MyDHL+ Termeni de Utilizare

 1. DHL Express DHL INTERNATIONAL ROMANIA SRL, Calea Floreasca 169A, Et. 8 Sector 1, NULL, București 014459, NULL denumit în continuare „DHL Express”, oferă o platformă online (denumită în continuare „MyDHL+”) clienților, fie persoane fizice, fie juridice sau angajati care acționează în numele unei companii (denumită în continuare „client”) pentru a face afaceri cu DHL Express cât se poate de simplu, permițând tipărirea etichetelor, programarea preluării, stocarea detaliilor de contact, urmărirea expedierilor, transmiterea documentelor și datelor relevante direct de pe computerul expeditorilor și alte funcții legate de serviciile DHL Express (toate împreună „Funcții“).
 2. Acești termeni se vor aplica utilizării MyDHL+ și a funcțiilor sale.Termeni suplimentari, care vor fi acceptati separat de Client, se pot aplica anumitor Funcții. Toate serviciile de transport furnizate de DHL Express sunt supuse Termenilor și condițiilor de transport DHL Express.
 3. Clientul va utiliza MyDHL+ numai pentru scopurile aferente DHL Express menționate în secțiunea 1. Aceștia vor respecta pe deplin Termenii de utilizare și toate instrucțiunile privind utilizarea MyDHL+ și funcțiile. Nu i se permite (a) să modifice, să interfereze, să dezactiveze orice caracteristici, funcționalități sau controale de securitate ale MyDHL+ și funcțiile sale; (b) înfrângerea, evitarea, ocolirea, eliminarea, dezactivarea sau eludarea oricăror mecanisme de protecție ale MyDHL+ și funcțiile sale sau (c) inversarea inginerului, decompilarea, dezasamblarea sau derivarea codului sursă, ideile, algoritmii, structura sau forma organizatorică care stau la baza MyDHL+ și funcțiile sale sau (d) închiriere, sublicență, împrumut sau redistribuire MyDHL + sau oricare dintre funcții.
 4. Clientul care dorește să se înregistreze pentru utilizarea continuă a MyDHL+ va completa datele necesare în câmpul de înregistrare. Prin trimiterea unei activări e-Mail DHL Express confirmă înregistrarea și funcțiile pot fi utilizate imediat după aceea.
 5. Când utilizați funcția „Creează o expediere” sau „Planificați o preluare”, crearea expedierii sau solicitarea ridicării în MyDHL+ nu constituie contractul de transport. Contractul de transport va fi încheiat numai atunci când expedierea este predată și acceptată de DHL Express.
 6. Clientul acceptă că DHL Express este liber să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, funcțiile MyDHL+ sau să o înlocuiască cu o altă soluție IT, la discreția sa oricând.
 7. DHL Express își rezervă dreptul de a schimba și / sau limita utilizarea oricărei Funcții și / sau Conținut în orice moment, în special dacă (a) Funcțiile și / sau Conținutul sunt modificate sau întrerupte sau (b) Clientul a încălcat Termenii MyDHL+ de utilizare sau (c) lucrările de întreținere trebuie să fie efectuate. Clientul este de acord că DHL Express nu va fi răspunzător pentru Client sau față de terți pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a funcțiilor și / sau a conținutului.
 8. Toate textele, graficele, interfețele utilizatorului, bazele de date, mărcile comerciale, logo-urile și codul computerului („Conținut”), inclusiv, dar fără a se limita la proiectarea, structura, selecția, expresia, „aspect și senzație” și aranjarea unui astfel de conținut în MyDHL+ este deținută sau licențiată de DHL Express și este protejată de legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală. Cu excepția celor prevăzute în mod expres în Termenii de utilizare MyDHL+, nicio parte din MyDHL+ și niciun Conținut nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, transmis sau distribuit în orice mod către orice alt computer, server, site web sau alt suport pentru publicare sau distribuție, fără acordul prealabil scris al DHL Express.
 9. Clientul acordă DHL Express dreptul de a utiliza toate datele, documentele sau alte informații transmise de Client în cadrul MyDHL+, inclusiv antetul companiei dvs., semnăturile electronice și alte IP transferate cu acesta („Informații”), în scopurile specificate în Funcții. Aceasta include utilizarea informațiilor, în scopul procesării și transportului expedierilor, inclusiv a transporturilor fără documente. Clientul este răspunzător și răspunde integral DHL Express împotriva oricăror pretenții, pierderi, daune sau consecințe care ar putea rezulta din utilizarea sau în baza informațiilor.
 10. Clientul este responsabil pentru toate activitățile desfășurate prin MyDHL+ inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea funcției de notificare, în conformitate cu legile aplicabile, în special cu privire la concurența, protecția datelor și legile vamale. În special, clientul obține acordul oricărui destinatar pentru primirea de e-mail sau SMS de la DHL Express sau orice alte date, documente sau informații în formă electronică și în general, de la orice terță parte, pentru datele cu caracter personal deținute de oricare terță parte și pe care clientul le-a furnizat catre DHL Express.La cererea DHL Express, Clientul va furniza catre DHL Express o dovadă a acestui consimțământ.
 11. Clientul va utiliza funcțiile de securitate oferite, în prezent eSecure, și va urma informațiile de securitate furnizate de DHL Express în cadrul MyDHL+. În special, Clientul trebuie să păstreze secret permisiunile de acces care i-au fost atribuite, să le protejeze împotriva accesului de către terți neautorizați și să nu le dezvăluie utilizatorilor neautorizați. Doar persoanele care au nevoie să acceseze MyDHL+ pentru a utiliza funcțiile în numele clientului sunt autorizate de către client („utilizator autorizat”). Clientul este de acord să notifice imediat DHL Express orice utilizare neautorizată a contului sau a parolei Clientului sau orice altă încălcare a securității. Clientul va notifica utilizatorii autorizați despre obligația lor și va obține angajamente corespunzătoare de la utilizatorii autorizați. Clientul își recunoaște propria responsabilitate pentru utilizarea MyDHL+, de asemenea, în legătură cu expedierile care pot fi solicitate de terți prin MyDHL+. Clientul este de acord să notifice imediat DHL Express orice utilizare neautorizată a contului sau a parolei sale sau orice altă încălcare a securității.
 12. ​Clientul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu transmite sau nu primește viruși sau alte programe informatice , care ar putea sau sunt destinate să deterioreze, să interfereze, să intercepteze sau să expună orice sistem, date sau informații despre DHL Express.
 13. Dacă nu se specifică altfel în MyDHL+ sau Funcții, părțile vor furniza toate informațiile, inclusiv. facturi, în format electronic în cadrul MyDHL+. Clientul se va asigura că toate informațiile pe care le transmite DHL Express prin MyDHL+ sunt complete, corecte și exacte. Clientul va fi singurul responsabil pentru orice daune sau consecințe care pot apărea din utilizarea informațiilor false sau incorecte sau incomplete.
 14. Clientul acceptă că DHL Express va suporta costuri în procesarea comenzilor de expediere efectuate în MyDHL+ și că DHL Express poate solicita Clientului compensarea acestuia în cazul în care Clientul, la momentul preluării, nu va contracta ulterior o expediere pentru comenzile de expediere plasate.
 15. DHL Express va colecta, stoca și prelucra datele cu caracter personal furnizate de Client în MyDHL+ conform cerințelor pentru furnizarea serviciilor, în conformitate cu legile aplicabile și cu politica de confidențialitate a datelor DHL Post Deutsche Post.Informațiile privind confidențialitatea DHL sunt disponibile sub fila „Notificare de confidențialitate” din subsolul site-ului web. MyDHL+ poate conține legături către alte site-uri web independente ale terților („Site-uri conexe”).Clientul confirmă că a obținut consimțământul corespunzător pentru orice date cu caracter personal deținute de orice terță parte și pe care le-ați furnizat către DHL. Aceste site-uri legate nu se află sub controlul DHL Express, iar DHL Express nu este responsabil și nu acceptă conținutul acestor site-uri, inclusiv orice informații sau materiale conținute în astfel de site-uri legate. 

  MyDHL+ și funcțiile sunt furnizate "așa cum este". DHL Express, în măsura maximă permisă de lege, exclude toate garanțiile, fie că sunt exprese, implicite, statutare , dar fără a se limita la garanțiile implicite de comercializare, neîndeplinirea drepturilor terților pentru un anumit scop.DHL Express, afiliații sau agenții săi nu fac nicio reprezentare sau garanție cu privire la acuratețea, completitudinea, securitatea sau actualitatea MyDHL+. Nicio informație obținută prin MyDHL+ nu va crea nicio garanție care nu este specificată în mod expres de DHL Express în Termenii de utilizare MyDHL+.

 16. În măsura permisă de lege, în niciun caz DHL Express, afiliații sau agenții săi nu vor fi responsabili pentru daune accidentale, indirecte, exemplare, punitive și consecințe, profituri pierdute, penalități, amenzi sau daune rezultate din pierderea datelor sau întreruperii afacerii sau în alt mod care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza MyDHL+, indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, infracțiune, delict sau orice altă teorie legală și dacă DHL Express este sau nu recomandat despre aceeași posibilitate. Fără a limita cele de mai sus, în măsura permisă de legislația aplicabilă, în niciun caz, nu va fi responsabilitatea totală a DHL Express pentru orice daune (directe sau de altă natură) sau pierdere, indiferent de forma de acțiune sau de revendicare, indiferent de contract, tort sau în alt fel, va depăși EUR 100 pe eveniment. În măsura permisă de lege, căile de atac menționate în Condițiile de utilizare MyDHL+ sunt exclusive și sunt limitate la cele prevăzute în mod expres în condițiile de utilizare MyDHL+.
 17. Clientul prin aceasta eliberează de răspundere DHL Express în cea mai mare măsură de orice și toate obligațiile, costurile, cerințele, cauzele acțiunii, daunele și cheltuielile care rezultă din sau în orice fel legate de încălcarea oricăreia dintre prevederile prezentelor MyDHL+ Termenii de utilizare de către Client.
 18. Părțile pot încheia sau suspenda utilizarea de către Client a MyDHL+ în orice moment, la discreția sa. La o astfel de suspendare sau încetare, Clientul trebuie să (a) întrerupă imediat utilizarea MyDHL+ și (b) să șteargă toate copiile pe care le-a făcut. Clientul este de acord că DHL Express nu va fi răspunzător pentru el sau pentru terți pentru nicio încetare sau suspendare a accesului Clientului la MyDHL+. Rezilierea contractului privind utilizarea MyDHL + nu afectează nici comenzile prin MyDHL+ și nici contractul de transport în sine.
 19. DHL Express poate revizui aceste condiții MyDHL+ în orice moment. DHL Express va notifica Clientul pentru orice modificare a acestor condiții MyDHL+ în formă de text (de exemplu, prin intermediul platformei sau prin e-mail) („notificarea modificărilor”). Modificările vor intra în vigoare în raport cu Clientul, iar relația contractuală va continua în condițiile modificate, dacă Clientul nu se opune la aceste modificări în patru (4) săptămâni de la primirea notificării modificărilor prin notificarea scrisă către DHL Express. Se consideră că acest termen a fost îndeplinit atât timp cât obiecția este trimisă către DHL Express în acest timp. DHL Express va indica în mod special Clientului în notificarea scrisă a modificărilor consecințele nerespectării clauzelor de mai sus.
 20. Acești Termeni de utilizare MyDHL+ sunt reglementați de legile țării în care își are sediul entitatea contractantă DHL Express. În cazul în care Clientul este o persoană privată care are reședința într-un stat membru al UE, legile menționate anterior se aplică în măsura în care aceste legi nu contravin dispozițiilor legale obligatorii ale statului membru al reședinței clientului.Termenii de utilizare MyDHL+ nu vor fi reglementati de Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională a mărfurilor, a cărei aplicare este expres exclusă. Orice litigiu care decurge din acest acord va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor în care își are sediul entitatea contractantă DHL Express.
Înapoi sus