Ce sunt Taxele și Impozitele?

Atunci când transportați mărfuri peste granițele internaționale, transporturile sunt supuse taxelor și datoriilor vamale determinate de vama din țara de destinație în funcție de valoarea, originea și tipul de mărfuri.

Ghidul Expeditorului pentru Taxe și Impozite

Când expediați internațional, este important să înțelegeți taxele și datoriile vamale și că acestea se pot aplica expedierii dumneavoastră.
Indiferent dacă un transport este un cadou sau nu, acesta trebuie să treacă în continuare printr-o procedură de import în conformitate cu legislatia din țara de destinație. Expedierea este vămuită, pe baza țării de origine, valoare și cantitate, dar nu și destinația ei. Expedierile care generează costuri vamale sunt subiectul unei taxe vamale, care reprezintă tariful sau taxa impusă bunurilor când sunt transportate la nivel internațional.
Calculul taxelor depinde, în majoritatea țărilor, de valoarea evaluabilă a unui transport vămuibil. În scopul acestui calcul, mărfurile supuse taxelor vamale li se atribuie un cod de clasificare cunoscut sub numele de codul Sistemului Armonizat, care determină rata taxei aplicabile. Acest sistem este o nomenclatură internațională de produse multifuncțională dezvoltată de Organizația Mondială a Vămilor și este într-o continuă evoluție.
Plata taxelor, datoriilor vamale și altor taxe fiscale este de obicei responsabilitatea destinatarului, deși DHL Express oferă deținătorilor de cont DHL posibilitatea de a le plăti.
În acest caz, după livrarea expedierii, DHL facturează clienților taxele și datoriile vamale pe care le-am plătit în numele lor la destinație, plus o mică taxă administrativă.
Taxele se aplică bunurilor atunci când sunt mutate între granițele politice (deși exista unele zone libere de comerț în întreaga lume). Taxele sunt de obicei asociate cu protecționismul, politica economică a comerțului restrictiv între națiuni.
Taxele sunt de obicei impuse mărfurilor importate, deși uneori pot fi, de asemenea, impuse asupra bunurilor exportate.

Ghidul Taxelor și Impozitelor pentru destinatar

Ați primit un colet și vreți să întelegeți ce obligații aveți cu privire la plata taxelor și impozitelor?
Este posibil să plătiți taxe și datorii vamale pentru produsele achiziționate online deoarece:
  • Este posibil ca taxele și datoriile vamale să nu fie incluse în prețul bunurilor pe care le achiziționați online și, prin urmare, este posibil să nu fie incluse în costurile totale de transport pe care le plătiți comerciantului online. Verificați site-urile comercianților pentru a afla dacă prețurile de achiziție includ deja taxele și datoriile vamale.
  • Atunci când cumpărați bunuri online, este posibil ca unele sau toate aceste bunuri să nu provină din țara în care locuiți, prin urmare sunt supuse unei datorii vamale și/sau taxe, care reprezintă un tarif sau o taxă impusă asupra mărfurilor atunci când sunt transportate peste granițele internaționale.
  • Atunci când mărfurile nu sunt expediate pe plan intern (în țara dumneavoastră) sau într-o singură uniune vamală, cum ar fi Uniunea Europeană, sunteți obligat să plătiți orice taxe, datorii vamale și alte taxe fiscale pe care autoritatea vamală locală le consideră adecvate și conforme mandatului din cadrul legislativ din țara de import.
  • Pentru a vă asigura că DHL vă poate livra mărfurile în cel mai scurt timp posibil după intrarea în țara sau uniunea vamală, DHL plătește autorității vamale în numele dumneavoastră orice datorii și taxe datorate asupra mărfurilor (urmând să vă factureze, apoi, pe dumneavoastră).
  • De obicei, DHL vă va anunța despre plata datoriilor vamele și taxelor (către DHL), cum ar fi trimiterea unui link pentru a plăti online. Plata online promptă asigură livrarea fără probleme a expedierii dumneavoastră.
  • Ceea ce se plătește, dacă este ceva de plată, depinde de locul de unde sunt trimise mărfurile, tipul de mărfuri, valoarea lor tranzacțională și greutatea coletului, precum și alte costuri pe care autoritatea vamală le stabilește că trebuie adăugate la valoarea expedierii dvs.
Când cumpărați bunuri online, ar trebui să verificați întotdeauna dacă sunt expediate către dumneavoastra din:
  • Țara dumneavoastră
  • Altă țară
  • Expedieri terță țară (în afara țării uniunii vamale)
  • Notă: Se aplică reguli diferite când cumpărați bunuri pentru folosința lor în scop comercial.
Un cadou este definit ca fiind ceva trimis direct de către o persoană fizică către alta și astfel de bunuri nu atrag taxe de import în cazul în care valoarea este sub pragurile stabilite local.
Comandarea și plata pentru bunuri care provin din afara țării sau teritoriului vamal pentru expediere către o altă persoană decât cumpărătorul nu îndeplinesc definiția vamală de a fi un cadou.
Mai Multe Despre Taxele Vamale
Înapoi sus