Huolintapalvelut

DHL Expressillä on kattava, maailmanlaajuinen kokemus tullauksesta. Tiedämme, että sujuva ja tehokas tulliselvitys nopeuttaa lähetyksen saapumista vastaanottajalle. Tarjoamme tullauksen tueksi standardisoituja palveluja.
Huolintapalvelut
Kuvaus
Veloitusperuste
Kulut
Tullauksen valmistelu
Vientilupa
Valvonnan alaisten hyödykkeiden vienti
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Vientilupa

Koskee maita, joissa vaaditaan vientiselvitys sellaisille lähetyksille, jotka sisältävät säädeltyjä hyödykkeitä tai jotka ylittävät lähetyksen arvolle tai painolle asetetun rajan.

Lähettäjä voi alkuperämaasta riippuen välttää maksun tekemällä selvityksen sähköisesti.

Per lähetys
20.00 EUR
Passitus
Lähetys tullipassituksessa
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Passitus
Passitusmaksu veloitetaan sekä vienti- että tuontilähetyksissä aina kun DHL:n tulee avata, hallinnoida tai raportoida passituksen alaista kuljetusta.
Per lähetys
100.00 EUR
Monirivisen lähetyksen tariffointi
Useita tullinimikkeitä sisältävän lähetyksen maahantuonti
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Monirivisen lähetyksen tariffointi
Maksu veloitetaan, kun tulliselvitykseen kirjataan enemmän kuin viisi riviä esim. eri tullinimikkeitä tai eri valmistusmaita.
Per rivi
5.00 EUR
Huolintaohjepyyntö
Huolintaohjeen odottaminen
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Huolintaohjepyyntö
Yritysasiakkaat voivat pyytää DHL:ää proaktiivisesti pysäyttämään tuontilähetyksen ja pyytämään huolintaohjetta nimetyltä yhteyshenkilöltä ennen tullausprosessin aloitusta. Palvelu vaatii erillisen sopimuksen.
Per lähetys
20.00 EUR
Etuuskohteluun oikeutettu alkuperämaa
Hyödy etuustullista
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Etuuskohteluun oikeutettu alkuperämaa
DHL voi auttaa valmistelemaan tai hankkimaan alkuperätodistuksen tai vastaavan asiakirjan, jolla voi todistaa vientilähetyksen sisältämien tavaroiden olevan tuotettu, valmistettu tai jalostettu tietyssä maassa, mikä oikeuttaa etuuksiin kohdemaan tullimaksuissa. Tällaisia todistuksia ovat esimerkiksi EUR1, Form A, tai ATR1.
Per lähetys
75.00 EUR
Tullausprosessi
Tavanomaisesta poikkeava tullaus
Tavaroita ei tullata tavalliseen tapaan
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Tavanomaisesta poikkeava tullaus
Palvelua sovelletaan tietyissä maissa, kun maahantuotavien tavaroiden yhteenlaskettu tullausarvo tai paino ylittää määrämaan tulliviranomaisten asettamat rajat tai jotka muiden lainsäädännöllisten vaatimusten vuoksi jäävät tavanomaisen kootun tulliselvityksen ulkopuolelle ja edellyttävät näin ollen tulliselvitystä yksittäisellä ilmoituksella.
Per lähetys
10.00 EUR
Huolintaprosessiin liittyvä lähetyksen varastointi
Kun lähetystä ei voida vapauttaa Tullista
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Huolintaprosessiin liittyvä lähetyksen varastointi

Varastointimaksu veloitetaan tullien ja veron maksajalta, kun lähetystä ei voida vapauttaa Tullista ja se jää DHL:n varastoon.

Ensimmäinen veloitettava varastointipäivä on neljännestä päivästä alkaen joko lähetyksen saapumisesta tai huolitsijan ilmoituksesta.

Per lähetys
Per päivä
Päivästä 3 alkaen
20.00 EUR
Tullinoikaisu
Kun tullaustietoihin tarvitsee tehdä muutoksia
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Tullinoikaisu
Palvelusta veloitetaan lisämaksu, mikäli lähetyksen tullausarvoa täytyy muuttaa tullausprosessin aikana tai sitä ennen.
Per lähetys
50.00 EUR
Lupien ja lisenssien järjestäminen
Helpotamme lisenssien hakua.
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Lupien ja lisenssien järjestäminen
Helpottaakseen tiettyjen säädeltyjen hyödykkeitten maahantuontia, DHL voi hankkia vastaanottajan puolesta puuttuvan luvan tai lisenssin. Maksu veloitetaan tullien ja verojen maksajalta.
Per lähetys
20.00 EUR
Fyysinen toiminta
Kun tulli tarkastaa lähetyksen sisältämät tavarat
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Fyysinen toiminta
Tämä koskee lähetyksiä, jotka tulliviranomaiset pysäyttävät fyysistä tarkastusta varten.
Per lähetys
20.00 EUR
Tukea tullaukseen
Ennakkomaksu / sopimusasiakas (entinen Tullivakuuspalkkio)
Tullimaksut voidaan laskuttaa DHL-asiakasnumerolta määrämaassa.
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Ennakkomaksu / sopimusasiakas
Asiakkaan pyynnöstä DHL huolehtii lähetyksen tullauksesta määränpäässä sekä sovellettavien tuontitullien, verojen ja viranomaismaksujen laskuttamisesta määrämaassa olevalta DHL-asiakasnumerolta.
Per lähetys
Vähintään 20.00 EUR tai 2 % tullista ja verosta
Ennakkomaksu / sopimukseton asiakas (entinen Tullien ja verojen ennakkomaksu)
Tullimaksut voidaan laskuttaa vastaanottajalta
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Ennakkomaksu / sopimukseton asiakas
Palvelu koskee tulliselvitettäviä tuontilähetyksiä, joissa DHL on käyttänyt omaa tulliluottotiliään ennakkomaksun maksamiseen tai takaamaan tullien, verojen tai viranomaismaksujen maksamisen sellaisten maahantuojien ja kuluttajien puolesta, joiden kanssa DHL:llä ei ole sopimusta.
Per lähetys
Vähintään 20.00 EUR tai 2 % tullista ja verosta
Tullaukseen liittyvien papereiden luovutus
Nimeä haluamasi edustaja
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Tullaukseen liittyvien papereiden luovutus

Maahantuojan pyynnöstä DHL toimittaa tarvittavat asiakirjat asiakkaan nimeämälle edustajalle, joka huolehtii lähetyksen tuontiselvityksestä sekä kuljetuksesta vastaanottajalle.

DHL ei vastaa muun osapuolen suorittamista tullaustoimenpiteistä eikä niihin liittyvistä mahdollisista viiveistä.

Per lähetys
20.00 EUR
Luovutus edustajalle
Edustajasi voi tullata ja toimittaa lähetyksen
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Luovutus edustajalle
Maahantuojan pyynnöstä DHL luovuttaa lähetyksen ja tulliselvitykseen tarvittavat asiakirjat asiakkaan nimeämälle edustajalle tullausta sekä vastaanottajalle kuljetusta varten.
Per lähetys
40.00 EUR

Viranomaistarkastukset

Valvonnan alaisten hyödykkeiden tuonti
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Viranomaistarkastukset
DHL voi pyynnöstä hoitaa maahan tai tullialueelle saapuvan lähetyksen terveys-, kasvinsuojelu- ja eläinlääkärintarkastuksiin liittyvät järjestelyt, joita tyypillisesti vaaditaan, kun tuodaan maahan eläintuotteita, kasveja, siemeniä tai lääkevalmisteita.
Per lähetys
30.00 EUR
Tullinoikaisu Takautuvasti
Lähetystietoja (arvo, luokitus jne.) voidaan muuttaa pyynnöstä tulli-ilmoituksen jälkeen. Tulliviranomaisten tai maahantuojan/viejän pyynnöstä DHL voi lisätä tai muuttaa tulliviranomaisille tulliselvitystä varten ilmoitettuja tietoja. Näitä ovat esimerkiksi ilmoitetut arvot, tavaroiden luokitus ja maahantuojan tiedot, jotka perustuvat maahantuojalta tai viejältä saatuihin tai tämän vahvistamiin asiakirjoihin.
Per lähetys
85.00 EUR
Lisätietoa huolintapalveluista
Lisätietoa huolintapalveluista
  • DHL maksaa ennakkoon ja veloittaa jälkikäteen viranomaisten vaatimista todistuksista aiheutuneet kulut.
Takaisin ylös