Privacy Notice

Persondatapolitik
 

Det er vigtigt for DHL at beskytte dine persondata. Se nedenfor, hvordan DHL Express indsamler dine persondata, når du besøger vores websites, og hvordan disse oplysninger bruges.

Elektroniske forsendelsesløsninger
Luk
Elektroniske forsendelsesløsninger


Elektroniske forsendelsesløsninger omfatter, men er ikke begrænset til: MyDHL+, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

Type af data

 • Navn, Telefon nummer og E-mail adresse af Afsender
 • Navn, Telefon nummer og E-mail adresse af Modtager
 • Navn, Telefon nummer og E-mail adresse af Betaler
 • Navn, Telefon nummer og E-mail adresse af Bestiller
 • Hvis relevant, CVR af Afsender               
 • Hvis relevant, CVR af Modtager
 • Hvis relevant, Nødvendige data til toldklarering
 • Hvis relevant,

Formål og retsgrundlag for behandling

Oplysningerne behandles primært af hensyn til opfyldelsen af kontrakten i henhold til artikel 6 (1) (b) i GDPR.
I henhold til artikel 6 (1) (c) GDPR foretages der også behandling for at overholde retlige forpligtelser, f.eks. i tilfælde af oplysningspligt over for undersøgelsesmyndigheder.

Endelig foretages der behandling med de formål, der er anført nedenfor, baseret på en legitim interesse i henhold til artikel 6 (1) (f) i GDPR::

 • som en del af overholdelsen af vores sikkerhedskrav (f.eks. til afsløring af kriminalitet),
 • til udarbejdelse af statistikker,
 • til kvalitetssikring, procesoptimering og sikker planlægning.

Den dataansvarlige har en legitim interesse i ovennævnte formål for at kunne sikre en problemfri proces og løbende forbedre produkter og serviceydelser. Der er ingen modstridende legitime interesser, eftersom en indtrængen i privatlivet er minimal under behandlingen, f.eks. i kraft af pseudonymisering.

Modtagere eller kategorier af modtagere

a) Videregivelse af oplysninger sker til virksomheder, der er involveret i leveringen af ekspresforsendelsesservice.
b) Videregivelse sker for at overholde lovbestemte forpligtelser (f.eks. til undersøgelsesmyndigheder). 

Overførsel af oplysninger til tredjelande (dvs. at data overføres til et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS))

a) Dine oplysninger behandles i et tredjeland på kontraktbasis, hvis du har givet os tilladelse til at gøre det (f.eks. at transportere en vare til et tredjeland).
b) AEn koncernintern serviceudbyder kan få til opgave at levere IT-service eller andre serviceydelser på basis af vores bindende virksomhedsregler.

Personlig identifikationsdata indsamlet
Luk
Personlig identifikationsdata indsamlet


Billeder fra offentlig udstedt ID dokumentation (f.eks. Pas, kørekort)

Type af data

 • Navn, Adresse, af Afsender
 • Navn, Adresse, af Modtager
 • Navn, Adresse, af Betaler
 • Navn, Adresse, af Bestiller
 • ID-nummer (f.eks. Pasnummer, nationalt ID-kortnummer), af Afsender
 • ID-nummer (f.eks. Pasnummer, nationalt ID-kortnummer), af Modtager
 • ID-nummer (f.eks. Pasnummer, nationalt ID-kortnummer), af Betaler
 • ID-nummer (f.eks. Pasnummer, nationalt ID-kortnummer), af Bestiller
 • Fødselsdato, af Afsender
 • Fødselsdato, af Modtager
 • Fødselsdato, af Betaler
 • Fødselsdato, af Bestiller
 • Fødselssted, af Afsender
 • Fødselssted, af Modtager
 • Fødselssted, af Betaler
 • Fødselssted, af Bestiller
 • Nationalitet, af Afsender
 • Nationalitet, af Modtager
 • Nationalitet, af Betaler
 • Nationalitet, af Bestiller
 • Alle andre data, der vises på ID dokumentet

Formål og retsgrundlag for behandling

For at overholde de gældende love om eksportkontrol og sanktioner i tilfælde, hvor behandling af afsender- og modtagerdata rejser røde flag ('high match') for potentielt brud på gældende sanktioner og/eller eksportlovgivning.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Videregivelse sker som en del af vores lovpligtige forpligtelser (f.eks. I tilfælde ved eksportkontrol, hvor lovgivningen foreskriver dette).

Denied Party Screening Solutions (DPSS)
Luk
Denied Party Screening Solutions (DPSS)


Type af data

 • Navn, Telefon nummer og E-mail adresse af Afsender
 • Navn, Telefon nummer og E-mail adresse af Modtager
 • Navn, Telefon nummer og E-mail adresse af Betaler
 • Navn, Telefon nummer og E-mail adresse af Bestiller
 • Hvis relevant, CVR af Afsender               
 • Hvis relevant, CVR af Modtager
 • Hvis relevant, Nødvendige data til toldklarering
 • Hvis relevant, Payment Details

Formål og retsgrundlag for behandling
For at overholde gældende eksportkontrol- og sanktionslove

Modtagere eller kategorier af modtagere
Videregivelse sker som en del af vores lovpligtige forpligtelser (f.eks. I tilfælde ved eksportkontrol, hvor lovgivningen foreskriver dette).

Overførsel af oplysninger til tredjelande (dvs. at data overføres til et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS))
a) Dine oplysninger behandles i et tredjeland på kontraktbasis, hvis du har givet os tilladelse til at gøre det (f.eks. at transportere en vare til et tredjeland).
b) AEn koncernintern serviceudbyder kan få til opgave at levere IT-service eller andre serviceydelser på basis af vores bindende virksomhedsregler.
DPDHLs Data Privacy Policy beskriver standarder for databehandling med et særligt fokus på såkaldte overførsler fra tredjelande. Dette for at sikre kvaliteten ved overførsel af personoplysninger til lande uden for EU, som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Hvis du er interesseret i at vide mere om DPDHLs Data Privacy Policy, kan du kigge her.

Vi kan benytte leverandører, der behandler personoplysninger under vores kontrol og på vores vegne. Vi vil til enhver tid sikre, at dette sker i overensstemmelse med gældende love og regler for databeskyttelse.

Net Promoter Approach
Luk
Net Promoter Approach


Type af data

 • Kontakt detaljer – Navn (person som havde kontakten med DHL), telefon, adresse (gade, by, postnummer er synlige på leverings- og afhentningspunkter), Email (på begrænsede kontaktpunkter)

Formål og retsgrundlag for behandling

Net Promoter Approach (NPA) er en af DHL’s måder at lytte til vores kunder og måle deres kundeoplevelse. Vi gør dette ved at forpligte vores medarbejdere til at lytte proaktivt til vores kunders oplevelser, indhente feedback for at opnå forbedringer, se nye muligheder og tage initiativ til nye tiltag. Vi udvælger tilfældige stikprøver blandt kundernes interaktioner for at få et billede af vores kunders oplevelser og finde nye måder til at forbedre den service, vi leverer til vores kunder.

Behandling er også nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse i henhold til artikel 6 (1) (f) i GDPR.

Behandling med andre formål

Den dataansvarlige har en legitim interesse i ovennævnte formål for at kunne sikre en problemfri proces og løbende forbedre produkter og serviceydelser. Der er ingen modstridende legitime interesser, eftersom en indtrængen i privatlivet er minimal under behandlingen, f.eks. i kraft af pseudonymisering.

Modtagere eller kategorier af modtagere

I nogle tilfælde foretages kontakten til kunderne af en tredjepart, som vi har indgået en databehandlingsaftale med.

Overførsel af oplysninger til tredjelande (dvs. at data overføres til et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS))

AEn koncernintern serviceudbyder kan få til opgave at levere IT-service eller andre serviceydelser på basis af vores bindende virksomhedsregler.

læs mere om Persondatapolitik

DHL og DHL Express er datterselskaber af Deutsche Post AG.