Toimituslausekkeet

Tutustu Incoterms® 2020 -toimituslausekkeisiin

Incoterms on Kansainvälisen kauppakamarin tavaramerkki. Toimituslausekkeita käytetään maailmanlaajuisesti kansainvälisissä sopimuksissa, ja ne kuvaavat ostajien ja myyjien välisiä vastuita kustannusten, riskien, kuljetusvakuutusten ja säännösten noudattamisen osalta.

Hyvä tietää

  • Incoterms® -lausekkeiden tarkoituksena on kauppatavaran toimittamisen ja vastaanottamisen standardoiminen. Lisäksi ne määrittelevät kustannusten jakamisen kansainvälisissä liiketoimissa ja asettavat sovitut vastuut tuojille ja viejille.
  • Toimituslausekkeiden päätavoitteena on määritellä kriteerit velvoitteiden ja kustannusten sekä riskien jakamiselle kansainvälisissä liiketoimissa mukana olevien osapuolten välillä.
  • Incoterms® -lausekkeiden tunteminen varmistaa, että voit käydä kansainvälistä kauppaa sovellettavien määräysten ja menettelyjen mukaisesti.
Incoterms® 2020 -lausekkeet on luokiteltu kuljetusmuodon mukaan kahteen kategoriaan.
Incoterms® 2020 -lausekkeet on luokiteltu kuljetusmuodon mukaan kahteen kategoriaan.
  • Incoterms® -taulukko antaa yleiskuvan viejän ja tuojan velvollisuuksista.
  • Incoterms® -lausekkeiden käyttäminen ei ole oikeudellisesti välttämätöntä, niiden käyttäminen on kuitenkin suositeltavaa liiketoimien helpottamiseksi ja väärinkäsitysten vähentämiseksi.
  • Voit lukea lisää Incoterms® -toimituslausekkeista Kansainvälisen kauppakamarin internet-sivuilta.

EXW
Noudettuna lähettäjältä

Lauseke tarkoittaa sitä, että myyjä luovuttaa tavaran ostajalle, kun hän asettaa sen ostajan käytettäväksi nimetyssä paikassa (kuten tehtaassa tai varastossa). Nimetty paikka voi olla myyjän toimitilat tai jokin muu sovittu paikka. Myyjän ei tarvitse lastata tavaroita ajoneuvoon eikä tehdä mahdollista vientiselvitystä, jotta toimitus tapahtuisi.

FCA
Vapaasti rahdinkuljettajalla
Lauseke tarkoittaa sitä, että myyjä voi toimittaa tavaran ostajalle kahdella tavalla:
  • Ensimmäisessä tavassa nimetty paikka on myyjän toimitilat, ja tavara toimitetaan, kun se lastataan ostajan järjestämään kuljetusvälineeseen.
  • Toisessa tavassa nimetty paikka on jokin muu paikka, ja tavara on toimitettu, kun se on lastattu myyjän kuljetusvälineeseen ja saapuu nimettyyn toiseen paikkaan ja on valmis purettavaksi myyjän kuljetusvälineestä rahdinkuljettajan tai ostajan nimeämän muun henkilön käyttöön.

Riippumatta siitä, kumpi näistä kahdesta paikasta valitaan toimituspaikaksi, kyseinen paikka määrittää sen, missä riski siirtyy ostajalle, ja ajankohdan, josta alkaen kustannukset ovat ostajan vastuulla.

CPT
Kuljetus maksettuna
Lauseke tarkoittaa sitä, että myyjä toimittaa tavaran ja siirtää riskin ostajalle luovuttamalla tavaran myyjän sopimalle rahdinkuljettajalle. Myyjä voi tehdä tämän antamalla tavaran fyysisesti rahdinkuljettajan haltuun käytetyn kuljetusvälineen edellyttämällä tavalla ja paikassa. Kun tavara on toimitettu ostajalle tällä tavoin, myyjä ei takaa, että tavara saapuu määräpaikkaan hyvässä kunnossa, ilmoitetussa määrässä tai lainkaan. Tämä johtuu siitä, että riski siirtyy myyjältä ostajalle, kun tavara toimitetaan ostajalle luovuttamalla se rahdinkuljettajalle. Myyjän on kuitenkin tehtävä sopimus tavaran kuljettamisesta toimituspaikasta sovittuun määräpaikkaan.
CIP
Kuljetus ja vakuutus maksettuina
Lauseke tarkoittaa sitä, että myyjä toimittaa tavaran ja siirtää riskin ostajalle luovuttamalla tavaran myyjän sopimalle rahdinkuljettajalle. Myyjä voi tehdä tämän antamalla tavaran fyysisesti rahdinkuljettajan haltuun käytetyn kuljetusvälineen edellyttämällä tavalla ja paikassa. Kun tavara on toimitettu ostajalle tällä tavoin, myyjä ei takaa, että tavara saapuu määräpaikkaan hyvässä kunnossa, ilmoitetussa määrässä tai lainkaan. Tämä johtuu siitä, että riski siirtyy myyjältä ostajalle, kun tavara toimitetaan ostajalle luovuttamalla se rahdinkuljettajalle. Myyjän on kuitenkin tehtävä sopimus tavaran kuljettamisesta toimituspaikasta sovittuun määräpaikkaan.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Lauseke tarkoittaa sitä, että myyjä toimittaa tavaran ja siirtää riskin ostajalle, kun tavara on purettu kuljetusvälineestä ja asetettu ostajan käyttöön nimetyssä määräpaikassa tai muussa sovitussa paikassa. Myyjä vastaa kaikista riskeistä, jotka liittyvät tavaroiden kuljettamiseen ja purkamiseen nimetyssä määräpaikassa. Tässä toimituslausekkeessa toimitus ja saapuminen määräpaikkaan ovat siis sama asia. DPU on ainoa toimituslauseke, jossa edellytetään, että myyjä purkaa tavaran määränpäässä. Myyjän on siksi varmistettava, että se pystyy järjestämään purkamisen nimetyssä paikassa. Jos ei ole tarkoitus, että myyjä vastaa purkamisesta aiheutuvista riskeistä ja kustannuksista, DPU-lausekkeen sijaan tulisi käyttää DAP-lauseketta.
DAP
Toimitettuna määräpaikalle
Lauseke tarkoittaa sitä, että myyjä luovuttaa tavaran ja siirtää riskin ostajalle, kun tavara asetetaan ostajan käyttöön saapuvassa kuljetusvälineessä valmiina purettavaksi nimetyssä määräpaikassa tai muussa sovitussa paikassa. Myyjä vastaa kaikista riskeistä, jotka liittyvät tavaroiden kuljettamiseen nimettyyn määräpaikkaan. Tässä toimituslausekkeessa toimitus ja saapuminen määräpaikkaan ovat siis sama asia.
DDP
Toimitettuna tullattuna
Lauseke tarkoittaa sitä, että myyjä luovuttaa tavaran ostajalle, kun se on asetettu ostajan käytettäväksi tuontiselvitettynä, saapuvassa kuljetusvälineessä, valmiina purettavaksi nimettyyn määräpaikkaan tai muuhun sovittuun paikkaan. Myyjä vastaa kaikista riskeistä, jotka liittyvät tavaroiden kuljettamiseen nimettyyn määräpaikkaan tai muuhun sovittuun paikkaan. Tässä toimituslausekkeessa toimitus ja saapuminen määräpaikkaan ovat siis sama asia.
FAS
Vapaasti aluksen sivulla

Myyjä luovuttaa tavarat ostajalle, kun tavarat asetetaan ostajan nimeämän aluksen vierelle (esim. laiturille tai proomuun) nimettyyn laivaussatamaan. Riski tavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy, kun tavara on aluksen sivulla, ja ostaja vastaa kaikista kustannuksista siitä lähtien.

FOB
Vapaasti aluksessa
Myyjä toimittaa tavarat ostajalle ostajan nimeämässä aluksessa nimetyssä laivaussatamassa. Riski tavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy, kun tavarat ovat aluksessa, ja ostaja vastaa kaikista kustannuksista siitä hetkestä lähtien.
CFR
Kulut ja rahti maksettuna
Myyjä toimittaa tavarat ostajalle aluksella. Riski tavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy, kun tavara on aluksessa, jolloin myyjän katsotaan täyttäneen velvollisuutensa toimittaa tavara riippumatta siitä, saapuuko tavara tosiasiallisesti määränpäähänsä hyvässä kunnossa ja ilmoitetussa määrässä vai ei. CFR-lausekkeessa myyjällä ei ole velvollisuutta hankkia vakuutusta, joten ostajan kannattaisi hankkia se.
CIF
Kulut, vakuutus ja rahti maksettuna
Myyjä toimittaa tavarat ostajalle aluksella. Riski tavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy, kun tavara on aluksessa, jolloin myyjän katsotaan täyttäneen velvollisuutensa toimittaa tavara riippumatta siitä, saapuuko tavara tosiasiallisesti määränpäähänsä hyvässä kunnossa ja ilmoitetussa määrässä vai ei.
Paketti matkalla lähtöpaikasta määräpaikkaan
Lähetyksen matka
Katso, miten pakettisi liikkuu DHL:n kyydissä ja tutustu lähetysohjeisiimme.
Takaisin ylös