas

Ladustamistasud rakenduvad siis, kui toll ei saa saadetist väljastada ebatäpsete või puuduvate dokumentide tõttu.

Tasud jõustuvad pärast kauba saabumise kuupäeva või maakleri teatist, olenevalt sellest, kumb on hilisem. Tasu kehtib tolli- ja käibemaksude maksjale.

Saadetise kohta
Päevas
Pärast kolme kalendripäeva
10.00 EUR ja 0.20 EUR/kg
Tolliabi
Impordimaksude maksja
Kiirendage tollivormistust makselepinguga
Näita rohkem
Näita vähem
Impordimaksude maksja
DHL kiirendab tollivormistusprotsessi, makstes viivitamata saadetisega seotud tollimaksud ja -tasud, samal ajal kui saaja saab tasumise edasi lükata kokkulepitud kuupäevani.
 
Vaja on lepingulist kokkulepet.
Saadetise kohta
10.00 EUR või 2% tollimaksude summast, kui need on suuremad
Impordimaksude saaja
Tollimaksude arve esitatakse saadetise saajale
Näita rohkem
Näita vähem
Impordimaksude saaja
See teenus hõlmab igasuguste pakksaadetise importi, mille puhul DHL on kasutanud tolliga arveldamisel oma krediidiliini, et ette maksta või tagada tollimaksude, lõivude või muude regulatiivsete tasude maksmist maaletoojate ja tarbijate nimel, kellega DHL-il pole lepingut
Saadetise kohta
10.00 EUR või 2% tollimaksude summast, kui need on suuremad
Vabastamine maaklerile
Teie tollimaakler võib saadetise eest vastutada.
Näita rohkem
Näita vähem
Vabastamine maaklerile
Kaubasaaja soovil on DHLil võimalik vabastada kaup kliendi poolt valitud tollimaaklerile. DHL edastab saadetise dokumentatsiooni kaubasaaja poolt valitud tollimaaklerile, kes sama tollipunkti piires kauba deklareerib ning kliendi soovi korral toimetab ise saadetise kliendini.
Saadetise kohta
40.00 EUR
More About Customs Services
More About Customs Services
 • DHL teeb ise ettemaksu ja küsib tagasi valitsuse poolt nõutud sertifikaaditasud.
 • Duty Tax Paid (DTP) teenusega tellitud saadetistele võivad kehtida täiendavad tollivormistustasud. Vajadusel esitatakse nende eest arve DTP saatjale. Need tasud võivad sisaldada, kuid mitte ainult:
  • Tollivormistuse eriprotseduur
  • Füüsiline sekkumine
  • Load ja litsentsid
  • Kaupade hoiustamine ajutise ladustamise kohas
  • Mitmerealine kanne
Tagasi ülesse