Declarations Definitions (on Customs Invoice Templates)

Deklaratsiooni mõisted

Iga tolliarve peab sisaldama deklaratsiooni. Lisame igale tolliarvele standardse deklaratsiooni ning te võite valida ka lisadeklaratsiooni, mis vastab tarnitavale kaubale ja päritoluriigile.

All on deklaratsiooni valikud ja kuidas need paistavad tolliarvel

Deklaratsioon Kirjeldus ja põhjus Deklaratsioon tolliarvel
Vaikimisi See deklaratsioon lisatakse alati igale DHL tolliarvele:
  • Kõik saadetised
  • Kõik päritolu- ja sihtriigid
Mina/meie kinnitame käesolevaga, et antud informatsioon on arvel õige ja korrektne ning selle saadetise sisu on nagu ülal kirjeldatud.
NAFTA Põhja-Ameerika vabakaubandusleping (NAFTA) on Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Mehhiko vaheline leping, mille eesmärk on eemaldada tariifi tõkked nende kolme riigi vahel. I hereby certify that the goods covered by this shipment qualify as Originating Goods for the purposes of preferential tariff treatment under NAFTA.
Päritolu soodustus Päritolu soodustus antakse esemetele konkreetsetest riikidest, mis on täitnud teatavad kriteeriumid, mis võimaldavad pakkuda tollimaksu soodustust. Mina/meie kinnitame käesolevaga, et antud informatsioon on arvel õige ja korrektne ning selle saadetise sisu on nagu ülal kirjeldatud. Toodete eksportija deklareerib, kui ei ole näidatud teisiti, et need saadetised on pärit soodustatud päritoluriigist.
CITES  CITES on rahvusvaheline leping Convention on International Trade in Endangered Species (ohustatud looma- ja taimeliikide konventsioon), mis jõustus 1975. aastal. Teatud liikide kaubanduslikul eesmärkidel importimine või eksportimine nõuab CITES luba. Ma kinnitan, et selle saadetise sisu ei sisalda Washingtoni konventsiooniga kaitstud loomade nahast tehtud esemeid.
Preferential Origin and CITES Deklaratsioon on kombinatsioon päritolu soodustusest ja CITES deklaratsioonist. Mina/meie kinnitame käesolevaga, et antud informatsioon on arvel õige ja korrektne ning selle saadetise sisu on nagu ülal kirjeldatud. Toodete eksportija deklareerib, kui ei ole näidatud teisiti, et need saadetised on pärit soodustatud päritoluriigist. Viidates ülaltoodud saadetisele, kinnitan, et saadetise sisu ei ole valmistatud Washingtoni konventsiooniga kaitstud loomade nahast.
EUR-1 EUR.1 kaupade sertifikaat (samuti tuntud kui EUR.1 sertifikaat või EUR.1) on vorm, mida kasutatakse rahvusvahelisel kaubasaatmisel ja tõendamaks kauba päritoluriiki. Et saada sellest kasu tolli protseduuridel, tuleb EUR.1 sertifikaat anda üle pädevale asutusele (näiteks tolliasutus). Mina/meie kinnitame käesolevaga, et antud informatsioon on arvel õige ja korrektne ning selle saadetise sisu on nagu ülal kirjeldatud. Toodete eksportija (tolliloa number ...............(1)) deklareerib, et need saadetised on pärit .......................(2)(3).
Venemaa deklaratsioon Peaksite kasutama, kui saadate/saate maksustatavaid esemed Vene Föderatsioonist.

Meie ettevõte garanteerib, et saatmisele kuuluvad esemed ei ole seotud sõjandusega või ei ole mõeldud mitmeks erinevaks asjaks ega riku Vene Föderatsiooni seadust ''Riigisaladus, autoriõigused ja intellektuaalne omand''. / Наша организация гарантирует, что данный товар не является товаром военного назначения или двойного применения, и не нарушает законодательство РФ «О государственной тайне, об авторских правах и интеллектуальной собственности». Под меры нетарифного регулирования не подпадает.

Meie ettevõte garanteerib, et eksporditud esemed ei vägivaldse, pornograafilise ega fassistliku sisuga.

Наша организация гарантирует, что экспортируемая нами видеопродукция (DVD, CD, видеоплёнка, другие видео носители) не содержит сцен насилия, фашистской пропаганды и порнографии.

Ettevõte deklareerib, et ülal mainitud informatsioon on tõsi ja korrektne.

Компания «______________________» несет полную ответственность в соответствии с Российским законодательством за информацию, предоставленную в данном Инвойсе.