אילו מסמכים דרושים לי?

התכוננו לקראת השילוח!

בנוסף לשטר המטען, למשלוחים מסוימים נדרשים מסמכים נוספים, כגון חשבונית מכס או מסמכים ספציפיים ליעד שיש לצרף למשלוח. 
שטר המטען מכיל את כל המידע הנדרש ל-DHL כדי להמשיך להניע את המשלוח שלכם על פני הרשת שלנו עד להגעתו ליעדו הסופי. שטר המטען נקרא גם waybill.
הפרטים המופיעים לרוב על שטר המטען הם:
  • פרטי השולח ופרטי הנמען, כגון מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת פיזית
  • תיאור מלא של תכולת המשלוח - מהם הפריטים וכמותו של כל פריט
  • פרטי המשלוח, כולל כמות האריזות במשלוח, המשקל הכולל של המשלוח ומידותיו
  • ההובלה והשירותים הנוספים המבוקשים, כולל ביטוח המשלוח
  • תשלום עבור שירותים, מיסים והיטלים ביעד
  • אם המשלוח חייב במכס (לא מסמכים), ערך הסחורה והסיווגים שלה
  • במקרה הצורך, מספר רישיון ייצוא, פרטי המע"מ (VAT) של הנמען או מספר החברה (EIN) של השולח
למשלוחים מסוימים, יידרש כתב שיפוי ואחריות בנוגע לפיקוח על הייצוא ולסנקציות (General Sanctions and Export Controls Warranty and Indemnity Letter).
הצג עוד אודות הגבלות של סנקציות
הצג עוד אודות הגבלות של סנקציות

מדיניותה של DHL עומדת בדרישות חוקי הסחר הבינלאומיים הרלוונטיים, כולל הגבלות על הייצוא והסנקציות הרלוונטיות. חברת DHL אינה מקבלת תשלום בדולרים אמריקאיים עבור משלוחים (או עסקאות אחרות) אל או מ ארצות או טריטוריות מאושרות; קובה, קרים, איראן, סוריה והרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה (קוריאה הדרומית או קוריאה הצפונית). (i.e. Cuba, Crimea, Iran, Syria, South Korea and the Democratic People’s Republic of Korea (DPR Korea or North Korea)).
צרו שטר מטען עם +MyDHL
אנו נעזור לכם ליצור שטרי מטען מלאים ומדויקים באמצעות +MyDHL.
החזרה להתחלה