Vámról és adókról szóló tájékoztató

Amikor a szállítás során az áruk országhatárokat lépnek át, a küldeményekre vám és adók vonatkozhatnak a célország vámhatóságának határozata alapján.

Vámra és adókra vonatkozó tájékoztató feladók számára

Nemzetközi szállítás esetén fontos tájékozódni a vámról és adókról.
Függetlenül attól, hogy a küldemény ajándék célú-e, a célország vámszabályai szerint a küldeményt import eljárás alá kell vonni. A küldemény vámkezelése a feladó ország,illetve az áruk értéke és mennyisége alapján történik, nem pedig a csomagküldés célja szerint. A vámköteles küldemények után vámot kell fizetni, amely azon árukra vonatkozó díj vagy adó, amelyek nemzetközi vámhatárokat lépnek át.
A vám összegének kiszámítása elsősorban a vámköteles küldemény értékétől függ. A számításhoz az árukat különböző csoportokba sorolják, melyeket a nemzetközi ún. Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer szerint azonosítanak.
Ezt a rendszert a Nemzetközi Vámszervezet alakította ki és tartja fent napjainkban is.
A vám és adók megfizetése alapesetben a címzett felelőssége, de a DHL Express olyan szolgáltatást is kínál, melynek keretében a DHL partnerkóddal rendelkező fél fizeti a vámot.
Ebben az esetben a küldemény kézbesítését követően a DHL kiszámlázza partnerének a nevében megfizetett vámot és adókat, illetve a szolgáltatás díját.
Adók akkor vethetőek ki az árukra, ha politikai országhatárokat lépnek át (bár világszerte több szabadkereskedelmi zóna is létezik). Az adók célja jellemzően az ország piacának védelme, az országok közötti kereskedelmi forgalmat korlátozó gazdaságpolitikának megfelelően.
Adókat jellemzően az import árukra vetnek ki, ritkábban bizonyos exportcikkeket is érinthetnek.

Vámra és adókra vonatkozó tájékoztató címzettek számára

Csomagja érkezett, és vám-, illetve adófizetési kötelezettsége van?
Az interneten vásárolt termékek esetén Önnek vám- és adófizetési kötelezettsége keletkezhet, mellyel kapcsolatban az alábbiak a legfontosabb tudnivalók:
  • A vám- és adók értékét a webshopok jellemzően nem tüntetik fel a termékek ára mellett, és jellemzően a részükre fizetendő szállítási díjba sem számolják bele.
  • Az interneten vásárolt áruk többsége jellemzően nem az Ön országában van készleten, hanem egy külföldi országból importálják, így vám- és adófizetési kötelezettség keletkezhet, ha az áru nemzetközi határokat lép át.
  • Ha az adott terméket nem kizárólag az Ön országának határain belül, vagy egy adott vámunión (pl. Európai Unió) belül szállítják, akkor a megrendelőnek, vagyis Önnek import vám- és adófizetési kötelezettsége keletkezik a helyi vámhatóság határozata alapján.
  • Hogy a küldemény vámkezelése mihamarabb megtörténjen, és futárunk minél gyorsabban tudja kézbesíteni a terméket Önnek, a DHL az Ön megbízásából vállalja, hogy megfizeti az árura kivetett vámot és adót.
  • A terméket abban az esetben áll módunkban átadni Önnek, ha a DHL részére a vám és adó összegét megfizeti.
  • A fizetendő vám és adó mértékét elsősorban az határozza meg, hogy mely országból küldik a terméket, mi a pontos árutípus, mi az áru értéke, és milyen súlyú a küldemény.
Ha az interneten vásárol árut, akkor mindig győződjön meg róla, hogy:
  • Az Ön országából érkezik az áru belföldi szállítással
  • Külföldi országból nemzetközi szállítással érkezik az áru
  • Az Európai Unión kívüli országból nemzetközi szállítással érkezik az áru
  • Fontos: a kereskedelmi céllal vásárolt árukra eltérő szabályok vonatkoznak.
Az ajándék definíciója szerint magánszemély által közvetlenül egy másik magánszemélynek küldött termék, amelyre nem vonatkozik import vám, amennyiben az áru értéke nem haladja meg a helyi szabályok által meghatározott minimumot.
Amennyiben tehát az Európai Unión kívüli országból rendel online árut ajándék címen egy másik magánszemély részére, ez még nem garancia arra, hogy az áru a vámszabályok szerint is ajándéknak minősül.
Vámügynök ellenőrzi a dokumentumokat
Szolgáltatások a vámkezelési folyamat támogatásához
Megértjük a gyors vámkezelés fontosságát. Általános és speciális szolgáltatásaink választéka segítséget nyújt Önnek!
Vissza a tetejére