Privacy Notice

Tietosuojaseloste
 

Henkilötietojesi suojaaminen koko sen liiketoimintaprosessin aikana, kun käytät tuotteitamme ja palvelujamme, on DHL:lle tärkeää. Alla on lisätietoa siitä, mitä henkilötietoja DHL Express kerää käynneistäsi verkkosivuillamme, ja miten näitä tietoja käytetään.

Sähköiset lähetysratkaisut
Sulje
Sähköiset lähetysratkaisut


DHL:n sähköisiin lähetysratkaisuihin kuuluvat muun muassa: MyDHL+, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

Tietotyyppi

 • Nimi, Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite of Lähettäjä
 • Nimi, Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite of Vastaanottaja
 • Nimi, Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite of Maksaja
 • Nimi, Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite of Pyytäjä
 • Soveltuvin Osin, Tax ID of Lähettäjä               
 • Soveltuvin Osin, Tax ID of Vastaanottaja
 • Soveltuvin Osin, Tulliselvitystä varten vaadittavat tiedot
 • Soveltuvin Osin, Maksu Tiedot

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käsitellään lähinnä sopimuksen täytäntöön panemiseksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.
GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla käsittelyä tapahtuu myös lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, esim. velvollisuus luovuttaa tietoja tutkiville viranomaisille.

Lisäksi käsittelyä tapahtuu myös alla luetelluissa tarkoituksissa laillisen intressin perusteella 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla:

 • osana turvallisuusvaatimuksia (esim. rikosten havaitsemiseksi),
 • ilastojen kokoamiseksi,
 • laadunvarmennuksen, prosessioptimoinnin ja suunnittelun varmuuden tarkoituksiin.

Rekisterinpitäjällä on laillinen intressi yllämainittuihin, tavoitteenaan varmistaa sujuva prosessi ja parantaa jatkuvasti tuotteita ja palveluita. Ristiriitaisia laillisia intressejä ei ole, sillä käsittely on mahdollisimman vähän yksityisyyteen puuttuvaa, esimerkiksi pseudonymisoinnin avulla.

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

a) Tietoja luovutetaan yrityksille, jotka osallistuvat kuljetuspalveluiden toimittamiseen.
b) Tietoja luovutetaan osana lakisääteisiä velvollisuuksia (esim. tutkiville viranomaisille).

Siirto kolmanteen maahan (eli tietojen toimittaminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliseen maahan)

a) Tietojasi käsitellään kolmannessa maassa sopimukseen perustuen, jos olet antanut meille valtuutuksen tehdä niin (esimerkiksi lähetyksen toimittamiseksi kolmanteen maahan).
b) Konsernin sisäinen palveluntuottaja voi saada tehtäväkseen tuottaa IT-palveluita tai muita palveluita konsernin sitovien sääntöjen perusteella.

Kerätyt henkilötiedot
Sulje
Kerätyt henkilötiedot


Viranomaisen myöntämien henkilöllisyysasiakirjojen (esim. passi, ajokortti) kuvat

Tietotyyppi

 • Nimi, Osoite, of Lähettäjä
 • Nimi, Osoite, of Vastaanottaja
 • Nimi, Osoite, of Maksaja
 • Nimi, Osoite, of Pyytäjä
 • Henkilöllisyysasiakirjan numero (esim. passin numero, henkilökortin numero), of Lähettäjä
 • Henkilöllisyysasiakirjan numero (esim. passin numero, henkilökortin numero), of Vastaanottaja
 • Henkilöllisyysasiakirjan numero (esim. passin numero, henkilökortin numero), of Maksaja
 • Henkilöllisyysasiakirjan numero (esim. passin numero, henkilökortin numero), of Pyytäjä
 • Syntymäaika, of Lähettäjä
 • Syntymäaika, of Vastaanottaja
 • Syntymäaika, of Maksaja
 • Syntymäaika, of Pyytäjä
 • Syntymäpaikka, of Lähettäjä
 • Syntymäpaikka, of Vastaanottaja
 • Syntymäpaikka, of Maksaja
 • Syntymäpaikka, of Pyytäjä
 • Kansalaisuus, of Lähettäjä
 • Kansalaisuus, of Vastaanottaja
 • Kansalaisuus, of Maksaja
 • Kansalaisuus, of Pyytäjä
 • Muut henkilöllisyysasiakirjasta ilmenevät tiedot

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Sovellettavan vientivalvonta- ja pakotelainsäädännön noudattamiseksi silloin kun lähettäjän ja vastaanottajan tietoja käsiteltäessä havaitaan hälyttävä riski (suuri vastaavuus) mahdolliselle pakote- ja/tai vientivalvontalainsäädännön rikkomukselle.

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Ilmoittaminen on osa lakisääteisiä velvollisuuksia (esim. ilmoitus asianomaiselle vientivalvontaviranomaiselle, kun ilmoittaminen on lain mukaan pakollista)

Kiellettyjen osapuolten seulonta - Denied Party Screening Solutions (DPSS)
Sulje
Kiellettyjen osapuolten seulonta - Denied Party Screening Solutions (DPSS)


Tietotyyppi

 • Nimi, Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite of Lähettäjä
 • Nimi, Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite of Vastaanottaja
 • Nimi, Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite of Maksaja
 • Nimi, Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite of Pyytäjä
 • Soveltuvin Osin, Tax ID of Lähettäjä               
 • Soveltuvin Osin, Tax ID of Vastaanottaja
 • Soveltuvin Osin, Tulliselvitystä varten vaadittavat tiedot
 • Soveltuvin Osin, Maksu Tiedot

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Sovellettavan vientivalvonta- ja pakotelainsäädännön noudattamiseksi

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Ilmoittaminen on osa lakisääteisiä velvollisuuksia (esim. ilmoitus asianomaiselle vientivalvontaviranomaiselle, kun ilmoittaminen on lain mukaan pakollista)

Siirto kolmanteen maahan (eli tietojen toimittaminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliseen maahan)
a) Tietojasi käsitellään kolmannessa maassa sopimukseen perustuen, jos olet antanut meille valtuutuksen tehdä niin (esimerkiksi lähetyksen toimittamiseksi kolmanteen maahan).
b) Konsernin sisäinen palveluntuottaja voi saada tehtäväkseen tuottaa IT-palveluita tai muita palveluita konsernin sitovien sääntöjen perusteella.
DPDHL:n tietosuojakäytäntö sääntelee koko konsernin kattavia tietojenkäsittelystandardeja, keskittyen erityisesti niinsanottuihin siirtoihin kolmansiin maihin, millä tarkoitetaan henkilötietojen siirtoa sellaisiin EU:n ulkopuolisiin maihin, joissa tietosuoja ei ole riittävällä tasolla. Voit tutustua tarkemmin DPDHL:n tietosuojakäytäntöön täällä.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja valvonnassamme ja toimeksiannostamme. Mikäli tietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että se tapahtuu sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja -määräysten mukaisesti.

Net Promoter Approach
Sulje
Net Promoter Approach


Tietotyyppi

 • Yhteystiedot – Nimi (DHL:n kanssa yhteydessä ollut henkilö), puhelin, osoite (katu, kaupunki ja postinumero näkyvät toimitus- ja noutopisteissä), Sähköposti (rajoitetusti)

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Net Promoter Approach (NPA) on yksi DHL:n keinoista kuulla asiakkaamme ääni ja mitata asiakkaidemme palvelukokemusta. Työntekijämme ottavat proaktiivisesti asiakkaisiimme yhteyttä kuullakseen näiden kokemuksista ja kerätäkseen palautetta, jonka pohjalta voimme tehdä korjaavia toimenpiteitä. Asiakasvuorovaikusta tutkitaan satunnaisotannalla, mikä auttaa meitä ymmärtämään asiakkaittemme kokemuksia ja löytämään keinoja palvelumme parantamiseen.

Käsittely on myös tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen laillisten intressien toteuttamiseksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla.

Käsittely muihin tarkoituksiin

Rekisterinpitäjällä on laillinen intressi yllämainittuihin, tavoitteenaan varmistaa sujuva prosessi ja parantaa jatkuvasti tuotteita ja palveluita. Ristiriitaisia laillisia intressejä ei ole, sillä käsittely on mahdollisimman vähän yksityisyyteen puuttuvaa, esimerkiksi pseudonymisoinnin avulla.

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Joissakin tapauksissa asiakkaisiin ottaa yhteyttä toimeksiannon saanut kolmas osapuoli, jonka kanssa meillä on käsittelysopimus.

Siirto kolmanteen maahan (eli tietojen toimittaminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliseen maahan)

Konsernin sisäinen palveluntuottaja voi saada tehtäväkseen tuottaa IT-palveluita tai muita palveluita konsernin sitovien sääntöjen perusteella.

Lue lisää Tietosuojasta

DHL ja DHL Express ovat Deutsche Post AG:n tytäryhtiöitä.