Tullausprosessi

DHL Express toimii yhteistyössä tulliviranomaisten kanssa

Tulli – tuttu sana - mutta mitä se tarkoittaa ja miten se liittyy DHL:ään? DHL Express toimii osana laajempaa kokonaisuutta ja tulliselvittää lähetyksesi toimitusta varten tullinimikkeiden mukaisesti.
 • Tulliviranomaiset vastaavat monenlaisesta sääntelystä ja valvonnasta, jonka tarkoituksena on suojella maan ja sen kansalaisten ja yritysten tuloja sekä turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä huolehtia rajavalvonnasta.
 • Tulli on maatasolla toimiva viranomainen. Tulojen osalta sen ensisijaisena tehtävänä ei ole ainoastaan tullien ja verojen kerääminen vaan myös niiden turvaaminen.
 • Tullien ja verojen hallinnointi on olennaisen tärkeää, jotta voidaan valvoa tavaravirtoja maahan ja maasta ulos. Näin ollen tullausprosessi alkaa alkuperämaasta ja päättyy määrämaahan.
 • Useiden miljoonien tulli-ilmoitusten käsittely ei ole helppo tehtävä - ja kuitenkin DHL Express tekee sitä päivittäin asiakkaidensa puolesta ympäri maailmaa.
 • Palvelemme asiakkaitamme paikallisesti kaikkialla ja sen ansiosta olemme nyt yksi maailman suurimmista huolintapalveluiden tarjoajista.  Tässä ominaisuudessa meidän on varmistettava, että tullaukseen liittyvät tietosi ja asiakirjasi ovat aina asianmukaisia ja tarkkoja.
 • Kun lähetystietosi on tarkastettu perusteellisesti, ne toimitetaan sähköisesti tulliviranomaisille. Yhteistyökumppaneinamme he työskentelevät kanssamme tulliselvityksen nopeuttamiseksi ja tavarasi toimittamiseksi nopeasti ja tehokkaasti.
 • DHL Express hoitaa suurimman osan tulliviranomaisten kyselyistä puolestasi. Kun tavarasi on tulliselvitetty, järjestämme kuljetuksen ennen lopullista toimitusta.
 • Täydellisen, täsmällisen ja vaatimustenmukaisen rahtikirjan ja kauppa- tai proformalaskun tietojen toimittaminen on välttämätöntä tulliselvityksen onnistumisen kannalta. Lähetykset eivät vapaudu tullista, elleivät tiedot ja asiakirjat ole täysin kunnossa.
 • Tarkkojen tavarankuvausten varmistaminen on erittäin tärkeää. Lähettäjien on annettava täydelliset ja riittävän yksityiskohtaiset tiedot tavaroiden luonteesta selkeästi, kuten esimerkiksi: Women’s T-shirt made of cotton. Yleiset kuvaukset, kuten "samples" tai "spare parts", eivät ole sallittuja.
 • Kansainvälisesti lähetettävät tavarat luokitellaan tulliselvitystä varten tavaranimikkeittäin (harmonoidun järjestelmän koodit). HS-nimikkeet on määritelty Maailman tullijärjestössä ja tullisäännöksissä.
 • Nimike on kriittinen tieto, kun tavarat ilmoitetaan tulliviranomaisille, sillä se auttaa määrittämään tiettyyn tavaraan liittyvät edut tai vaatimukset sekä sovellettavat tullit ja verot.
 • Paikallisesta lainsäädännöstä ja määräyksistä riippuen tiettyjen tavaroiden tuonti tai vienti voi olla rajoitettua tai kiellettyä. Tulliviranomaisilla on valtuudet valvoa näiden sääntöjen noudattamista.
 • Lisäksi kullakin paikallisella tulliviranomaisella on valta määrittää omat tuonti- ja vientimaksunsa käsiteltävän lähetystyypin ja asiaankuuluvan lainsäädännön mukaan.
Takaisin ylös