MyDHL+ Privacy Notice

Elektroonilised Saatmislahendused
Sulge
Elektroonilised Saatmislahendused


Elektroonilised saatmislahendused, sealhulgas, kuid mitte ainult: MyDHL+, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

Andmete tüüp

 • Nimi, Telefoninumber ja E-posti aadress of Saatja
 • Nimi, Telefoninumber ja E-posti aadress of Saaja
 • Nimi, Telefoninumber ja E-posti aadress of Maksja
 • Nimi, Telefoninumber ja E-posti aadress of Tellija
 • Kui on sobiv, maksu ID of Saatja               
 • Kui on sobiv, maksu ID of Saaja
 • Kui on sobiv, Tollivormistuse töötlemiseks vajalikud andmed
 • Kui on sobiv, Payment Details

Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Andmeid töödeldakse peamiselt lepingu täitmiseks vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile (b).
Vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile (c) toimub töötlemine ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks juhul, kui nad on kohustatud avalikustama uurimisasutustele.

Töötlemist teostatakse ka allpool loetletud eesmärkidel, lähtudes õigustatud huvist vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile (f):

 • osana meie turvanõuetest (nt kuriteo avastamise eesmärgil),
 • statistika koostamiseks,
 • kvaliteedi tagamise, protsessi optimeerimise ja planeerimise kindluse tagamiseks.

Vastutaval töötlejal on õigustatud huvi andmetöötluse vastu, et võtta ühendust inimestega, kes on hiljuti kasutanud meie teenust, parandamaks meie klientide kogemusi, tagada sujuv protsess ja/või täiustada tooteid ja teenuseid. Vastuolulisi õigustatud huve ei eksisteeri, kuna töötlemise häirivus on viidud miinimumini, nt varjunimega.

Vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad

a) Avalikustamine toimub ettevõtetele, kes tegelevad kiirteenuse osutamisega.
b) Avalikustamine toimub osana seadusest tulenevatest kohustustest (nt. uurimisasutustele).

Andmete edastamine kolmandasse riiki (st andmed edastatakse riiki väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP))

a) Teie andmeid töödeldakse kolmandas riigis lepingulisel alusel, kui olete meile selleks loa andnud (nt kauba vedamiseks kolmandasse riiki).
b) Grupisisestele teenusepakkujatele võidakse pakkuda IT- või muude teenuste osutamist meie siduvate ettevõtte eeskirjade alusel.

Kogutud isikuandmed
Sulge
Kogutud isikuandmed


Valitsuse väljastatud isikut tõendava dokumendi (nt. pass, juhiluba) piltide kogu

Andmete tüüp

 • Nimi, Aadress, of Saatja
 • Nimi, Aadress, of Saaja
 • Nimi, Aadress, of Maksja
 • Nimi, Aadress, of Tellija
 • ID number (nt. passinumber, ID kaardi number), of Saatja
 • ID number (nt. passinumber, ID kaardi number), of Saaja
 • ID number (nt. passinumber, ID kaardi number), of Maksja
 • ID number (nt. passinumber, ID kaardi number), of Tellija
 • Sünnikuupäev, of Saatja
 • Sünnikuupäev, of Saaja
 • Sünnikuupäev, of Maksja
 • Sünnikuupäev, of Tellija
 • Sünnikoht, of Saatja
 • Sünnikoht, of Saaja
 • Sünnikoht, of Maksja
 • Sünnikoht, of Tellija
 • Rahvus, of Saatja
 • Rahvus, of Saaja
 • Rahvus, of Maksja
 • Rahvus, of Tellija
 • Muud ID-dokumendis olevad andmed

Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Kehtivate sanktsioonide ja/või ekspordikontrolli seaduse võimaliku rikkumise korral ekspordikontrolli- ja sanktsioonide seaduste järgimist juhul, kui saatja ja saaja andmete töötlemisel tekib ohu märke.

Vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad

Avalikustamine toimub osana seadusest tulenevatest kohustustest (nt kehtivale ekspordikontrolli asutusele juhtudel, kui avalikustamine on seadusega kohustuslik).

Denied Party Screening Solutions (DPSS)
Sulge
Denied Party Screening Solutions (DPSS)


Andmete tüüp

 • Nimi, Telefoninumber ja E-posti aadress of Saatja
 • Nimi, Telefoninumber ja E-posti aadress of Saaja
 • Nimi, Telefoninumber ja E-posti aadress of Maksja
 • Nimi, Telefoninumber ja E-posti aadress of Tellija
 • Kui on sobiv, maksu ID of Saatja               
 • Kui on sobiv, maksu ID of Saaja
 • Kui on sobiv, Tollivormistuse töötlemiseks vajalikud andmed
 • Kui on sobiv, Payment Details

Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
Et järgida kehtivaid ekspordikontrolli ja sanktsioone

Vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad
Avalikustamine toimub osana seadusest tulenevatest kohustustest (nt kehtivale ekspordikontrolli asutusele juhtudel, kui avalikustamine on seadusega kohustuslik).

Andmete edastamine kolmandasse riiki (st andmed edastatakse riiki väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP))
a) Teie andmeid töödeldakse kolmandas riigis lepingulisel alusel, kui olete meile selleks loa andnud (nt kauba vedamiseks kolmandasse riiki).
b) Grupisisestele teenusepakkujatele võidakse pakkuda IT- või muude teenuste osutamist meie siduvate ettevõtte eeskirjade alusel.
DPDHLi andmete privaatsuseeskirjades reguleeritakse kogu töötlemist käsitlevaid standardeid andmetöötluse jaoks, keskendudes niinimetatud kolmandatessse riikidesse edastamisele, st isikuandmete edastamisele väljaspool ELi asuvatesse riikidesse, kus puudub piisav andmekaitse tase. Kui soovite teada saada DPDHLi andmete privaatsuseeskirjade kohta rohkem, külastage siin.

Me võime kasutada teenuseosutajaid, kes töötlevad isikuandmeid meie kontrolli all ja meie nimel. Juhtudel, kui andmeid edastatakse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, võtame ette vajalikud sammud tagamaks, et see juhtuks vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele ja -määrustele.

Net Promoter Approach
Sulge
Net Promoter Approach


Andmete tüüp

 • Kontaktandmed – Nimi (persoon, kes on suhelnud DHL'iga), telefon, aadress (tänav, linn, postiindeks on nähtavad kättetoimetamisel ja pealekorjel), E-post (piiratud kontaktpunktides)

Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Net Promotor Approach (NPA) on DHL'i üks viis meie kliendilt tagasiside saamiseks ja meie kliendi kogemuste mõõtmiseks. Teeme seda, kaasates oma inimesi kuulama klientide kogemusi, paludes tagasisidet parendamisvõimaluste kohta. Klientidevahelistest suhetest võetakse juhuslikult valim, mis aitab meil mõista oma klientide kogemusi ja otsida võimalusi, kuidas parandada klientidele pakutavat teenust.

Töötlemine on vajalik ka GDPR artikli 6 lõike 1 punkti (f) kohaselt vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide jaoks.

Töötlemine muudel eesmärkidel

Vastutaval töötlejal on õigustatud huvi andmetöötluse vastu, et võtta ühendust inimestega, kes on hiljuti kasutanud meie teenust, parandamaks meie klientide kogemusi, tagada sujuv protsess ja/või täiustada tooteid ja teenuseid. Vastuolulisi õigustatud huve ei eksisteeri, kuna töötlemise häirivus on viidud miinimumini, nt varjunimega.

Vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad

Mõnel juhul viib klientidega kontakti võtmise läbi lepinguline kolmas osapool, kellega meil on vastavad lepingud.

Andmete edastamine kolmandasse riiki (st andmed edastatakse riiki väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP))

Grupisisestele teenusepakkujatele võidakse pakkuda IT- või muude teenuste osutamist meie siduvate ettevõtte eeskirjade alusel.

Lugege veel privaatsusteatise kohta

DHL ja DHL Express on Deutsche Post AG tütarettevõtted.