Ce sunt Taxele și Impozitele?

Când transportăm bunuri la nivel internațional, expedierile pot face subiectul taxelor și impozitelor dacă așa este stabilit de Oficiul Vamal din țara de destinatie.

Ghidul Expeditorului pentru Taxe și Impozite

Când faceți o expediere internațională este important să intelegeți taxele și impozitele.
Indiferent dacă un transport este un cadou sau nu, acesta trebuie să treacă în continuare printr-o procedură de import în conformitate cu legislatia din țara de destinație. Expedierea este vămuită, pe baza țării de origine, valoare și cantitate, dar nu și destinația ei. Expedierile care generează costuri vamale sunt subiectul unei taxe vamale, care reprezintă tariful sau taxa impusă bunurilor când sunt transportate la nivel internațional.
Calculul taxelor vamale depinde de evaluarea bunului din vamă. În scopul acestui calcul, bunurile vămuibile sunt prevazute într-un cod de clasificare, care este cunoscut sub numele de Codul Sistemului Armonizat.
Acest sistem a fost atribuit de către Organizația Mondială a Vămilor și continuă să evolueze.
Plata taxelor și impozitelor sunt, de obicei responsabilitatea destinatarului, cu toate că DHL Express oferă posibilitatea ca titularii de cont DHL să plătească pentru ele.
În acest caz, după livrarea expedierii, DHL facturează clienții pentru drepturile și taxele plătite în numele lor la destinație, plus o taxă de administrare.
Taxele se aplică bunurilor atunci când sunt mutate între granițele politice (deși exista unele zone libere de comerț în întreaga lume). Taxele sunt de obicei asociate cu protecționismul, politica economică a comerțului restrictiv între națiuni.
Taxele sunt de obicei impuse mărfurilor importate, deși uneori pot fi, de asemenea, impuse asupra bunurilor exportate.

Ghidul Taxelor și Impozitelor pentru destinatar

Ați primit un colet și vreți să întelegeți ce obligații aveți cu privire la plata taxelor și impozitelor?
Se pot aplica taxe și impozite vamale dacă achiziționați ceva online, deoarece:
  • Taxele și impozitele nu sunt de obicei incluse în prețul bunurilor cumparate online, și exista posibilitatea sa nu fie incluse nici în costurile totale de transport plătite la retailer online.
  • Când achiziționati bunuri on-line, o parte sau toate aceste bunuri nu pot proveni din țara în care locuiți, prin urmare, sunt supuse unei taxe vamale, care este un tarif sau taxa impusă asupra bunurilor transportate peste granițele internaționale.
  • Când bunurile nu sunt transportate pe plan intern (în cadrul țării) sau în cadrul unei singure uniuni vamale, cum ar fi Uniunea Europeană, sunteți obligat la plata de taxe și impozite pe care autoritatea vamală locală le consideră adecvate.
  • Pentru a ne asigura că un curier DHL poate livra bunurile dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil după intrarea în țara dumneavoastră or uniunea vamala, DHL plătește autoritatea vamală în numele dumneavoastră pentru orice drepturi și taxe care sunt datorate pentru mărfuri.
  • Numai după ce toate taxele și impozitele plătite de DHL sunt încasate de la destinatar, coletul poate să vă fie livrat.
  • Ce anume se plătește, în orice caz, depinde de zona din care bunurile au fost livrate, tipul de bunuri, valoarea tranzacției și greutatea coletului.
Când cumpărați bunuri online, ar trebui să verificați întotdeauna dacă sunt expediate către dumneavoastra din:
  • Țara dumneavoastră
  • Altă țară
  • Din afara zonei vamale a țării dumneavoastră
  • Notă: Se aplică reguli diferite când cumpărați bunuri pentru folosința lor în scop comercial.
Un cadou este definit ca fiind ceva trimis direct de către o persoană fizică către alta și astfel de bunuri nu atrag taxe de import în cazul în care valoarea este sub pragurile stabilite local.
Comanda și plata pentru bunuri care provin din afara țării dvs. sau teritoriu vamal pentru expedieri către o altă persoană decât cumpărătorul , nu corespunde definiției vamale de a fi un cadou.
Customs agent checking shipping documents
Servicii de sprijinire a procesului de vămuire
Înțelegem importanța vămuirii rapide. Selecția noastră de servicii standard și specializate sunt concepute pentru a vă ajuta!
Mai mult Despre Datorii vamale și taxe
Back to Top