GYIK – Vámok és adók

A vám összegének kiszámítása elsősorban a vámköteles küldemény értékétől függ. A számításhoz az árukat különböző csoportokba sorolják, melyeket a nemzetközi ún. Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer szerint azonosítanak.
 • Függetlenül attól, hogy a küldemény ajándék célú-e, a célország vámszabályai szerint a küldeményt import eljárás alá kell vonni. A küldemény vámkezelése a feladó ország,illetve az áruk értéke és mennyisége alapján történik, nem pedig a csomagküldés célja szerint. A vámköteles küldemények után vámot kell fizetni, amely azon árukra vonatkozó díj vagy adó, amelyek nemzetközi vámhatárokat lépnek át.
 • Ezt a rendszert a Nemzetközi Vámszervezet alakította ki és tartja fent napjainkban is.
Ha címzett nevében akarja a vámokat és adókat megfizetni, DHL fiókra van szüksége.

A csomag megérkezése után a célország vámhatóságai döntik el, hogy kell-e vámot és adót fizetni.

 • Ezt a szállítási címkén (vagy fuvarlevélen) és a vámpapírokon szereplő adatok alapján állapítják meg – különösen függ a küldemény tartalmától, a bejelentett értéktől és súlytól.
 • A vámok és adók csak az Európai Unión kívülre küldött csomagokra vonatkoznak, és nem minden termékre szabják ki ezeket a díjakat.
Igen, az Európai Unión belül szállított csomagokra nem vonatkoznak a vámok és adók.

Interneten vásárolt áruk

Ennek oka, hogy az internetes áruház tulajdonosa a DHL-t bízta meg az általa értékesített áruk házhoz szállításával.
 • A vám és adók összegét az interneten vásárolt termékek ára jellemzően nem tartalmazza.
 • Az interneten vásárolt áruk jellemzően nem az Ön országán belülről kerülnek szállításra, hanem külföldi országból.
 • Ha a termék nem az Ön országán belül belföldön, vagy nem az Európai Unión belüli országból kerül szállításra, akkor Önnek import vám- és adófizetési kötelezettsége keletkezik, melyet a helyi vámhatóság állapít meg.
 • Annak érdekében, hogy a DHL futára a lehető legrövidebb időn belül kézbesíteni tudja a csomagot Önnek, az Ön megbízásából a DHL megfizeti a kiszabott vámot és adót a vámhatóságnak.
 • A DHL csak akkor bocsátja a terméket az Ön rendelkezésére, ha a vám és adó értékét megtéríti.

Bár a terméket az interneten rendelte, a termék ettől függetlenül import vámeljárás alá kerül, melynek során megtörténik a vámkezelés. A vámkezelés elsősorban az alábbi tényezőktől függ:

 • A származási ország
 • A termék értéke, beleértve a szállítási költségeket
 • A termékek mennyisége

Minden ország saját helyi szabályozása szerint állapítja meg a vámot az áru típusa és értéke alapján. A DHL – hasonlóan más szállítmányozókhoz – az országok helyi vámszabályai szerint fizeti meg a vámot a címzett nevében az áru érkezését követően.

A DHL számára ez esetben Önnek nem szállítási díjat kell fizetnie, hanem a küldeményre vonatkozó vámot, adókat, illetve egyéb importhoz kapcsolódó költséget, amelyeket a helyi jogszabályok szerint a vámhatóság vet ki a küldeményre.
Függetlenül attól, hogy a küldemény ajándék-e vagy sem, import vámkezelési eljárás alá kell vonni a célországban a helyi vámszabályok szerint. A küldeményre vonatkozó vámot a származási ország, az érték és a mennyiség határozza meg, nem pedig a szállítás célja. Abban az esetben kell vámot és adót fizetnie, ha az ajándék értéke magasabb a helyi szabályok által előírt minimumnál.
Minden ország alkalmaz korlátozásokat az importált árukra vonatkozóan. Ezáltal kívánják megelőzni a használattal kapcsolatos visszaéléseket, illetve elkülöníteni a személyes, illetve kereskedelmi céllal rendelt árukat.

Az értéktől és az importált áruk típusától függően az alábbiakra számíthat:

 • Import vám és adó (az áruérték és a szállítási díj összegének százaléka)
 • Helyi adó(k)
 • Halasztott vámfizetés DHL vámgaranciával szolgáltatás díja
 • Egyéb hatósági díjak, költségek
Vissza a tetejére