Trade Terms Definitions (on Manage Defaults/Customs Clearance)

EXW
Ex Works

See tähendab, et müüja annab kauba ostjale üle, kui ta annab kauba ostja käsutusse kindlaksmääratud kohas (näiteks tehases või laos), milleks võivad, aga ei pruugi olla müüja ruumid. Tarne toimumiseks ei pea müüja laadima kaupa kogumissõidukitele ega tegema kauba eksportimiseks tollivormistust, kui seda on vaja teha.

FCA
Free Carrier
See tähendab, et müüja tarnib kauba ostjale ühel kahest viisist:
  • Esiteks, kui kindlaksmääratud kohaks on müüja ruumid, loetakse kaup tarnituks, kui see laaditakse ostja korraldatud transpordivahendile.
  • Teiseks, kui kindlaksmääratud koht on mõni muu koht, loetakse kaup tarnituks, kui see jõuab pärast müüja transpordivahendile laadimist kindlaksmääratud teise sihtkohta ja on valmis müüja transpordivahendilt mahalaadimiseks ning on vedaja või ostja nimetatud muu isiku käsutuses.

Olenemata sellest, kumb kahest valitakse tarnekohaks, toimub just selles kohas riski üleminek ostjale ning see määrab kindlaks aja, millest alates ostja kannab kulud.

CPT
Carriage Paid To
See tähendab, et müüja annab kauba ja riski üle ostjale, andes need üle müüja tellitud vedajale või hankides vastavalt tarnitava kauba. Selleks võib müüja anda kauba füüsiliselt vedaja valdusesse viisil ja kohas, mis vastab kasutatavale transpordivahendile. Kui kaup on sellisel viisil ostjale tarnitud, ei garanteeri müüja, et kaup jõuab sihtkohta heas seisukorras, ettenähtud koguses või et see üldse jõuab kohale. See on tingitud asjaolust, et risk läheb üle müüjalt ostjale, kui kauba tarnimiseks ostjale antakse see üle vedajale; müüja peab siiski sõlmima lepingu kauba vedamiseks kokkulepitud sihtkohta pärast selle tarnimist ostjale.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
See tähendab, et müüja annab kauba ja riski üle ostjale, andes need üle müüja tellitud vedajale või hankides vastavalt tarnitava kauba. Selleks võib müüja anda kauba füüsiliselt vedaja valdusesse viisil ja kohas, mis vastab kasutatavale transpordivahendile. Kui kaup on sellisel viisil ostjale tarnitud, ei garanteeri müüja, et kaup jõuab sihtkohta heas seisukorras, ettenähtud koguses või et see üldse jõuab kohale. See on tingitud asjaolust, et risk läheb üle müüjalt ostjale, kui kauba tarnimiseks ostjale antakse see üle vedajale; müüja peab siiski sõlmima lepingu kauba vedamiseks kokkulepitud sihtkohta pärast selle tarnimist ostjale.
DPU
Delivered at Place Unloaded
See tähendab, et müüja annab kauba ja riski ostjale üle, kui kaup on tarnimiseks kasutatud transpordivahendilt maha laaditud, ning annab kauba ostja käsutusse kindlaksmääratud sihtkohas või kokkulepitud punktis selles sihtkohas, kui selline punkt on kokku lepitud. Müüja kannab kõik riskid, mis on seotud kauba tarnimisega kindlaksmääratud sihtkohta ja selle mahalaadimisega vastavas sihtkohas. Selle Incotermsi reegli kohaselt tähendab tarne ja sihtkohta jõudmine sama asja. DPU (Delivered at Place Unloaded, tarnitud kohale mahalaadimisega) on ainus Incotermsi reegel, mis näeb ette, et müüja laadib kauba sihtkohas maha. Seega peab müüja tagama, et ta oleks võimeline tagama mahalaadimise kindlaksmääratud kohas. Kui müüja ei kanna poolte kavatsuse kohaselt mahalaadimise riski ja kulusid, tuleks vältida DPU-reegli rakendamist ja kasutada selle asemel DAP-reeglit (Delivered at Place, tarnitud kohale).
DAP
Delivered at Place
See tähendab, et müüja annab kauba ja riski ostjale üle, kui kaup on antud ostja käsutusse tarnimiseks kasutatud transpordivahendil ja valmis mahalaadimiseks kindlaksmääratud sihtkohas või kokkulepitud punktis selles sihtkohas, kui selline punkt on kokku lepitud. Müüja kannab kõik riskid, mis on seotud kauba tarnimisega kindlaksmääratud sihtkohta või kokkulepitud punkti selles sihtkohas. Selle Incotermsi reegli kohaselt tähendab tarne ja sihtkohta jõudmine sama asja.
DDP
Delivered Duty Paid
See tähendab, et müüja annab kauba ostjale üle, kui kaup on antud ostja käsutusse koos impordiks vajaliku tollivormistusega tarnimiseks kasutatud transpordivahendil ja valmis mahalaadimiseks kindlaksmääratud sihtkohas või kokkulepitud punktis selles sihtkohas, kui selline punkt on kokku lepitud. Müüja kannab kõik riskid, mis on seotud kauba tarnimisega kindlaksmääratud sihtkohta või kokkulepitud punkti selles sihtkohas. Selle Incotermsi reegli kohaselt tähendab tarne ja sihtkohta jõudmine sama asja.
Selles kategoorias on neli tingimused tarneklauslit:
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
Need tingimused tarneklauslid on siin ära toodud üksnes teadmiseks, sest neid ei lähe DHL Expressiga saadetisi lähetades vaja.
Incoterms® Definition

EXW Ex Works The seller's only obligation is to make the goods available at its premises or at another named place (works, factory, warehouse, etc.). The buyer bears all costs and risks involved in taking the goods from the seller’s premises to the desired destination. This term represents the minimum obligation for the seller.
FCA Free Carrier The seller’s obligation is to hand over the goods, cleared for export, into the charge of the carrier named by the buyer at the named place or point. The parties are advised to specify as clearly as possible the point within the named place of delivery, as the risk passes to the buyer at that point.
CPT Carriage Paid To The seller pays the freight for the delivery of goods to the carrier or to another person nominated by the seller at the named destination. Once delivered, the risk of loss or damage to the goods is transferred from the seller to the buyer. This term requires the seller to clear the goods for export.
CIP Carriage and Insurance Paid To The seller has the same obligations as under CPT but has the responsibility of obtaining insurance against the buyer’s risk of loss or damage to goods during carriage. Insurance only needs to be obtained at minimum coverage and the seller is required to clear the goods for export.
DPU Delivered At Place Unloaded The seller delivers the goods and transfers risk to the buyer when the goods, once unloaded from the arriving means of transport, are placed at the disposal of the buyer at a named place of destination or at the agreed point within that place, if any such point is agreed. The seller bears all risks involved in bringing the goods to and unloading them at the named place of destination. In this Incoterms rule, therefore, the delivery and arrival at destination are the same. DPU is the only Incoterms rule that requires the seller to unload goods at destination. The seller should therefore ensure that it is in a position to organize unloading at the named place. Should the parties intend the seller not to bear the risk and cost of unloading, the DPU rule should be avoided and DAP should be used instead.
DAP Delivered At Place The seller delivers when the goods are placed at the disposal of the buyer on the arriving means of transport ready for unloading at the named place of destination. The seller is required to clear the goods for export and the importer is responsible for effecting customs clearance, and paying any customs duties.
DDP Delivered Duty Paid The seller is responsible for delivering the goods to the named place in the country of importation, including all costs and risks in bringing the goods to import destination. This includes all export and import duties, taxes and customs formalities.