Huolintapalvelut

DHL Expressillä on kattava, maailmanlaajuinen kokemus tullauksesta. Tiedämme, että sujuva ja tehokas tulliselvitys nopeuttaa lähetyksen saapumista vastaanottajalle. Tarjoamme tullauksen tueksi standardisoituja palveluja.
Huolintapalvelut
Kuvaus
Veloitusperuste
Kulut
Tullauksen valmistelu
Vientilupa
Valvonnan alaisten hyödykkeiden vienti
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Vientilupa
Vientilupa tarvitaan sellaisille lähetyksille, jotka ylittävät lähetyksen arvolle asetetun rajan. Sama voi koskea lähetyksiä, jotka sisältävät säädeltyjä hyödykkeitä tai jotka ylittävät tietyn painorajan.
Per lähetys
(ylittävä 1,000.00 EUR)
20.00 EUR
Passitus
Lähetys tullipassituksessa
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Passitus
Passitusmaksu veloitetaan sekä vienti- että tuontilähetyksissä aina kun DHL:n tulee avata, hallinnoida tai raportoida passituksen alaista kuljetusta.
Per lähetys
100.00 EUR
Monirivisen lähetyksen tariffointi
Useita tullinimikkeitä sisältävän lähetyksen maahantuonti
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Monirivisen lähetyksen tariffointi
Maksu veloitetaan, kun tulliselvitykseen kirjataan enemmän kuin viisi riviä esim. eri tullinimikkeitä tai eri valmistusmaita.
Per rivi
5.00 EUR
Väliaikainen tuonti vienti
Pyydä DHL:ää järjestämään väliaikainen tuonti tai vienti
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Väliaikainen tuonti vienti
Asiakkaan pyynnöstä DHL edistää tavaroiden väliaikaista maahantuontia/vientiä toimittamalla vaaditut asiakirjat, kuten ATA-carnet'n ja noudattamalla tullin määrittelemiä tullimenettelyjä.
Per lähetys
70.00 EUR
Etuuskohteluun oikeutettu alkuperämaa
Hyödy etuustullista
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Etuuskohteluun oikeutettu alkuperämaa
DHL:n lähettäjän pyynnöstä laatima tai toimittama alkuperätodistus/etuuskohtelutodistus tai muu vastaava lomake, jolla todistetaan, että tiettyyn vientilähetykseen sisältyvät tavarat on tuotettu, valmistettu tai käsitelty tietyssä maassa, mikä mahdollistaa tullietuuskohtelun hakemisen määränpäässä ja/tai kaupan esteiden noudattamisen. Yleisiä esimerkkejä ovat EUR1 ja ATR.
Per lähetys
75.00 EUR
Tullausprosessi
Tavanomaisesta poikkeava tullaus
Tavaroita ei tullata tavalliseen tapaan
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Tavanomaisesta poikkeava tullaus
Palvelua sovelletaan tietyissä maissa, kun maahantuotavien tavaroiden yhteenlaskettu tullausarvo tai paino ylittää määrämaan tulliviranomaisten asettamat rajat tai jotka muiden lainsäädännöllisten vaatimusten vuoksi jäävät tavanomaisen kootun tulliselvityksen ulkopuolelle ja edellyttävät näin ollen tulliselvitystä yksittäisellä ilmoituksella.
Per lähetys
10.00 EUR
Huolintaprosessiin liittyvä lähetyksen varastointi
Kun lähetystä ei voida vapauttaa Tullista
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Huolintaprosessiin liittyvä lähetyksen varastointi

Varastointimaksu veloitetaan, kun Tulli ei voi vapauttaa lähetystä epätarkkojen tai puuttuvien asiakirjojen vuoksi.

 

Maksua veloitetaan rahdin saapumispäivän tai huolitsijan ilmoituksen jälkeen sen mukaan, kumpi on myöhäisempi. Maksu koskee tullien ja verojen maksajaa.

Per lähetys
Per päivä
Päivästä 3 alkaen
Vähintään 10.00 EUR ja 0,10 EUR per kg
Lupien ja lisenssien järjestäminen
Helpotamme lisenssien hakua.
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Lupien ja lisenssien järjestäminen
Helpottaakseen tiettyjen säädeltyjen hyödykkeitten maahantuontia, DHL voi hankkia vastaanottajan puolesta puuttuvan luvan tai lisenssin. Maksu veloitetaan tullien ja verojen maksajalta.
Per lähetys
20.00 EUR
Tukea tullaukseen
Ennakkomaksu / sopimusasiakas
Nopeuta tullausta maksusopimuksen avulla
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Ennakkomaksu / sopimusasiakas
DHL nopeuttaa tulliselvitysprosessia maksamalla nopeasti lähetykseen liittyvät tullit ja verot, kun taas vastaanottaja voi lykätä maksua sovittuun päivämäärään asti.
 
Käytössä erillisestä sopimuksesta.
Per lähetys
Vähintään 20.00 EUR tai 2 % tullista ja verosta
Ennakkomaksu / sopimukseton asiakas
Tullimaksut voidaan laskuttaa vastaanottajalta
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Ennakkomaksu / sopimukseton asiakas
Palvelu koskee tulliselvitettäviä tuontilähetyksiä, joissa DHL on käyttänyt omaa tulliluottotiliään ennakkomaksun maksamiseen tai takaamaan tullien, verojen tai viranomaismaksujen maksamisen sellaisten maahantuojien ja kuluttajien puolesta, joiden kanssa DHL:llä ei ole sopimusta.
Per lähetys
Vähintään 20.00 EUR tai 2 % tullista ja verosta
Tullaukseen liittyvien papereiden luovutus
Nimeä haluamasi edustaja
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Tullaukseen liittyvien papereiden luovutus

Maahantuojan pyynnöstä DHL toimittaa tarvittavat asiakirjat asiakkaan nimeämälle edustajalle, joka huolehtii lähetyksen tuontiselvityksestä sekä kuljetuksesta vastaanottajalle.

DHL ei vastaa muun osapuolen suorittamista tullaustoimenpiteistä eikä niihin liittyvistä mahdollisista viiveistä.

Per lähetys
20.00 EUR
Luovutus edustajalle
Edustajasi voi tullata ja toimittaa lähetyksen
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Luovutus edustajalle
Maahantuojan pyynnöstä DHL luovuttaa lähetyksen ja tulliselvitykseen tarvittavat asiakirjat asiakkaan nimeämälle edustajalle tullausta sekä vastaanottajalle kuljetusta varten.
Per lähetys
40.00 EUR

Viranomaistarkastukset

Valvonnan alaisten hyödykkeiden tuonti
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Viranomaistarkastukset
DHL voi pyynnöstä hoitaa maahan tai tullialueelle saapuvan lähetyksen terveys-, kasvinsuojelu- ja eläinlääkärintarkastuksiin liittyvät järjestelyt, joita tyypillisesti vaaditaan, kun tuodaan maahan eläintuotteita, kasveja, siemeniä tai lääkevalmisteita.
Per lähetys
30.00 EUR
Tullinoikaisu Takautuvasti
Lähetystietoja (arvo, luokitus jne.) voidaan muuttaa pyynnöstä tulli-ilmoituksen jälkeen. Tulliviranomaisten tai maahantuojan/viejän pyynnöstä DHL voi lisätä tai muuttaa tulliviranomaisille tulliselvitystä varten ilmoitettuja tietoja. Näitä ovat esimerkiksi ilmoitetut arvot, tavaroiden luokitus ja maahantuojan tiedot, jotka perustuvat maahantuojalta tai viejältä saatuihin tai tämän vahvistamiin asiakirjoihin.
Per lähetys
85.00 EUR
Lisätietoa huolintapalveluista
Lisätietoa huolintapalveluista
 • DHL maksaa ennakkoon ja veloittaa jälkikäteen viranomaisten vaatimista todistuksista aiheutuneet kulut.
 • DTP-palvelulla (Duty Tax Paid) lähetetyistä lähetyksistä voidaan periä ylimääräisiä tulliselvitysmaksuja. Tarvittaessa nämä veloitetaan lähettäjältä. Näihin maksuihin voivat kuulua muun muassa seuraavat:
  • Tavanomaisesta poikkeava tullaus
  • Fyysinen toiminta
  • Lupien ja lisenssien järjestäminen
  • Huolintaprosessiin liittyvä lähetyksen varastointi
  • Monirivisen lähetyksen tariffointi
 • ALV ei sisälly hintaan
Takaisin ylös