Trade Terms Definitions (on Manage Defaults/Customs Clearance)

Incoterm and Definition

EXW Ex Works Myyjän ainoa velvollisuus on asettaa tavarat saataville tiloissaan tai muussa nimetyssä paikassa (tuotantolaitoksessa, tehtaassa, varastossa jne). Ostaja vastaa kaikista kustannuksista ja riskeistä viedessään tavaran myyjän tiloista haluttuun määränpäähän. Tämä lauseke edustaa myyjän vähimpiä mahdollisia velvollisuuksia.
FCA Vapaasti rahdinkuljettajalla Myyjän velvollisuus on luovuttaa tavara vientiselvitettynä ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle nimetyssä paikassa. Osapuolten tulisi täsmentää toimituspaikka mahdollisimman selvästi, sillä riski siirtyy ostajalle siinä kohdassa.
CPT Kuljetus maksettuna Myyjä maksaa rahdin tavaran kuljettamisesta nimettyyn määräpaikkaan. Kun tavara on toimitettu, vastuu siirtyy myyjältä ostajalle. Tämä ehto edellyttää, että myyjä tarvittaessa vientiselvittää tavaran.
CIP Kuljetus ja vakuutus maksettuna Myyjällä on samat velvollisuudet kuin CPT:ssä, mutta lisäksi hänellä on vastuu tavaran vakuuttamisesta tuhoutumisen tai vahingoittumisen varalta kuljetuksen aikana. Myyjän edellytetään hankkivan vakuutuksen vain vähimmäislausekkeen mukaisesti. Ehto edellyttää, että myyjä tarvittaessa vientiselvittää tavaran.
DPU Toimitettuna terminaalissa Myyjä toimittaa tavarat ostajalle asettamalla ne ostajan käytettäväksi nimetyssä paikassa ajoneuvosta purettuina. Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen. Riski siirtyy myyjältä ostajalle toimitushetkellä. Tässä toimituslausekkeessa toimitus ja saapuminen määränpäähän ovat sama asia. DPU on ainoa toimituslauseke, joka edellyttää myyjää purkamaan kuorman määränpäässä. Sen vuoksi myyjän tulee varmistaa, että purkaminen pystytään järjestämään nimetyssä paikassa. Jos osapuolet eivät halua myyjän vastaavan purkamisen riskeistä ja kustannuksista, DPU:n sijaan tulisi käyttää toimituslauseketta DAP.
DAP Toimitettuna määräpaikalle Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen nimetyllä määräpaikalla saapuneesta kuljetusvälineestä purettavaksi. Myyjällä on tarvittaessa vientiselvitysvelvollisuus. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tuontiselvittää tavaraa eikä maksaa tullia tai hoitaa tuontimuodollisuuksia.
DDP Toimitettuna perille Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen nimetyllä määräpaikalla. Myyjä vastaa kaikista kustannuksista ja riskeistä tavaran tuomiseksi määräpaikkaan. Hän on velvollinen vienti- ja tuontiselvittämään tavaran, maksamaan vienti- ja tuontitullin ja hoitamaan kaikki tullimuodollisuudet.