Condiții comerciale

Învățați limbajul regulilor Incoterms® 2020

”Incoterms” este o marcă înregistrată a Camerei Internaționale de Comerț (ICC). Regulile Incoterms® sunt frecvent utilizate la nivel mondial în contractele internaționale, ilustrând responsabilitățile dintre cumpărători și vânzători în ceea ce privește costurile, riscurile, responsabilitățile pentru asigurarea mărfurilor și conformitatea cu reglementările.

Ce trebuie să știi

  • Regulile INCOTERMS® sunt folosite pentru a standardiza procesul de expediere şi de recepție a mărfii. În plus, acestea ajută la repartizarea costurilor aferente tranzacţiilor comerciale internaţionale şi stabilesc responsabilităţile convenite pentru exportatori şi importatori.
  • Obiectivul principal al regulilor Incoterms® este definirea criteriilor de repartizare a obligațiilor, costurilor și repartizarea riscului între părțile implicate în tranzacții internaționale.
  • Familiarizarea cu regulile INCOTERMS® vor asigura faptul că achiziţionaţi bunuri de la producători din străinătate în conformitate cu regulile, documentaţia şi procedurile aplicabile.
Regulile INCOTERMS® 2020 sunt clasificate în două categorii în funcţie de mijlocul de transport.
Regulile INCOTERMS® 2020 sunt clasificate în două categorii în funcţie de mijlocul de transport.
  • Tabelul cu responsabilităţi INCOTERMS® oferă o prezentare generală a obligaţiilor exportatorului şi importatorului în cadrul fiecărei categorii.
  • Utilizarea regulilor INCOTERMS® nu este o cerinţă legală, cu toate acestea se recomandă întotdeauna utilizarea acestora pentru a simplifica tranzacţiile şi pentru a reduce neînţelegerile cu persoanele cu care faceţi afaceri.
  • Puteţi citi mai multe despre regulile INCOTERMS® globale accesând site-ul web al Camerei Internaţionale de Comerţ, care include o secţiune cu Întrebări şi răspunsuri şi o explicare a regulilor INCOTERMS.

EXW
Ex Works

Înseamnă că vânzătorul livrează bunurile cumpărătorului atunci când acesta pune bunurile la dispoziția cumpărătorului într-un anumit loc (cum ar fi o fabrică sau un depozit), iar acel loc poate fi sau nu sediul vânzătorului. Pentru ca livrarea să aibă loc, vânzătorul nu trebuie să încarce mărfurile pe vreun vehicul de colectare și nici nu trebuie să elibereze mărfurile pentru export, în cazul în care o astfel de vămuire este aplicabilă.

FCA
Free Carrier
Înseamnă că vânzătorul livrează bunurile cumpărătorului într-unul din cele două moduri:
  • În primul rând, atunci când locul desemnat este sediul vânzătorului, mărfurile sunt livrate atunci când sunt încărcate pe mijlocul de transport aranjat de cumpărător.
  • În al doilea rând, atunci când locul desemnat este un alt loc, mărfurile sunt livrate atunci când, după ce au fost încărcate pe mijlocul de transport al vânzătorului, ajung în celălalt loc desemnat și sunt gata pentru descărcare din mijlocul de transport al vânzătorului respectiv și la dispoziția cărăuşului. sau a altei persoane desemnate de cumpărător.

Oricare dintre cele două este ales ca loc de livrare, acel loc identifică unde se transferă riscul către cumpărător și momentul de la care costurile intră pe contul cumpărătorului.

CPT
Carriage Paid To
Înseamnă că vânzătorul livrează bunurile – și transferă riscul – cumpărătorului prin predarea acestora către transportatorul contractat de vânzător sau prin procurarea bunurilor astfel livrate. Vânzătorul poate face acest lucru dând transportatorului posesia fizică a mărfurilor în modul și în locul adecvate mijlocului de transport utilizat. Odată ce bunurile au fost livrate cumpărătorului în acest mod, vânzătorul nu garantează că bunurile vor ajunge la locul de destinație în stare bună, în cantitatea declarată sau chiar deloc. Acest lucru se datorează faptului că riscul se transferă de la vânzător la cumpărător atunci când mărfurile sunt livrate cumpărătorului prin predarea lor către transportator; vânzătorul trebuie totuși să contracteze transportul mărfurilor de la livrare la destinația convenită.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Înseamnă că vânzătorul livrează bunurile – și transferă riscul – cumpărătorului prin predarea acestora către transportatorul contractat de vânzător sau prin procurarea bunurilor astfel livrate. Vânzătorul poate face acest lucru dând transportatorului posesia fizică a mărfurilor în modul și în locul adecvate mijlocului de transport utilizat. Odată ce bunurile au fost livrate cumpărătorului în acest mod, vânzătorul nu garantează că bunurile vor ajunge la locul de destinație în stare bună, în cantitatea declarată sau chiar deloc. Acest lucru se datorează faptului că riscul se transferă de la vânzător la cumpărător atunci când mărfurile sunt livrate cumpărătorului prin predarea lor către transportator; vânzătorul trebuie totuși să contracteze transportul mărfurilor de la livrare la destinația convenită.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Înseamnă că vânzătorul livrează bunurile – și transferă riscul – cumpărătorului atunci când mărfurile, odată descărcate din mijlocul de transport sosit, sunt puse la dispoziția cumpărătorului într-un loc de destinație stabilit sau la punctul convenit din acel loc. , dacă vreun astfel de punct este de acord. Vânzătorul suportă toate riscurile implicate de aducerea mărfurilor și descărcarea acestora la locul de destinație stabilit. Prin urmare, în această regulă Incoterms, livrarea și sosirea la destinație sunt aceleași. DPU este singura regulă Incoterms care impune vânzătorului să descarce mărfurile la destinație. Prin urmare, vânzătorul trebuie să se asigure că este în măsură să organizeze descărcarea la locul menționat. În cazul în care părțile intenționează ca vânzătorul să nu suporte riscul și costul descărcării, trebuie evitată regula DPU și ar trebui utilizat în schimb regula DAP.
DAP
Delivered at Place
Înseamnă că vânzătorul livrează bunurile - și transferă riscul - cumpărătorului atunci când bunurile sunt puse la dispoziția cumpărătorului pe mijlocul de transport care sosește gata pentru descărcare la locul de destinație stabilit sau la punctul convenit din acel loc, dacă vreun astfel de punct este de acord. Vânzătorul suportă toate riscurile implicate de aducerea mărfurilor la locul de destinație menționat sau la punctul convenit din acel loc. Prin urmare, în această regulă Incoterms, livrarea și sosirea la destinație sunt aceleași.
DDP
Delivered Duty Paid
Înseamnă că vânzătorul livrează bunurile cumpărătorului atunci când mărfurile sunt puse la dispoziția cumpărătorului, vămuite la import, pe mijlocul de transport care sosesc, gata pentru descărcare, la locul de destinație stabilit sau la punctul convenit în cadrul respectivului loc, dacă se convine asupra unui astfel de punct. Vânzătorul suportă toate riscurile implicate de aducerea mărfurilor la locul de destinație menționat sau la punctul convenit din acel loc. Prin urmare, în această regulă Incoterms, livrarea și sosirea la destinație sunt aceleași.
FAS
Free Alongside Ship

Înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile cumpărătorului atunci când mărfurile sunt plasate lângă navă (de exemplu, pe un cheu sau pe o barjă) desemnată de cumpărător în portul de expediere menționat sau când vânzătorul achiziționează bunuri deja livrate astfel. Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor se transferă atunci când mărfurile sunt alături de navă, iar cumpărătorul suportă toate costurile începând cu acel moment.

FOB
Free on Board
Înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile cumpărătorului la bordul navei desemnate de cumpărător în portul de expediere menționat sau achiziționează bunurile deja astfel livrate. Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor se transferă atunci când mărfurile se află la bordul navei, iar cumpărătorul suportă toate costurile începând cu acel moment.
CFR
Cost and Freight
Înseamnă că vânzătorul livrează bunurile cumpărătorului la bordul navei sau achiziționează bunurile deja astfel livrate. Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor se transferă atunci când mărfurile se află la bordul navei, astfel încât vânzătorul este considerat că și-a îndeplinit obligația de a livra mărfurile chiar dacă bunurile ajung sau nu la destinație în stare bună, în cantitatea declarată sau, într-adevăr, deloc. În CFR, vânzătorul nu are nicio obligație față de cumpărător de a achiziționa acoperire de asigurare: cumpărătorul ar fi bine sfătuit, prin urmare, să achiziționeze o acoperire pentru el însuși.
CIF
Cost, Insurance, Freight
Înseamnă că vânzătorul livrează bunurile cumpărătorului la bordul navei sau achiziționează bunurile deja astfel livrate. Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor se transferă atunci când mărfurile se află la bordul navei, astfel încât vânzătorul este considerat că și-a îndeplinit obligația de a livra mărfurile chiar dacă bunurile ajung sau nu la destinație în stare bună, în cantitatea declarată sau, într-adevăr, deloc.
Un colet în tranzit de la origine la destinație
Călătoria unui colet
Urmăriți cum călătorește coletul dumneavoastră în rețeaua DHL și aflați cum vă putem ajuta în fiecare etapă a călătoriei
Înapoi sus