DHL Expressin Rahat takaisin -takuu yleiset ehdot

DHL hyvittää, asiakkaan pyynnöstä ja näiden sopimusehtojen ja sovellettavien kuljetussopimusehtojen rajoitusten puitteissa, asiakkaalta veloitetun tai asiakkaan maksaman lisämaksun DHL EXPRESS -lähetyksestä, joka on toimitettu myöhemmin kuin DHL:n antama toimitusaikasitoumus edellyttää.
A. Takuu koskee ainoastaan

DHL EXPRESSIN 9:00
DHL EXPRESSIN 9:00 IMPORT
DHL EXPRESSIN 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESSIN 10:30
DHL EXPRESSIN 10:30 IMPORT
DHL EXPRESSIN 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESSIN 12:00
DHL EXPRESSIN 12:00 IMPORT
DHL EXPRESSIN 12:00 DOMESTIC

palveluja ("Palvelu") ja lähetyksiä, jotka soveltuvat kaikilta osiltaan näiden sopimusehtojen puitteisiin.
B. Takuu kattaa ainoastaan Palvelusta veloitetun lisämaksun, joka veloitetaan asiakkaan tavanomaisen DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT tai kotimaan lähetyksissä DHL EXPRESS DOMESTIC kuljetushinnan lisäksi (”Lisämaksu”). Takuun ulkopuolelle jäävät kaikki muut maksut mukaan lukien rajoituksitta, sakot, verot tai muut maksut (mukaan lukien polttoainelisä) ja lähetyksen mahdollisesta palauttamisesta aiheutuvat kuljetusmaksut.
C. Jos lähetys sisältää useita kolleja, takuu kattaa ne kaikki. Jos jokin lähetyksen osa saapuu myöhässä, hyvitys koskee koko lähetyksestä veloitettua Lisämaksua.
D. Asiakkaan on esitettävä myöhästynyttä toimitusta koskevat vaatimuksensa DHL:lle puhelimitse tai kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa lähetyspäivästä sekä annettava DHL:lle mahdollinen tilinumeronsa, lähetyslomakkeen numero, toimituksen päivämäärä sekä vastaanottajan täydelliset tiedot. DHL toimii seuraavasti 30 vuorokauden kuluessa asiakkaan ilmoituksen saapumisesta:
 • toimittaa asiakkaalle hyvityksen,
 • toimittaa asiakkaalle selvityksen siitä, miksi hyvitys ei koske asianomaista lähetystä tai
 • toimittaa asiakkaalle todisteet siitä, että lähetys toimitettiin perille ajallaan.
E. Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään reklamaatio-oikeuttaan. Maksettuaan hyvityksen asiakkaalle DHL on hoitanut tämän Takuun mukaiset velvollisuutensa eikä ole enää vastuussa lähetyksen viivästyksestä.
F. Takuuta ei sovelleta toimituksen viivästymiseen tai toimituksen laiminlyöntiin, joka johtuu DHL:n kuljetussopimusehtojen tarkoittamasta olosuhteesta, johon DHL ei voi vaikuttaa. Tällaisia olosuhteita ovat muuan muassa tullin aiheuttama viive, virheellinen tai puutteellinen toimitusohje tai -tieto (kuten toimitusosoitteeksi annettu postilokero-osoite, puuttuva tai väärä vastaanottajan puhelinnumero), vastaanottajan pyytämä toimituksen lykkääminen, lähetyksen toimitusosoitteen vaihtaminen tai muu kuin tavanomainen huolintapalvelu tai se, että vastaanottajaa ei tavoiteta tai vastaanottajan kieltäytyminen vastaanotosta tai verojen ja tullien maksamisesta niitä vaadittaessa.
G. DHL kuljetussopimusehtoja sovelletaan. DHL pidättää oikeuden muuttaa tai peruuttaa nämä Takuun ehdot.
H. Jos lähetyksen toimitusaika on hyvin tärkeä asiakkaalle ja viivästyksestä voisi aiheutua välillisiä vahinkoja, asiakkaan on syytä ottaa yhteys omaan vakuutusyhtiöönsä sillä DHL ei vastaa välillisistä vahingoista eikä järjestä vakuutuksia sen varalle.
I. Takuuta ei sovelleta:
  (i) lähetyksiin, jotka liittyvät ”clinical trials” materiaalin lähettämiseen tai joissa käytetään lämpötilaherkkää pakkausta
  (ii) lähetyspalvelun kanssa myytyjen valinnaisten lisäpalveluiden kuten pakkauksen tai vakuutuspalvelun maksuihin.
  (iii) lähetyksiin, jotka viedään tai tuodaan maasta/maahan väliaikaisesti, tai
  (iv) lähetyksiin, joiden sisältö arvonsa perusteella edellyttää tulliselvityksen, tai
  (v) lähetyksiiin, joissa kollien sallitut paino- tai mittarajat ylittyvät; ja/tai
  (vi) lähetyksiin, jotka sisältävät DHL:n kuljetettavaksi hyväksyttäviä vaarallisia aineita. Yllä oleva luettelo palvelurajoituksista ei ole tyhjentävä.
A. Palvelut ovat saatavilla vain lähetyksille, jotka lähtevät tarkasti määritellyistä kohteista määritellyille postinumero­alueille tai tiettyihin kaupunkeihin.
B. Palvelut eivät ole saatavilla lähetyksille, joita ei DHL:n yleisten kuljetussopimusehtojen mukaan hyväksytä kuljetet­tavaksi tai jotka eivät täytä DHL:n muita koko-, paino-, tavara­laji- tai arvorajoituksia.
C. Sen määrittämiseksi, onko Palvelu saatavilla tietylle lähetykselle tai tietyn lähtöpaikan ja määräpaikan välillä tai tietyn valinnaisen lisäpalvelun, kuten lauantaitoimitus, kanssa, ota yhteys DHL:n asiakaspalveluun tai tarkista asia DHL:n internet-sivuilta seuraavien tietojen kera:
 • lähetyksen nouto-osoite
 • kuljetettava tavara
 • lähetyksen arvo tullia varten (mikäli soveltuu)
 • kellonaika ja päivämäärä, jona lähetys voidaan noutaa
 • lähetyksen tarkka määränpää postinumeroineen
 • lähetyksen paino
 • lähetyksen mitat
 • montako kollia lähetys sisältää
D. Lähettäjän on yksilöitävä haluamansa palvelu rahtikirjassa ja täytyy luovuttaa lähetys DHL:n kuljetettavaksi sovittuna aikana.
Voimassa alkaen Heinäkuu 1, 2017
Takaisin ylös