Oppdatering av tollretningslinjer

Hold deg oppdatert på viktige tollregler i hele verden!

Tollmyndighetenes regulatoriske krav varierer fra land til land over hele verden. De ofte skiftende, mangfoldige handelsforskriftene og kravene skaper kompleksitet og utfordringer for transport over landegrenser.
Følgende tollregler gjør deg i stand til å:
  • Minimere unødvendig transporttid og klareringsforsinkelser
  • Muliggjøre korrekt vurdering av skatter og avgifter
  • Redusere eller eliminere mulig risiko for bøter og forelegg
  • Unngå unødig kontakt med kundeservice
Før transport internasjonalt
Før transport internasjonalt

Det er viktig at avsender selv sjekker tollreglene for å gjøre seg kjent med de viktigste eksportkravene til opprinnelseslandet, importkravene til destinasjonslandet og / eller be om reguleringsrådgivning fra egen skatte-/juridiske rådgiver. Dette vil bidra til at avsender kan overholde de relevante landsbestemmelsene, og unngå potensielle klareringsforsinkelser, bøter og forelegg fra regulatoriske myndigheter.
Selv om DHL Express informerer om de viktigste oppdateringene i tollreglene som kan påvirke våre kunder når de sender med oss, anbefaler vi på det sterkeste at man henvender seg til de offisielle lokale tollmyndighetene for fullstendig informasjon.
Brukervilkår
Selv om vi har gjort alt det vi kan for å sikre at denne informasjonen er innhentet, produsert og behandlet fra kilder som antas å være pålitelige, gis det ingen garanti, uttrykkelig eller underforstått, når det gjelder nøyaktighet, tilstrekkelighet, fullstendighet, lovlighet, pålitelighet eller nytte av slik informasjon.
All informasjon her er gitt på "som den er"-basis. Under ingen omstendigheter vil DHL Express, selskapets partnerskap eller selskaper under Deutsche Post DHL Group, eller partnere, agenter eller ansatte derav, være ansvarlige overfor deg eller noen andre for enhver beslutning som er tatt eller tiltak som er gjort, avhengig av informasjonen her gitt, eller for eventuelle følgeskader, særskilte eller lignende skader, selv om det har blitt informert om muligheten for slike skader. 
Illustrasjon av DHL Express som transporterer forsendelser rundt omkring i verden med fly
Å sende med DHL
Vi anstrenger oss for å være klare for de siste tollreglene. Når du oppretter sendinger i MyDHL+, hjelper vi deg med å oppgi sendingsdetaljene som støtter den mest effektive fortollingsprosessen.
Nedlastbare filer
Les mer i våre informative tollveiledninger og referansemateriell
Tilbake til toppen