دی اچ ال اکسپرس شرایط و ضوابط حمل و نقل

("شرایط و ضوابط")

هنگامی که شما به عنوان «ارسال کننده» ، خدمات «دی اچ ال» را سفارش می‌دهید، از سوی خود و از سوی گیرندۀ مرسوله («گیرنده») و هر شخص دیگری که ذینفع مرسوله است، با اعمال این مفاد و شرایط موافقت می‌نمائید.

«مرسوله» به مفهوم کلیه اسناد و مدارک یا بسته‌هایی است که به موجب یک بارنامه حمل می‌شوند و ممکن است با استفاده از هر وسیله ای از طریق هوا، زمین و یا طرق دیگر که دی اچ ال انتخاب کند، حمل گردند. بارنامه شامل شناسه‌‌ی هر «مرسوله» یا مدارک صادر شده توسط «دی اچ ال» یا سامانه های خودکار «ارسال کننده» از قبیل برچسب، بارکد یا اعلامیۀ حمل یا ارسال و نیز هر نسخۀ الکترونیکی آن می‌باشد. هر مرسوله ای بر مبنای یک مسئولیت محدود، که در اینجا درج گردیده، حمل می‌گردد. چنانچه «ارسال کننده» نیاز به محافظت بیشتری داشته باشد، آن گاه، بیمه با اعمال هزینه اضافی تنظیم و صادر خواهد شد. (جهت اطلاعات بیشتر به مندرجات ذیل مراجعه فرمایید). «دی اچ ال» یعنی هر عضوی از شبکۀ دی اچ ال اکسپرس.

«دی اچ ال» به منظور ارائه خدمات ممکن است هر یک از فعالیت های ذیل را از طرف «ارسال کننده» یا «گیرنده» ، انجام دهد: (1) تکمیل هر گونه اسناد و مدارک، اصلاح کد های محصول یا خدمات و پیش پرداخت هر گونه عوارض، مالیات ها یا سایر هزینه های قانونی که به موجب قوانین و مقررات قابل اجرا («عوارض گمرکی») الزامی است. (2) اقدام به عنوان نماینده واقعی و قانونی «ارسال کننده» یا «گیرنده» یا تعیین یک کارگزار گمرکی جهت اجرای کنترل صادرات و ترخیص گمرکی، و (3) تغییر مسیر «مرسوله» به نشانی کارگزار گمرکی ِ«گیرنده» یا ارسال آن به هر نشانی دیگری که توسط اشخاصی که بصورت منطقی از دیدگاه «دی اچ ال»، مجاز و صاحب اختیار هستند، درخواست می‌شود. «ارسال کننده» یا «گیرنده»، هر مجوز اضافی را که به موجب قانون مربوطه برای ترخیص یک «مرسوله» توسط «دی اچ ال» لازم باشد، ارائه خواهند نمود.

یک محموله غیر قابل قبول است اگر :
 • محتوی سلاح های گرم کامل، مهمات، مواد منفجره، وسایل یا قطعات آزمایشی انفجاری، تفنگ های بادی، ماکت و یا کپی سلاح های گرم ، کالاهای تقلبی، وجه نقد، شمش طلا ( یا هر فلز قیمتی)، حیوانات زنده، بخش ها یا بقایای ممنوعه حیوانات از قبیل عاج، بقایا یا خاکستر انسانی، سنگ های قیمتی یا نیمه قیمتی برش داده شده و صیقل خورده ، انواع گیاه شاهدانه یا مشتقات آن، یا کالاهای غیر قانونی از قبیل مواد مخدر یا داروهای غیر قانونی، باشد،
 • بر اساس ADR (مقررات حمل و نقل زمینی اروپا در مورد کالاهای خطرناک)، یا توسط IATA ( انجمن حمل و نقل هوایی بین المللی)، ICAO (سازمان هواپیمایی غیر نظامی بین المللی) یا سایر سازمان های ذیربط، به عنوان مواد خطرناک، کالای خطرناک، اشیاء ممنوعه یا محدود شده طبقه بندی شده باشد («کالاهای خطرناک»)،
 • نشانی، غلط باشد یا به طور صحیح علامتگذاری نشده یا بسته بندی آن از حیث اطمینان از حملِ ایمن با مراقبت عادی در جابجایی، معیوب یا ناقص باشد،
 • the address is incorrect or not properly marked or its packaging is defective or inadequate to ensure safe transportation with ordinary care in handling,
 • «ارسال کننده»، «گیرنده» یا هر شخص دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع «مرسوله» باشد، در هریک از لیست‌های تحریم‌های قابل اجرا، به عنوان یک شخص ممنوعه یا محدود شده، نام برده شده باشد، مشروط بر اینکه چنین تحریم‌هائی قبلاً توسط مقامات ایرانی بعنوان تحریم‌های قابل اجرا به رسمیت شناخته شده باشند.

«مرسوله‌ها» قابل تحویل به صندوق های پستی یا نشانی کد‌های پستی، نباشند. «مرسوله‌ها» به نشانی «گیرنده» که توسط «ارسال کننده» اعلام می‌شود، اما لزوماً نه به شخص گیرندۀ نام برده شده، تحویل می‌گردند. «مرسوله‌های» ارسالی که نشانی آنها در یک منطقه دریافت کنندۀ مرکزی قرار دارد، به همان منطقه تحویل می‌گردند.

«دی اچ ال» ممکن است تحویل در آینده نزدیک یا عدم تحویل را به «گیرنده» اعلام کند. ممکن است گزینه های تحویلِ جایگزین از قبیل تحویل در یک روز دیگر، عدم نیاز به امضاء، تغییر مسیر یا دریافت از یک نقطۀ خدمات «دی اچ ال» به «گیرنده» پیشنهاد شود.

چنانچه یک «مرسوله» به شرحی که در بند 2 آمده است، غیر قابل قبول محسوب گردد، برای اهداف گمرکی، کمتر از ارزش واقعی آن، اعلام شده باشد، «گیرنده» یا مکان تحویل به طور معقول قابل شناسایی نباشد، یا «گیرنده» از تحویل گرفتن «مرسوله» یا پرداخت عوارض گمرکی یا سایر هزینه های حمل، امتناع کند، «دی اچ ال» تلاش های منطقیِ خود را برای عودت دادن مرسوله به «ارسال کننده»که به هزینه «ارسال کننده» خواهد بود، به کار خواهد برد. اگر عودت «مرسوله» امکان پذیر نباشد، بدون هیچ مسئولیتی در قبال «ارسال کننده» یا هر شخص دیگری، رها سازی، واگذاری یا فروخته خواهد شد. در صورتی که «دی اچ ال» به موجب هر قانون یا توسط هر سازمانِ مجری قانون، از بازگرداندن «مرسوله» به «ارسال کننده» جزئاً یا کلاً منع گردد، حق دارد هر «مرسوله» و نیز «مرسوله» کالاهای خطرناک را معدوم نماید.

دی اچ ال حق دارد بدون توجه به ایمنی, امنیت, گمرک و سایر دلایل تنظیمی یک محموله را باز و بازرسی کند

هزینه های حمل «دی اچ ال»، بر طبق بالاترین وزن واقعی یا حجمی در هر قطعه محاسبه می‌شود و هر قطعه ممکن است جهت تأیید این محاسبه، توسط «دی اچ ال» مجدداً توزین و اندازه گیری شود.

ممکن است قبل از تحویل، پرداخت عوارض گمرکی و سایر هزینه های لازم التادیه به شرح مندرج در وبسایت «دی اچ ال» در کشور مقصد، از «گیرنده» مطالبه شود.

این هزینه ها مشتمل بر حق الزحمه خواهد بود در صورتی که «دی اچ ال» از اعتبار خود نزد مراجع گمرکی استفاده کند یا از طرف «گیرنده»، عوارض گمرکی را پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت توسط «گیرنده»، «ارسال کننده» باید کلیه عوارض گمرکی و سایر هزینه ها بابت خدمات «دی اچ ال» یا هزینه هایی را که «دی اچ ال» از سوی «ارسال کننده» یا «گیرنده» انجام داده است را تقبل نموده و به «دی اچ ال» پرداخت یا این هزینه‌ها برای«دی اچ ال» جبران نماید.

دی اچ ال مسئولیت هر محموله منتقل‌شده به وسیله هوا ( شامل حمل و نقل جاده‌ای یا توقف در مسیر) محدود به کنوانسیون مونترال یا کنوانسیون ورشو قابل اجرا است یا در غیاب این کنوانسیون ها طبق پایین (i) ارزش اظهار شده یا ارزش کنونی در بازار یا (ii) ۲۲ حقوق برداشت ویژه به ازای هر کیلوگرم ( تقریبا 30 دلار آمریکا به لزلی هر کیلوگرم).چنین محدودیت‌هایی نیز برای تمام اشکال دیگر حمل و نقل اعمال خواهد شد، به جز مواردی که در آن محموله تنها توسط جاده حمل می‌شوند، زمانی که محدودیت‌های زیر اعمال شوند.برای عبور از مرز بین مرزی محموله های منتقل‌شده توسط جاده، مسئولیت DHL محدود یا طبق کنوانسیون حمل بین المللی جاده ای کالاها در نظر گرفته می‌شود( CMR ) بر طبق زیر : (i) ارزش فعلی در بازار یا ارزش اظهار شده یا (ii) طراحی ویژه قانون 8.33 به ازای هر کیلوگرم( تقریبا 11 دلار به ازای هر کیلوگرم). این محدودیت ها همچنین برای حمل و نقل بینالمللی جاده ای در زمان غیاب هر گونه محدودیت اجباری یا کم‌تر در قانون حمل و نقل ملی قابل‌اجرا می‌باشد هم اعمال می گردد. اگر فرستنده وجود این محدودیت ها را کافی ندانست آنرا باید بصورت اظهار ارزش ویژه و درخواست بیمه که در بخش 8 توضیح داده شد انجام نماید یا به صورت شخصی بیمه را اعمال کند.مسئولیت دی اچ ال " به شدت محدود به ضرر مستقیم و خسارت به یک محموله تنها و به ازای هر کیلوگرم در این بخش ۶ است. همه انواع دیگر از دست دادن یا خسارت از دست رفته (از جمله کاهش سود، درآمد، سود، کسب‌وکار آینده)، که از دست دادن یا آسیب خاص یا غیر مستقیم است، و حتی اگر خطر این زیان یا خسارت به متوجه دی اچ ال باشد. DHL هر تلاش معقولی برای تحویل محموله مطابق با برنامه تحویل برنامه ریزی شده DHL انجام می‌دهد، اما این برنامه‌ها الزام‌آور نیستند و بخشی از قرارداد را شکل نمی‌دهند. DHL مسیول هیچ خسارت یا خسارت ناشی از تاخیر نیست، اما برای برخی از محموله ها فرستنده ممکن است قادر به ادعای خسارت تاخیر محدود تحت شرایط و قوانین ضمانت برگشت پول باشد.

 

هر درخواست خسارتی باید به صورت کتبی تا 30 روز از روزی که بسته توسط دی اچ ال دریافت شده است در دی اچ ال ثبت شود، هرگونه قصور دراین مورد هیچ اهمیتی ندارد.
«دی اچ ال»، ممکن است بیمه‌ای که زیان یا خسارت وارده به «مرسوله» که کل ارزش کالاها را پوشش دهد، را فراهم نماید، مشروط بر این که «ارسال کننده» کتباً چنین دستوری را از طریق تکمیل بند بیمۀ بارنامه یا استفاده از سامانه های خودکار «دی اچ ال»، به«دی اچ ال» داده باشد و حق بیمۀ مربوطه را پرداخت نماید. بیمه‌ی «مرسوله» زیان یا خسارت غیر مستقیم یا خسارت ناشی از تأخیر را پوشش نمی‌دهد.
«دی اچ ال»، بابت زیان یا خسارت ناشی از شرایطی که خارج از کنترل «دی اچ ال» است، مسئولیتی ندارد. این شرایط بدون قید انحصار شامل خسارت الکتریکی یا مغناطیسی یا حذف تصاویر الکترونیکی یا عکاسی، داده ها یا موارد ضبط شده (صوتی یا تصویری)، هر عیب یا ویژگی مربوط به ماهیت «مرسوله»، حتی اگر برای «دی اچ ال» شناخته شده باشد، هر فعل یا ترک فعل توسط شخصی که تحت استخدام یا تحت استخدام و یا کنترل «دی اچ ال» نباشد، از قبیل «ارسال کننده»، «گیرنده»، اشخاص ثالث، مسئولین گمرکی یا سایر مسئولین دولتی، حملات سایبری اشخاص ثالث یا سایر تهدیدات مربوط به امنیت اطلاعات، «فورس ماژور»، از قبیل زلزله، طوفان موسمی، طوفان، سیل، مه، جنگ، سقوط هواپیما، توقیف کشتی در بندر، شورش، شیوع بیماری، همه گیری جهانی بیماری، آشوب مدنی، یا اقدامات صنعتی، خواهد بود.
«ارسال کننده» باید «دی اچ ال» و مدیران، مسئولین، کارمندان و نمایندگان او را در مقابل کلیه مسئولیت ها، زیان ها و خسارات ناشی از عدم رعایت ضمانت ها و اعلامیه های ذیل توسط «ارسال کننده» ، مصون نگاه دارد و به آنها غرامت بپردازد:
 • محموله تحت شرایط قسمت دوم بالا قابل قبول برای ارسال است
 • محموله در محل امن توسط افراد قابل‌اعتماد ساخته شد و در برابر دخالت غیر مجاز در طول آماده‌سازی، ذخیره‌سازی و هر گونه حمل و نقل به DHL محافظت می‌شود؛
 • «ارسال کننده» ، مقررات اجرائی کنترل صادرات، قوانین و مقررات گمرکی مربوطه یا سایر شرایط و محدودیت های نظارتی را در رابطه با واردات، صادرات، ترانزیت یا انتقال کالاها، رعایت نموده است.
 • «ارسال کننده»، وجود هرگونه کالای کنترل شدۀ دو منظوره یا نظامی در «مرسوله» را که مشمول مجوز های دولتی بوده، به «دی اچ ال» اعلام نموده است.
 • «ارسال کننده»، کلیه اطلاعات، مجوزها، پروانه ها یا سایر مجوزها و اسناد دولتی را به نحو مقرر در قانون مربوطه یا بنا به درخواست دی اچ ال، ارائه نموده و کلیه اطلاعات، مجوزها، پروانه ها یا سایر مجوزها و اسناد دولتیِ ارائه شده توسط «ارسال کننده» یا نمایندگان او، ، از جمله ارزش و شرح کالاها و اطلاعات «ارسال کننده» و «گیرنده» واقعی، دقیق و صحیح است.
 • در هنگام ارائه اطلاعات شخصی به «دی اچ ال»، «ارسال کننده» به تعهدات قانونی خود در مورد پردازش و به اشتراک گذاشتن این اطلاعات، از جمله آگاه نمودن افرادی که این گونه اطلاعات شخصی در مورد آنها موثر است، شامل نشانی ایمیل و شماره تلفن همراه «گیرنده»، برای حمل، ترخیص گمرکی و تحویل، لازم است، عمل نموده است.
فرستنده با همه مسیرها و انحراف ها, شامل امکان حمل محموله از طریق مکان‌های توقف میانی موافقت میکند
هرگونه اختلاف ناشی از این مفاد و شرایط یا به هر گونه مرتبط با مفاد و شرایط ، در صلاحیت غیر انحصاری دادگاه ها و تحت حاکمیت قانون کشور مبدأ حمل است و «ارسال کننده» به نحو غیر قابل بازگشت صلاحیت دادگاه های مزبور را می‌پذیرد، مگر این که با قانون قابل اجرا مغایرت داشته باشد.
عدم اعتبار یا باطل شدن هرگونه ماده بر هیچ بخش دیگری از این شرایط و شرایط تاثیر نخواهد گذاشت
معتبر سپتامبر 1, 2021
بازگشت به بالا