Raskere fortolling - hvordan du kan gjøre en forskjell

Vi har optimalisert våre prosesser for å forenkle og fremskynde klareringsprosessen. Og forsendelsesdetaljene du oppgir - f.eks. tollfakturaopplysninger - spiller en avgjørende rolle for rask klarering av forsendelser.
Scroll for mer
DHL transmitting shipment information to customs authorities
Fortolling starter umiddelbart
Her skjer ting raskt! Allerede før dine pakker lastes på flyet, sender DHL dine tollfakturadetaljer (data) til tollmyndighetene for sikkerhetskontroll, samt for å starte fortollingen.
 • Data sendes elektronisk
 • Før forsendelsene lastes på flyet
 • I avreiselandet
Nettverk av globale tollforskrifter

Vi jobber med tollkrav fra hele verden.

For at DHL Express skal kunne sørge for en jevn og rask klarering, må avsendere oppgi:

 • Fullstendige og nøyaktige varebeskrivelser
 • Forsendelsesdetaljer elektronisk
Customs authorities reviewing shipment details for clearance

Vårt verdensomspennende rutenett

Vi bruker dynamiske, fleksible flyruter for å alltid sikre raskest mulig transittid. 

Det betyr at kontrollforskrifter for tollsikkerhet kan påvirke forsendelser fra alle opprinnelsessteder og til alle destinasjoner avhengig av rute.

Woman describing the items in her package
Nøyaktige detaljer har betydning!
En av de viktigste tingene du kan gjøre for å hjelpe din forsendelse gjennom tollsikkerhetskontrollen og klareringsprosessen, er å sikre at du nøyaktig beskriver dine forsendelsesdetaljer (gods/varer).
 • Hva slags varer, hva de er laget av og deres formål
 • HS-kode (Harmonized System)
 • Manglende detaljer forsinker klareringsprosessen!
MyDHL+ hjelper deg
Når du oppretter forsendelser i MyDHL+, hjelper vi deg med å oppgi forsendelses- og tollfakturadetaljer som støtter den mest effektive tollsikkerhetskontrollen og klareringsprosessen.
 • Vi gir deg tips og veiledning for å beskrive dine varer
 • Vi kan hjelpe deg med å lage tollfaktura
 • Alternativer for å laste opp forsendelsesdetaljer elektronisk
Woman describing the items in her package
Tilbake til toppen