TSA Notice (on Schedule Pickup)

PRIVAATSUSTEATIS
 

Selle teabe kogumine on sätestatud USA transpordijulgeoleku ameti seadustiku 49 USC §-s 114. Teie esitatud andmeid kasutatakse teie määratlemiseks või teie oleku kinnitamiseks võimaliku „tuntud tarnijana“.

Andmete esitamine on vabatahtlik, kuid andmete edastamata jätmine võib takistada teie määratlemist „tuntud tarnijana“. Andmed avalikustatakse transpordijulgeoleku ameti töötajatele ja töövõtjatele või muudele agentidele, sh IACd tuntud tarnija programmi hooldamiseks ja töökorras hoidmiseks.

Kooskõlas USA privaatsusseadustiku 5 USC §-ga 552a võib transpordijulgeoleku amet andmeid jagada lennujaamade operaatorite, välismaiste lennuettevõtjate, IACde, õiguskaitseorganite ja teistega.

Täpsema teabe saamiseks tutvuge transpordijulgeolekut puudutava ohuhindamissüsteemi (DHS/TSA 002) dokumentide süsteemi teatisega, mis on avaldatud USA Föderaalregistris.

Teatise sisuga üksikasjalikumaks tutvumiseks vaadake veebilehte www.tsa.gov.