Sähköisen tullilaskun yleiset ehdot

Nämä sopimusehdot koskevat DHL:n sähköisen huolintapalvelun (Paperless Trade) käyttöä.
Sähköisen huolintapalvelun käytön katsotaan muodostavan omasta puolestanne ja/tai edustamanne yrityksen tai yhteisön puolesta (jäljempänä ”Käyttäjä”) näiden sopimusehtojen hyväksymisen. DHL pidättää oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa tai päivittää näitä sopimusehtoja, ja teidän katsotaan hyväksyneen muutokset käyttäessänne palvelua päivityksen jälkeen.
Vahvistatte, että olette lukenut ja hyväksynyt DHL Expressin kansainvälisten pikakuljetusten sopimusehdot ja että sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Käyttäjän kansainvälisiin lähetyksiin. Lisäksi vahvistatte, että olette lukenut ja hyväksynyt muiden DHL:n palveluiden, sovellusten ja sivustojen ehdot ja/tai käyttölisenssit, joita olette aiemmin käyttäneet tai joita tulevaisuudessa aiotte käyttää niiltä osin kuin ne liittyvät sähköiseen huolintapalveluun.
Käyttämällä DHL:n sähköistä huolintapalvelua Käyttäjä:
  • valtuuttaa DHL:n lähettämään Käyttäjän kansainväliset lähetykset käyttämällä sähköisiä asiakirjoja paperisten asiakirjojen sijaan,
  • sitoutuu antamaan ja ilmoittamaan DHL:lle kaikki tarvittavat tiedot Käyttäjän kansainvälisiä lähetyksiä varten,
  • valtuuttaa DHL:n käyttämään Käyttäjän kansainvälisten lähetysten kuljetusta varten kaikkea ilmoitettua tietoa, mukaan lukien rajoituksitta yrityksenne kirjepohjaa, sähköistä allekirjoitusta ja muita yksityiskohtaisia lähetysten tietoja,
  • takaa ja vakuuttaa, että kaikki DHL:lle annetut tiedot ovat oikein, täsmällisiä ja täydellisiä,
  • takaa ja vakuuttaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet ja valtuudet ilmoittaa DHL:lle vaaditut tiedot ja antaa DHL:lle toimeksianto lähetysten kuljetettamiseksi,
  • ottaa täyden juridisen vastuun DHL:lle ilmoittamiensa tietojen ja asiakirjojen paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä ja luettavuudesta. Käyttäjä vahvistaa ymmärtävänsä, että virheellinen, epätäydellinen tai ei-luettavissa oleva tieto tai asiakirja saattaa aiheuttaa viiveen tai virheen palvelussa ja Käyttäjä vapauttaa DHL:n kaikesta vastuusta sellaisesta aiheutuvasta palvelun myöhästymisestä tai epäonnistumisesta
Käyttäjä sitoutuu noudattamaan DHL:n sähköisen huolintapalvelun ohjeita. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia lakien ja tullin vaatimuksia liittyen sähköiseen huolintapalveluun, kuten esimerkiksi, että Käyttäjä ei käytä palvelua lähetyksille, jotka lain tai tullivaatimusten vuoksi edellyttävät asiakirjojen toimittamista paperisina.
Käyttäjä vahvistaa olevansa valtuutettu lähettämään tiedot sähköisesti. Käyttäjä valtuuttaa DHL:n käyttämään kaikkea sähköisesti ilmoittamaansa tietoa Käyttäjän kansainvälisten lähetysten kuljetusta varten, mukaan lukien yrityksen kirjepohjaa ja sähköistä allekirjoitusta.
Kaikkien sähköisesti lähetettyjen asiakirjojen tulee olla helposti luettavia.
Käyttäjä sitoutuu omalla kustannuksellaan puolustamaan DHL:ää ja korvaamaan DHL:lle kaikki menetykset, vahingot ja viiveet, jotka aiheutuvat näiden sopimusehtojen tai DHL Expressin kansainvälisten pikakuljetusten sopimusehtojen rikkomisesta.
Käyttäjä vahvistaa, että sähköisen huolintapalvelun käytölle on vastaanottajan hyväksyntä.
Takaisin ylös