Tips til tollfaktura

Tollfakturaen spiller en viktig rolle i fortollingsprosessen!

Illustrasjon av fortoller som gjennomgår forsendelsesdokumenter


Tollmyndighetene bruker detaljene fra tollfakturaen som en vesentlig del i fortellingsprosessen

Når du oppretter internasjonale forsendelser med DHL Express, inkluderer du detaljert informasjon på tollfakturaen (kommersiell / proforma) på varene du sender. DHL sender din sendingsinformasjon (data) til tollmyndighetene slik at de kan:

 • Vurdere skatter og avgifter som skal betales
 • Gjennomlyse sendingen av sikkerhetsmessige årsaker
 • Stoppe eller holde igjen forsendelsen for videre inspeksjon når det er nødvendig
 • Sjekke at forsendelsens innhold samsvarer med fakturainformasjonen
 • Håndheve tollbestemmelser der det er aktuelt

En forsendelse tilbakeholdt av tollmyndighetene, hindrer DHL i å transportere den videre før den er klarert, noe som kan føre til betydelig leveringsforsinkelse. Derfor er det ekstremt viktig å gi DHL korrekt og nøyaktig informasjon på tollfakturaen (kommersiell / proforma) elektronisk!

Illustrasjon av en mobiltelefon og et par sko


Effektiv fortolling er avhengig av fullstendige og nøyaktige varebeskrivelser.

En av de viktigste tingene du kan gjøre for å hjelpe din forsendelse gjennom fortollingsprosessen, er å sørge for at du nøyaktig beskriver gjenstandene (gods / varer) på tollfakturaen (kommersiell / proforma) og andre forsendelsesdokumenter etter behov.
Tollmyndighetene krever fullstendige og spesifiserte varebeskrivelser. Hver vare i pakken skal oppføres separat med egen beskrivelse på fakturaen.
Varebeskrivelser bør klart og tydelig inneholde nøyaktige detaljer om varene. Når du beskriver varene på din faktura, må du spesifisere:
 • Hva slags varer det er
 • Hva varene er laget av
 • Hva er formålet med varene
 • Hvilken HS-kode (Harmonized System) som gjelder

Beskrivelser som er for vage eller generiske kan anses som uakseptable av tollmyndighetene, f.eks.:

 • Deler, gaver, tekstiler eller prøver

Mer presise beskrivelser kreves, f.eks.:

 • Dame t-skjorte i bomull

Når du oppretter tollfaktura i MyDHL+ hjelper våre intuitive funksjoner til med nøyaktige beskrivelser på varene i din forsendelse!

Illustrasjon av dataoverføring mellom en bærbar PC og servere


Når du sender med MyDHL+ kan du sende detaljene om forsendelsen og tollfakturaen elektronisk!

Som en viktig del av klareringsprosessen gjennomgår tollmyndighetene dataene for hver forsendelse, f.eks. fraktetiketten og tollfakturaen (kommersiell / proforma). Hvis du gir informasjonen i skannet eller trykt papirformat til DHL, må detaljene legges inn manuelt på nytt i tollmyndighetenes systemer, noe som forlenger klareringsprosessen. Hvis tollmyndighetene mottar forsendelsesinformasjonen elektronisk, kan klareringsprosessen startes umiddelbart.
Du kan øke effektiviteten og hastigheten på klareringsprosessen ved å oppgi forsendelses- og tollfakturadetaljene til DHL elektronisk!
Ved å oppgi detaljene elektronisk får du:
 • Høy servicekvalitet og rask leveringstid for dine forsendelser
 • Raske, automatiserte klareringsprosesser
 • Tolldeklarasjonsprosessen starter før forsendelsen ankommer
 • Fullstendig og nøyaktig tollbehandling og -overholdelse
 • Unngår ytterligere manuell dataregistrering
 • Unngår avklaringsforsinkelser pga. feil eller manglende informasjon
 • Fremskyndet risikovurdering, som å identifisere farlig gods
Vi kan lage tollfaktura for deg

MyDHL+ gjør det raskt og enkelt for deg å opprette tollfaktura med nøyaktige varebeskrivelser og varekoder.

Nedlastbare filer
Les mer i våre informative tollveiledninger og referansemateriell
Tilbake til toppen