Hvilke dokumenter trenger jeg?

Vær forberedt før du skal sende!

I tillegg til en fraktetikett (waybill / fraktbrev), kan det også være krav om andre dokumenter, f.eks. en tollfaktura eller destinasjonsspesifikke dokumenter som må følge sendingen.
En fraktetikett inneholder all den informasjonen DHL må ha for å transportere pakken gjennom nettverket til det endelige målet. En fraktetikett blir ofte referert til som fraktbrev.
Informasjon som vanligvis er inkludert på en fraktetikett:
  • Avsender- og mottakerinformasjon; telefonnummer, post- og e-postadresse.
  • En fullstendig beskrivelse av sendingsinnholdet; hva varene er og mengden av hver vare inkludert
  • Sendingsdetaljer inkludert antall pakker / kolli i forsendelsen, totalvekt og dimensjoner
  • Ønsket transitt- og støttetjenester, inkludert forsendelsesbeskyttelse
  • Betaling for tjenester, samt skatter og avgifter
  • Hvis sendingen er avgiftspliktig (non-document), verdien av varene og tilhørende koder
  • Når det er påkrevet, et eksportlisensnummer, mottakers mva-nummer (momsnummer), eller avsenders EIN (Employer Identification Number)
Noen sendinger kan kreve et garantibevis for generelle sanksjoner, eksportkontroller og erstatningsbrev.
Vis mer Om Sanksjonsrestriksjoner
Vis mer Om Sanksjonsrestriksjoner

Det er DHLs politikk å overholde gjeldende internasjonale handelslover, herunder relevante eksportkontrol- og sanktionsrestriksjoner. DHL aksepterer ikke betaling i amerikanske dollars for forsendelser (eller andre transaktioner) til eller fra sanktionerede lande eller territorier, Cuba, Krim, Iran, Syrien og Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPR Korea eller Nordkorea).
Lag fraktetikett i MyDHL+
Vi hjelper deg med å lage komplette og korrekte fraktetiketter i MyDHL+.
Back to Top