Tolliteenus

DHL Expressil on laialdased ülemaailmsed tollialased teadmised ja kogemused. Me teame, et sujuv ja tõhus tollivormistus aitab teie saadetistel võimalikult kiiresti kohale jõuda. Pakume standardiseeritud teenuseid, mis tõhusalt toetavad tollivormistuse protsessi.
Tolliteenus
Kirjeldus
Kuidas me hinnastame
Maksumus
Tolli ettevalmistamine
Ekspordideklaratsioon
Mõnikord vajab saadetis veel ühte dokumenti.
Näita rohkem
Näita vähem
Ekspordideklaratsioon

Kehtib riikides, kus eksportdeklaratsioon on nõutav saadetistele, mis sisaldavad kontrollitavaid kaupu või ületavad teatava väärtuse või kaalu piiri.

Sõltuvalt päritoluriigist võivad saatjad, kes esitavad deklaratsiooni veebis, kohalikku maksu vältida.

Saadetise kohta
15.00 EUR
Tollitransiit
Saatmine transiitdeklaratsiooni alusel.
Näita rohkem
Näita vähem
Tollitransiit
Transiitdeklaratsiooni tasu rakendub nii eksport- kui ka importsaadetistele, juhul kui DHL peab kas avama, käsitlema või lõpetama transiitdeklaratsioone.
Saadetise kohta
45.00 EUR
Mitmerealine kanne
Importides saadetisi, mis sisaldavad kaupa, mida ei saa ühe kaubakoodi alla klassifitseerida.
Näita rohkem
Näita vähem
Mitmerealine kanne
Tasu rakendub saadetiste puhul, milles on rohkem kui üks kaubakood. Deklaratsiooni põhileht sisaldab ühte kaubakoodi ning igale lisalehele saab lisada kuni kolm kaubakoodi. Kõik kaubad vajavad klassifitseerimist ning erinevad kaubad klassifitseeritakse erinevate kaubakoodide alla.
Rea kohta
7.00 EUR
Päritolu soodustus
Sooduspäritolu rakendamine
Näita rohkem
Näita vähem
Päritolu soodustus
DHL võib aidata päritolusertifikaadi või muude samalaadsete vormide ettevalmistamisel või esitamisel, et kinnitada, et konkreetses ekspordisaadetises olevad kaubad on toodetud või töödeldud konkreetses riigis, võimaldades soodsama tollimaksu määramist sihtkohas. Levinumad näited on EUR1, vorm A või ATR1.
Saadetise kohta
30.00 EUR
Tolli protsetuurid
Tollivormistuse eriprotseduur
Kaubad, mis ei lähe tavapärase tollivormistuse alla
Näita rohkem
Näita vähem
Tollivormistuse eriprotseduur
Seda rakendatakse valitud riikides, kui imporditakse kaupu, mille koonddeklaratsiooni väärtus või kaal ületab sihtkoha tolliasutuste kehtestatud piirmäärasid, või on muud regulatiivsed nõuded, mis jätavad koondmanifesti korralisest tollivormistusest välja ja seetõttu tuleb tollivormistus teha individuaalse sisestusvormi alusel.
Saadetise kohta
€10.00
Kaupade hoiustamine ajutise ladustamise kohas
Kui saadetis ei ole vabastatud maksu- ja tolliameti poolt.
Näita rohkem
Näita vähem
Kaupade hoiustamine ajutise ladustamise kohas

Ladustamistasu kehtib juhul, kui toll ei saa ebatäpse või puuduva dokumentatsiooni tõttu saadetist vabastada.

Tasud jõustuvad 4-ndal kalendripäeval pärast kauba saabumise kuupäeva või maakleri teadet, olenevalt sellest, kumb toimub hiljem. Tasu kehtib tolli- ja käibemaksude maksjale.

Saadetise kohta
Päevas
Pärast kolme kalendripäeva
5.00 EUR saadetise kohta päevas ja 0.10 EUR / kg päevas
Tolliprotseduuri andmete muutmine
Kui tollimisel kasutatav dokumentatsiooni vajab korrigeerimist.
Näita rohkem
Näita vähem
Tolliprotseduuri andmete muutmine
Lisatasu rakendatakse juhul, kui deklareeritud saadetise väärtust tuleb muuta enne tollivormistusprotsessi või selle ajal.
Saadetise kohta
50.00 EUR
Load ja litsentsid
Me hõlbustame litsentside esitamise protsessi.
Näita rohkem
Näita vähem
Load ja litsentsid
Kiirenda täiendava kontrolli alla kuuluva kauba importi, nagu näiteks meditsiiniseadmed, ravimid, arvutimonitorid, laserplaadimängijad, kosmeetikatooted, prillid, toit ja toidutooted. DHL peab esitama kauba spetsifikatsioonid selleks, et saada impordiks vajalik luba või litsents.
Saadetise kohta
€20.00
Füüsiline sekkumine
Tollil on vaja kontrollida saadetise sisu
Näita rohkem
Näita vähem
Füüsiline sekkumine
See kehtib saadetiste kohta, mille tolliasutused füüsiliseks kontrolliks kinni peavad.
Saadetise kohta
20.00 EUR
Tolliabi
Impordimaksude maksja (Varem Väljamakse)
Tollitasud makstakse DHL-i kliendikoodiga sihtkohas
Näita rohkem
Näita vähem
Impordimaksude maksja
Kliendi soovil DHL vormistab saadetisele tollideklaratsiooni sihtkohas ning impordimaksude ja muude regulatiivsete tasude eest esitab arve määratud DHL-i kliendikoodile sihtkohas
Saadetise kohta
10.00 EUR või 2% tollimaksude summast, kui need on suuremad
Impordimaksude saaja (Varem Ettemaks)
Tollimaksude arve esitatakse saadetise saajale
Näita rohkem
Näita vähem
Impordimaksude saaja
See teenus hõlmab igasuguste pakksaadetise importi, mille puhul DHL on kasutanud tolliga arveldamisel oma krediidiliini, et ette maksta või tagada tollimaksude, lõivude või muude regulatiivsete tasude maksmist maaletoojate ja tarbijate nimel, kellega DHL-il pole lepingut
Saadetise kohta
10.00 EUR või 2% tollimaksude summast, kui need on suuremad
Maakleri teavitamine, Administreerimistasu
Määrake eelistatud maakler
Näita rohkem
Näita vähem
Maakleri teavitamine, Administreerimistasu

Kauba maaletooja soovil edastab DHL kliendi poolt määratud tollimaaklerile vajalikud dokumendid tolliformaalsuste täitmiseks ja saadetise tarnimise jätkamiseks lõppsihtkohta peale tollivormistuse lõpetamist

Seejärel DHL ei ole vastutav tollivormistuse õigeaegse esitamise ega saadetise vabastamise eest.

Saadetise kohta
10.00 EUR
Vabastamine maaklerile
Teie tollimaakler võib saadetise eest vastutada.
Näita rohkem
Näita vähem
Vabastamine maaklerile
Kaubasaaja soovil on DHLil võimalik vabastada kaup kliendi poolt valitud tollimaaklerile. DHL edastab saadetise dokumentatsiooni kaubasaaja poolt valitud tollimaaklerile, kes sama tollipunkti piires kauba deklareerib ning kliendi soovi korral toimetab ise saadetise kliendini.
Saadetise kohta
40.00 EUR
More About Customs Services
More About Customs Services
  • DHL teeb ise ettemaksu ja küsib tagasi valitsuse poolt nõutud sertifikaaditasud.
Tagasi ülesse