T&Cs (on Customs Clearance Settings/Digitial Customs Invoice)

Digitaalne tolliarve Tingimused

DHL pakub teenust Paperless Trade ("PLT"), mis võimaldab saata saadetisega kaasas olevad teatavad dokumendid elektrooniliselt (välistades vajaduse dokumentide prinditud koopiate järele).
Teie, kui "saatja", nõustute enda ja kõigi teiste nimel, kes on huvitatud saadetisest, et neid paberivaba kaubanduse tingimusi kohaldatakse kõigi saadetiste suhtes, mis saadetakse PLT teenust kasutades.
Lisaks nõustute, et Paperless Trade tingimusi kohaldatakse lisaks DHL-i veotingimustele, nagu on sätestatud DHL-i veebisaidil ning need kehtivad TÄIELIKULT. Teie tähelepanu juhitakse eelkõige DHL-i veotingimuste peatükile Vastuvõetamatud saadetised, Saatja tagatised ja hüvitised ja 6  DHLi vastutus.
DHL annab teile PLT-teenuse kasutamise juhised. Neid kohaldatakse lisaks saadetise ja veodokumendi pakkumisele kehtivatele nõuetele. See hõlmab järgmist:
  • elektrooniliste failide saatmise vorming,
  • kvaliteedinõuded mis tahes dokumentide skaneerimisele,
  • saadetise andmete edastamise aeg,
  • üksikasjad selle kohta, kuhu saadetise dokumendid tuleb edastada,
  • saadetise üksikasjad (endine päritolu, sihtkohad, sisu, saadetise väärtus), mille jaoks PLT-teenus pole saadaval,
  • mis tahes dokumentatsioon (näiteks päritolusertifikaat), mis tuleb saadetise pakkumisel DHL-ile esitada ka paberkandjal
Nõustute järgima kõiki PLT teenust puudutavaid DHL-i juhiseid. Lisaks nõustute järgima kõiki PLT-teenusega seotud õiguslikke või tollinõudeid nii, et näiteks ei kasuta PLT-teenust saadetiste jaoks, mille puhul juriidilised või tollinõuded nõuavad paberkandjal dokumentide saatmist.
Kinnitate, et teil on õigus andmeid elektrooniliselt saata. Lubate DHL-il kasutada DHL-ile edastatud andmeid elektrooniliselt PLT-saadetiste töötlemiseks ja saatmiseks. See hõlmab teie ettevõtte kirjaplanki ja elektroonilist allkirja.
Kogu elektrooniliselt saadetud dokumentatsioon peab olema loetav.
Nõustute hüvitama ja hoidma DHL-i igasuguste kaotuste, kahjustuste või viivituste eest, mis tulenevad veotingimuste või käesolevate Paperless Trade rikkumisest.
Kinnitate vastuvõtja nõusoleku PLT teenuse kasutamiseks.