Tollprosessen

DHL Express og tollmyndighetene jobber sammen om å levere

Toll - et enkelt ord i seg selv - men hvordan definerer vi egentlig ordet i forhold til vår virksomhet? Finn ut hvordan DHL Express passer inn i det større bildet av tollforskrifter og tollklarering av dine forsendelser.
 • Tollmyndighetene er ansvarlige for å utføre et bredt spekter av regulatoriske kontroller som skal beskytte både inntekter og sikkerhet, helse og velstand til landets innbyggere og næringsliv, samt administrere grensekontroller.
 • Tollvesenet er en myndighet eller en instans ansvarlig på landnivå. Når det gjelder inntekter, har tollvesenet ikke bare ansvar for selve innkrevingen, men også sikring av tollgebyrer og avgifter.
 • Håndteringen av tollgebyrer og avgifter er avgjørende for å kontrollere varestrømmen inn og ut av et land. Derfor begynner tollprosessen i opprinnelseslandet og avsluttes i destinasjonslandet.
 • Å håndtere flere millioner tolloppføringer er ingen enkel oppgave, men det er noe DHL Express gjør hver dag for sine kunder over hele verden.
 • Med de lokale tolltjenestene vi leverer til kunder over hele kloden, er vi nå en av verdens største leverandør av tolltjenester. I denne rollen sørger vi for at dine tollrelaterte data og papirer til enhver tid er relevante og nøyaktige.
 • Når din forsendelsesinformasjon har blitt grundig kontrollert, sendes den elektronisk til riktig tollmyndighet. Gjennom våre partnerskap samarbeider de med oss for å fremskynde klareringen og få levert dine varer raskt og effektivt.
 • DHL Express håndterer på dine vegne de fleste forespørsler fra tollmyndighetene. Når dine varer er klarert, sørger vi for overføring før endelig levering.
 • Å gi fullstendige, nøyaktige og samsvarende fraktbrev og tollfakturadetaljer (kommersiell / proforma) er avgjørende for en vellykket fortolling. Forsendelser vil ikke bli fortollet hvis ikke data og papirer er nøyaktige og fullstendige.
 • Det er viktig å sørge for fullstendige og nøyaktige varebeskrivelser. Avsender må gi fullstendig informasjon med detaljer om nøyaktig vareart på en tydelig måte, f.eks.: Dame t-shirt i bomull. Generiske beskrivelser som "vareprøve" eller "reservedel" er ikke tillatt.
 • Varer som sendes internasjonalt er klassifisert under varekoder (kalt Harmonized System-koder) for tollbehandlingen. Disse kodene er forhåndsdefinert av World Customs Organization og tollforskriftene.
 • Varekode er en viktig opplysning når varer sendes inn til tollmyndighetene, da den bidrar til å fastsette fordeler eller krav for den spesifikke varen, og hvilke skatter og avgifter som gjelder.
 • Avhengig av lokal lovgivning og forskrifter, kan import og eksport av visse varer være begrenset eller forbudt. Det er tollmyndigheten som har mandatet til å håndheve disse reglene.
 • I tillegg har hver eneste lokale tollmyndighet lovgivende makt til å fastsette egne import- og eksportavgifter avhengig av type forsendelse den behandler samt relevante regelverk.
Tilbake til toppen