בקרות ייצוא וסנקציות

ארגון האומות המאוחדות (UN), האיחוד האירופאי (EU) ומדינות רבות החילו סנקציות (מוכרות גם בשם "סנקציות מדינתיות", או "חרמים" (אמברגו))) שמטרתן להגביל את המסחר עם מדינות או טריטוריות מסוימות. הסנקציות עשויות לכלול חרם על כלי נשק ותחומים כלכליים אחרים כגון מגבלות על ייבוא ועל ייצוא.
  • מדיניותה של DHL עומדת בדרישות חוקי הסחר הבינלאומיים הרלוונטיים, כולל הגבלות על הייצוא והסנקציות הרלוונטיות.
  • אי ציות לתקנות עלול לחשוף הן את DHL Express והן את לקוחותיה לעונשים פליליים ואזרחיים חמורים, ולגרום נזק למוניטין החברה.
  • חברת DHL אינה מקבלת תשלום בדולרים אמריקאיים עבור משלוחים (או עסקאות אחרות) אל או מ ארצות או טריטוריות מאושרות; קובה, קרים, איראן, סוריה והרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה (קוריאה הדרומית או קוריאה הצפונית). (i.e. בלרוס, האי קרים, קובה, איראן, צפון קוריאה, רוסיה ו סוריה).
על כן DHL Express דורשת כי כל המשלוחים למדינות עם סנקציות בסיכון גבוה יהיו:
  • מלווה במכתב פיצוי LOI (Letter of Indemnity) החתום על ידי השולח
  • יעברו סריקה לפני הייצוא שלהם ממדינת המקור
  • כפוף לסריקה משופרת שעשויה לכלול בדיקה פיזית
תחומי האחריות של DHL
DHL Express מבצעת סריקה של כל המשלוחים המועברים ברשת שלה.
  • סריקה זו מתבצעת כדי לוודא כי DHL Express מצייתת לחוקים והתקנות, ולא בשם הלקוחות.
  • DHL Express אינה יכולה לפעול כיצואן למטרות בקרת יצוא, ולא לסווג סחורות או להגיש בקשה לרישיון יצוא.
חזרה למעלה