Huolintapalvelut

DHL Expressillä on kattava, maailmanlaajuinen kokemus tullauksesta. Tiedämme, että sujuva ja tehokas tulliselvitys nopeuttaa lähetyksen saapumista vastaanottajalle. Tarjoamme tullauksen tueksi standardisoituja palveluja.
Huolintapalvelut
Kuvaus
Veloitusperuste
Kulut
Tullauksen valmistelu
Väliaikainen tuonti vienti
Anna DHL:n järjestää väliaikainen tuonti tai vienti
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Väliaikainen tuonti vienti
DHL voi asiakkaan pyynnöstä valmistella tuotteen väliaikaisen viennin ja myöhemmin tuonnin. Koskee yleensä raaka-aineita tai puolivalmisteita, jotka viedään väliaikaisesti jalostettavaksi Tullin hyväksymälle alueelle.
Per lähetys
70.00 EUR
Vientilupa
Valvonnan alaisten hyödykkeiden vienti
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Vientilupa

Koskee maita, joissa vaaditaan vientiselvitys sellaisille lähetyksille, jotka sisältävät säädeltyjä hyödykkeitä tai jotka ylittävät lähetyksen arvolle tai painolle asetetun rajan.

Lähettäjä voi alkuperämaasta riippuen välttää maksun tekemällä selvityksen sähköisesti.

Per lähetys
20.00 EUR
Passitus
Lähetys tullipassituksessa
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Passitus
Passitusmaksu veloitetaan sekä vienti- että tuontilähetyksissä aina kun DHL:n tulee avata, hallinnoida tai raportoida passituksen alaista kuljetusta.
Per lähetys
100.00 EUR
Monirivisen lähetyksen tariffointi
Useita tullinimikkeitä sisältävän lähetyksen maahantuonti
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Monirivisen lähetyksen tariffointi
Maksu veloitetaan, kun tulliselvitykseen kirjataan vähintään kolme riviä esim. eri tullinimikkeitä tai eri valmistusmaita.
Per lähetys
25.00 EUR
Huolintaohjepyyntö
Huolintaohjeen odottaminen
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Huolintaohjepyyntö
Yritysasiakkaat voivat pyytää DHL:ää proaktiivisesti pysäyttämään tuontilähetyksen ja pyytämään huolintaohjetta nimetyltä yhteyshenkilöltä ennen tullausprosessin aloitusta. Palvelu vaatii erillisen sopimuksen.
Per lähetys
20.00 EUR
Etuuskohteluun oikeutettu alkuperämaa
Hyödy etuustullista
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Etuuskohteluun oikeutettu alkuperämaa
DHL voi auttaa valmistelemaan tai hankkimaan alkuperätodistuksen tai vastaavan asiakirjan, jolla voi todistaa vientilähetyksen sisältämien tavaroiden olevan tuotettu, valmistettu tai jalostettu tietyssä maassa, mikä oikeuttaa etuuksiin kohdemaan tullimaksuissa. Tällaisia todistuksia ovat esimerkiksi EUR1, Form A, tai ATR1.
Per lähetys
75.00 EUR
Tullausprosessi
Huolintaprosessiin liittyvä lähetyksen varastointi
Kun lähetystä ei voida vapauttaa Tullista
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Huolintaprosessiin liittyvä lähetyksen varastointi

Varastointimaksu veloitetaan tullien ja veron maksajalta, kun lähetystä ei voida vapauttaa Tullista ja se jää DHL:n varastoon.

Ensimmäinen veloitettava varastointipäivä on neljännestä päivästä alkaen joko lähetyksen saapumisesta tai huolitsijan ilmoituksesta.

Per lähetys
per päivä
4. päivästä alkaen
20.00 EUR päivä
Tullinoikaisu
Kun tullaustietoihin tarvii tehdä muutoksia
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Tullinoikaisu
Palvelusta veloitetaan lisämaksu, mikäli lähetyksen tullausarvoa täytyy muuttaa tullausprosessin aikana tai sitä ennen.
Per lähetys
50.00 EUR
Lupien ja lisenssien järjestäminen
Helpotamme lisenssien hakua.
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Lupien ja lisenssien järjestäminen
Helpottaakseen tiettyjen säädeltyjen hyödykkeitten maahantuontia, DHL voi hankkia vastaanottajan puolesta puuttuvan luvan tai lisenssin. Maksu veloitetaan tullien ja verojen maksajalta.
Per lähetys
20.00 EUR plus maksu asiakirjasta
Tukea tullaukseen
Tullivakuuspalkkio
Nopeuta tullausprosessia sopimalla tullivakuuksien käytöstä
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Tullivakuuspalkkio

Erillisen sopimuksen perusteella DHL nopeuttaa tullausprosessia maksamalla lähetyksen tullit ja verot, ja vastaanottaja suorittaa maksun vasta sovittuna päivänä.

Palvelu on niiden yritysasiakkaiden käytössä, joilla on DHL-asiakasnumero.

Per lähetys
5 % verojen arvosta, Vähintään 20.00 EUR per lähetys
Tullien ja verojen ennakkomaksu
DHL maksaa tuontitullit ja verot ennakkoon
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Tullien ja verojen ennakkomaksu
DHL nopeuttaa tuontilähetyksen tullausprosessia maksamalla kannettavat tullit, verot ja muut lakisääteiset maksut etukäteen sellaisten asiakkaiden puolesta, joilla ei ole DHL:n asiakasnumeroa (esim. yksityisasiakkaat). Veloitus perustuu ennakkomaksuun ja siihen sovelletaan minimimaksua.
Per lähetys
5 % verojen arvosta, Vähintään 20.00 EUR per lähetys
Tullaukseen liittyvien papereiden luovutus
Nimeä haluamasi edustaja
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Tullaukseen liittyvien papereiden luovutus

Asiakkaan pyynnöstä DHL toimittaa tarvittavat asiakirjat asiakkaan nimeämälle edustajalle, joka huolehtii lähetyksen tuontiselvityksestä sekä kuljetuksesta vastaanottajalle.

DHL ei vastaa muun osapuolen suorittamista tullaustoimenpiteistä eikä niihin liittyvistä mahdollisista viiveistä.

Per lähetys
20.00 EUR
Luovutus edustajalle
Edustajasi voi tullata ja toimittaa lähetyksen
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Luovutus edustajalle

Maahantuojan pyynnöstä DHL luovuttaa lähetyksen ja tulliselvitykseen tarvittavat asiakirjat asiakkaan nimeämälle edustajalle tullausta sekä vastaanottajalle kuljetusta varten.

 

 

Per lähetys
40.00 EUR

Viranomaistarkastukset

Valvonnan alaisten hyödykkeiden tuonti
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Viranomaistarkastukset
DHL voi pyynnöstä hoitaa maahan tai tullialueelle saapuvan lähetyksen terveys-, kasvinsuojelu- ja eläinlääkärintarkastuksiin liittyvät järjestelyt, joita tyypillisesti vaaditaan, kun tuodaan maahan eläintuotteita, kasveja, siemeniä tai lääkevalmisteita.
Per lähetys
30.00 EUR plus maksu asiakirjasta
Back to Top