Declarations Definitions (on Customs Invoice Templates)

Deklarations definitioner

Hver toldfaktura skal indeholde en deklaration. Vi vil inkluderer en standard deklaration på alle toldfakturaer og du kan også vælge at tilføje din yderligere deklarationer som er passende.

Nedenstående er deklareringsmuligheder og hvordan de vil fremstå på toldfaktura.

Toldfakturaer skabelon Beskrivelse og formål Deklaration som det fremgår på toldfaktura
Standard Denne deklaration bliver altid printet på alle toldfakturaer som DHL skaber for:
  • Alle forsendelser
  • Alle oprindelses og destinationslande
Jeg/vi bekræfter hermed at informationen på denne faktura er sandfærdige og korrekte og at indholdet af denne forsendelse er som angivet ovenfor.
NAFTA The North American Free Trade Agreement (NAFTA) er en aftale mellem USA, Canada og Mexico, der har til formål at fjerne eventuelle toldbarrierer mellem de tre lande. Jeg bekræfter hermed at indholdet i denne forsendelse, betragtes som oprindelsesvarer med henblik på præferencetoldbehandling under NAFTA.
Præferenceoprindelse Præferenceoprindelse er knyttet til varer fra bestemte lande, som opfylder visse kriterier, som gør det muligt at fastsætte præferencetoldsats. Jeg/vi bekræfter hermed at informationen på dette dokument er sandfærdigt og korrekt og at indholdet i forsendelsen er angivet ovenover. Eksportøren af disse produkter er dækket af dette dokument, undtaget hvis andet er tydeligt angivet, er disse produkter fra <ORIGIN COUNTRY> præferenceoprindelse.
CITES  CITES er Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, en international aftale mellem regeringer, der trådte i kraft i 1975. Import, eksport og brug til kommerciel gevinst for visse arter kræver en CITES-tilladelse. Jeg bekræfter at forsendelsen ikke er lavet af læder fra dyrearter beskyttet under Washington Konventionen.
Præferenceoprindelse og CITES Denne deklaration er en kombination af både præferenceoprindelse og CITES-deklarationen. Jeg/vi bekræfter hermed, at oplysningerne på dette dokument er sande og korrekte, og at indholdet af denne forsendelse er som angivet ovenfor. Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument, erklærer, at disse produkter, medmindre andet er tydeligt angivet, har <ORIGIN COUNTRY> præferenceoprindelse. Med henvisning til ovennævnte forsendelse bekræfter jeg, at indholdet af denne forsendelse ikke er fremstillet af læderdele af dyrearter, der er beskyttet af Washington-konventionen.
EUR-1 EUR.1-varecertifikatet (også kendt som EUR.1-certifikat eller EUR.1) er en formular, der anvendes i international råvaretrafik, og bruges til at attestere et produkts oprindelse og, hvis det er relevant, drage fordel af gunstige handelsvilkår (takster primært) under en EU-præferencehandelspolitik. For at kunne drage fordel af præferencetolden under en tolddeklarering skal et gyldigt varecertifikat EUR.1 overleveres til myndighederne (sandsynligvis et toldsted), hvor fabrikanten attesterer varernes oprindelse. Jeg/vi bekræfter hermed at informationen angivet på fakturaen er sandfærdig og korrekt, og at indholdet i forsendelsen er som det er angivet ovenfor. Eksportøren af disse produkter er dækket af dette dokument (Toldgodkendelsesnummer ...........(1)) erklærer dette, undtagen hvis andet er tydeligt indikeret, disse produkter stammer fra ............ (2)(3) præferenceoprindelse.
Russisk Deklaration Skal benyttes når du sender toldpligtigt gods til/fra Rusland.

Vores virksomhed lover at forsendelse af gods ikke er militært relateret eller varer med flere brugsmåder og ikke overtræder Russisk lov "About State Secret, copyrights and intellectual property". / Наша организация гарантирует, что данный товар не является товаром военного назначения или двойного применения, и не нарушает законодательство РФ «О государственной тайне, об авторских правах и интеллектуальной собственности». Под меры нетарифного регулирования не подпадает.

Vores virksomheds garantere at indholdet af det eksporterede gods ikke har relation til vold, pornografi eller fascisme.

Наша организация гарантирует, что экспортируемая нами видеопродукция (DVD, CD, видеоплёнка, другие видео носители) не содержит сцен насилия, фашистской пропаганды и порнографии.

Virksomheden erklærer af inforamtionen angivet ovenfor er sandfærdigt og korrekt.

Компания «______________________» несет полную ответственность в соответствии с Российским законодательством за информацию, предоставленную в данном Инвойсе.