Hvilke dokumenter trenger jeg?

Vær forberedt før du skal sende!

I tillegg til en transportetikett kan forsendelser også behøve andre dokumenter som en tollfaktura eller destinasjonsspesifikke dokumenter som skal følge forsendelsen.
En transportetikett inneholder all informasjon DHL trenger å vite for å holde pakken din i bevegelse gjennom nettverket til den endelige destinasjonen.
Informasjon som vanligvis er inkludert på en fraktetikett:
 • Sender og mottakers adresse og kontaktinformasjon
 • En fullstendig beskrivelse av sendingsinnholdet; hva varene er og mengden av hver vare inkludert
 • Antall pakker / kolli i forsendelsen, totalvekt av forsendelsen og dimensjoner

Detaljene på tollfakturaen (kommersiell / proforma) oppgis av avsender og brukes til å deklarere relevant informasjon til tollmyndighetene for klareringsformål. Detaljene hjelper tollmyndighetene med å vurdere og fastsette gjeldende skatter og avgifter, gjennomføre risikovurderinger og andre relevante prosedyrer.

Detaljene på tollfakturaen bør inkludere all nøkkelinformasjon og fullstendige varedetaljer for effektiv og rettidig fortolling. Noen viktige elementer er (men ikke begrenset til):

 • Adresse og kontaktinformasjon til avsender / eksportør og mottaker / importør
 • ID-nummer og / eller skatte-ID til avsender og / eller mottaker
 • Fordeling av transaksjonskostnader, som vareverdi, forsikring, frakt og emballasje
 • Valutakode brukt i transaksjonen
 • Gjeldende Incoterm og sted
 • Årsak til eksport, f.eks. salg, gave, retur, prøve
Hver vare i forsendelsen må være oppført med disse detaljene
Hver vare i forsendelsen må være oppført med disse detaljene
 • Korrekt og tydelig beskrivelse av varen
 • HS-kode (Harmonized System)

 • Opprinnelsesland (hvor varen ble produsert eller fremstilt)

 • Antall, Måleenhet

 • Vekt

 • Verdi

Krav skal dokumenteres etter behov
Krav skal dokumenteres etter behov
 • Bevis på opprinnelseserklæring (Proof of Origin)
 • Eksport-/importtillatelser, lisenser og sertifikater
 • Andre myndighetskrav
Fakturatyper
Fakturatyper

Det er to forskjellige typer fakturaer som kreves for fortolling: kommersiell eller proforma. Hvilken faktura som skal brukes avhenger av formålet med forsendelsen og regelverket i de involverte landene.
Kommersiell Faktura
 • Brukes som regel når varer som sendes er en del av en kommersiell transaksjon (mellom kjøper og selger av varene)
Proforma Faktura
 • Brukes som regel når varer som sendes ikke er kjøpt eller ment for videresalg, som personlige eiendeler, gaver eller returforsendelser
 • Bruk av proformafaktura er underlagt regelverket i de involverte landene
Noen forsendelser kan kreve et erstatningsbrev eller garanti for generelle sanksjoner og eksportkontroller.
Vis mer Om Sanksjonsrestriksjoner
Vis mer Om Sanksjonsrestriksjoner

Det er DHLs policy å overholde gjeldende internasjonale handelslover, herunder relevante eksportkontroll- og sanksjonsrestriksjoner. I henhold til våre handelsoverensstemmelsesforanstaltninger aksepterer DHL generelt ikke betaling for forsendelser (eller andre transaksjoner) utenfor USA i amerikanske dollar for amerikanske sanksjonerte land. (i.e. Belarus, Crimea, Cuba, Iran, Nør-Korea, Russia og Syria).
Tilbake til toppen