Vámról és adókról szóló tájékoztató

Az áruk nemzetközi határokon átnyúló szállítása során a küldemények vám- és adókötelesek, amelyeket a célország vámhatósága határoz meg érték, származás és árutípus alapján.

Vámra és adókra vonatkozó tájékoztató feladók számára

Nemzetközi szállításkor fontos megérteni a vámokat és adókat és, hogy ezek vonatkozhatnak a küldeményére.
Minden típusú küldemény (beleértve az ajándékokat, a mintákat és a javításra szánt árukat is) behozatali vámkezelési eljáráson megy keresztül, amelyet a célország vámszabályai határoznak meg. A szállítmány vámkezelése az áru típusa, származási országa, értéke és mennyisége alapján történik. A vámköteles küldemények után vámot kell fizetni, amely azon árukra vonatkozó díj vagy adó, amelyek nemzetközi vámhatárokat lépnek át.
A vámok kiszámítása a legtöbb országban az adóköteles szállítmány adóköteles értékén alapul. Ezen számítás céljából a vámköteles áruk osztályozási kódot kapnak, amelyet Vámtarifaszámként ismerünk, amely meghatározza az alkalmazandó vámtételt. Ez a rendszer egy többcélú nemzetközi terméknómenklatúra, amelyet a Vámigazgatások Világszervezete fejlesztett ki és folyamatosan fejleszti.
A vámok, adók és egyéb adóterhek megfizetése általában a címzett felelőssége, azonban a DHL Express lehetőséget kínál a DHL számlatulajdonosok számára, hogy ezeket kifizessék.
Ebben az esetben a szállítmány kézbesítését követően a DHL kiszámlázza ügyfelei számára az általunk a nevükben a rendeltetési helyen fizetett vámokat és adókat, valamint egy kis adminisztrációs díjat.
Adók akkor vethetőek ki az árukra, ha politikai országhatárokat lépnek át (bár világszerte több szabadkereskedelmi zóna is létezik). Az adók célja jellemzően az ország piacának védelme, az országok közötti kereskedelmi forgalmat korlátozó gazdaságpolitikának megfelelően.
Adókat jellemzően az import árukra vetnek ki, ritkábban bizonyos exportcikkeket is érinthetnek.

Vámra és adókra vonatkozó tájékoztató címzettek számára

Csomagja érkezett, és vám-, illetve adófizetési kötelezettsége van?
Előfordulhat, hogy az interneten vásárolt termékek után vámot és adót számítanak fel, mert:
 • Előfordulhat, hogy a vámokat és adókat nem tartalmazzák az online vásárolt áruk ára, ezért előfordulhat, hogy nem szerepelnek az online kereskedőnek fizetett teljes szállítási költségben. Ellenőrizze a kereskedők weboldalain, hogy a vételárak tartalmazzák-e már a vámokat és az adókat.
 • Ha online vásárol árut előfordulhat, hogy ezen áruk egy része vagy mindegyike nem abból az országból származik, amelyben tartózkodik, ezért vámot és/vagy adót kell fizetnie, amit a nemzetközi határokon áthaladó árukra vethetnek ki.
 • Ha az árukat nem belföldön (az Ön országán belül) vagy egyetlen vámunión belül, például az Európai Unión belül szállítják, Ön köteles megfizetni minden olyan beutazási vámot, adót és egyéb adóterhet, amelyet a helyi vámhatóság megfelelőnek tart és a vámunión belüli felhatalmazás szerint az importáló ország jogszabályi kerete.
 • Annak érdekében, hogy a DHL futár a lehető legrövidebb időn belül kézbesíthesse áruit az Ön országába vagy vámuniójába való belépés után, a DHL az Ön nevében fizeti a vámhatóságnak az áru után fizetendő vámokat és adókat (és felszámítja Önnek).
 • A DHL általában értesíti Önt a vámok és adók fizetéséről (DHL részére), például küld egy linket az online fizetéshez. Az azonnali online fizetés biztosítja küldeménye zökkenőmentes kézbesítését.
 • A fizetendő összeg az áruk feladási helyétől, az áru típusától, ügyleti értékétől és a csomag súlyától, valamint a vámhatóság által megállapított egyéb költségektől függ, amelyeket a küldemény értékéhez hozzá kell adni.
Ha az interneten vásárol árut, akkor mindig győződjön meg róla, hogy:
 • Az Ön országából érkezik az áru belföldi szállítással
 • Külföldi országból nemzetközi szállítással érkezik az áru
  1. ország (vámuniós országán kívül)
 • Fontos: a kereskedelmi céllal vásárolt árukra eltérő szabályok vonatkoznak.
Az ajándék definíciója szerint magánszemély által közvetlenül egy másik magánszemélynek küldött termék, amelyre nem vonatkozik import vám, amennyiben az áru értéke nem haladja meg a helyi szabályok által meghatározott minimumot.
Az Ön országán vagy vámterületén kívülről származó áruk megrendelése és fizetése a vevőn kívüli személynek történő kiszállítás céljából nem felel meg az ajándékozás vámjogi meghatározásának.
Vissza a tetejére