מהם מיסים עלויות שחרור?

כאשר שולחים טובין מעבר לגבולות בינלאומיים, המשלוחים כפופים לעלויות מכס ומיסים הנקבעים על ידי רשויות המכס במדינת היעד ומתבססים על ערך ומקור הטובין וסוג הסחורה.

מדריך עלויות שחרור ומיסים לשולח

בשילוח בינלאומי חשוב להבין מהם האגרות והמיסים העשויים לחול על הטובין שתשלחו.
כל סוגי המשלוחים (כמו מתנות, דוגמאות וטובין הנשלחים לצורך תיקון) עוברים תהליך של אישור הייבוא, כפי שנקבע בתקנות המכס במדינת היעד. המשלוח עובר ומאושר במכס בהתבסס על סוג הטובין, מדינת המקור, ערכם וכמותם. משלוחים עליהם חל מכס כפופים לתשלום מכס, שהוא תעריף או מס המוטלים על טובין כאשר הם נשלחים מעבר לגבולות בינלאומיים.
חישובם של עלויות ההמכס והמיסים, תלוי במרבית המדינות בערך של המשלוח החייב במס. לצורך חישוב זה, טובין החייבים במס מקבלים קוד סיווג המוכר בשם "קוד המערכת ההרמונית" (HS), הקובע את שיעור המכס החל על הטובין. זוהי מערכת מינוח מוצרים רב-תכליתית שפותחה על ידי ארגון המכס העולמי וממשיכה להתפתח כל העת.
התשלום עבור אגרות, מיסים וחיובים כספיים אחרים מוטל לרוב על מקבלי המשלוח, אם כי DHL Express מעניקה את האפשרות למחזיקי חשבון ב-DHL לשלם במקומם.
במקרה כזה, לאחר מסירת המשלוח, DHL מוציאה חשבונית ללקוחות עבור האגרות והמיסים ששילמה עבורם למדינת היעד אליה נשלחו הטובין, בתוספת סכום סמלי עבור דמי הטיפול.
מיסים מוטלים על טובין כאשר הם עוברים בין גבולות פוליטיים (על אף שקיימים ברחבי העולם אזורי סחר חופשי). מיסים משויכים לרוב להגנה על התוצרת המקומית, מדיניות כלכלית המגבילה את המסחר בין מדינות.
מיסים מוטלים בדרך כלל על טובין מיובאים, אם כי לעיתים עשויים להיות מוטלים על טובין מיוצאים.

מדריך עלויות השחרור והמיסים לנמען הפרטי – יבוא אישי

האם קיבלתם חבילה וזקוקים להבין את המחויבות שלכם לתשלום עלויות שחרור ומיסים?
יתכן וייגבו ממך עלויות אגרות ומיסים עבור מוצרים שרכשת באינטרנט, מכיוון ש:
  • דמי האגרות והמיסים עשויים לא להיכלל במחיר של הטובין שרכשת באינטרנט, ועל כן יתכן שלא יהיו מחושבים בעלויות המשלוח הכוללות שביצעת באתר. יש לבדוק באתרי הרכישה האם מחירי המוצרים כוללים בהם את דמי האגרות והמיסים.
  • בעת רכישת מוצרים באינטרנט, יתכן שחלק מן הטובין שהזמנת או כולם אינם מיוצרים במדינת מגוריך, ועל כן הם יהיו כפופים לתשלום אגרות או מיסים המוטלים על סחורות כאשר הן נשלחות למדינות אחרות.
  • כאשר טובין אינם נשלחים באופן פנים ארצי (במדינת מגוריך) או באיזור מכס אחיד כמו האיחוד האירופאי, יידרשו תשלומי מיסים, אגרות וכל החיובים הכספיים שרשות המכס המקומית שלך דורשת וכפי שנקבע במסגרת החקיקה במדינת הייבוא.
  • כדי לוודא שהבלדר של DHL יוכל למסור את הטובין ששלחת בפרק הזמן הקצר ביותר, לאחר שהטובין נכנסו למדינה או לאזור המכס המשותף הרלוונטי ,DHL מבצעת את התשלומים של כל האגרות והמסים הנדרשים על הטובין לרשויות המכס בשמך (ומחייבת אותך עבור התשלום).
  • DHL דואגת ליידע אותך על תשלומי אגרות ומסים (ל- DHL), למשל באמצעות שליחת קישור לתשלום מקוון מאובטח. תשלום מקוון מהיר מאפשר מסירה חלקה של המשלוח שלך.
  • במידה ונדרש תשלום, הוא תלוי בסוג הטובין, מהיכן הטובין נשלחים, ערכם העסקי, משקל החבילה ועלויות הנקבעות על ידי רשות המכס המתווספות לערכו של המשלוח.
בעת רכישת טובין באינטרנט, עליכם לבדוק תמיד האם הם נשלחים לכתובת שלכם מ:
  • המדינה שלכם
  • מדינה אחרת
  • מדינה שלישית (מחוץ לאזור המכס המשותף)
  • הערה: תקנות שונות מיושמות בעת רכישה למטרות מסחריות.
מתנה מוגדרת בתור משהו הנשלח ישירות על ידי אדם פרטי לאדם פרטי אחר וטובין שכזה לא כולל מס ייבוא אם הערך נמוך מערכי הסף המקומיים המוגדרים.
הזמנה ותשלום עבור טובין שמקורם מחוץ למדינתך או לאזור המכס המשותף שלך, המיועדים לנמען שלא רכש בעצמו את הטובין, לא ייחשבו בהגדרות המכס כמתנה.
מידע נוסף על מיסים ואגרות
חזרה למעלה