Upload File Guidelines

Navodila za povezovanje

Vaša datoteka mora biti pripravljena v skladu z naslednjimi navodili:

  • Zahtevano – morate zagotoviti za vsak stik
  • Priporočljivo – popolni podatki naslovnika so zahtevani v procesu kreiranja poišiljke
  • Izbirno – polja lahko ostanejo prazna, vendar vam prihranijo čas pri kreiranju pošiljke
  • Polja so lahko v poljubnem vrstnem redu

Razpredelnico shranite kot CSV (Comma delimited) ali TXT datoteko.

Polje Zahtevano izbirno Maksimalno število znakov  Oblika zapisa Opis in namigi Primer
Ime Zahtevano 35 Črkovni/Numeričen/
Simbolni
Ime in priimek
(ne uporabljajte ločilnih znakov med imenom in priimkom)
Janez Novak
Podjetje Zahtevano 88 Črkovni/Numeričen/
Simbolni
Naziv podjetja
(če ni podatka ponovno vnesite ime in priimek stika)
DHL Express
Vzdevek Izbirno 135 Črkovni/Numeričen Vaše edinstveno ime, ki vam pomaga razločevati med podvojenimi imeni in številnimi lokacijami v vašem imeniku Janez pri DHL-u
E-poštni naslov 1 Zahtevano 45 Črkovni/Numeričen/
Simbolni
Oblika: ime@epošta.com jnovak@
podjetje.com
E-poštni naslov 2 Izbirno 45 Črkovni/Numeričen/
Simbolni
Oblika: ime@epošta.com jnovak@
osebninaslov.com
E-poštni naslov 3 Izbirno 45 Črkovni/Numeričen/
Simbolni
Oblika: ime@epošta.com asistent@
podjetje.com
E-poštni naslov 4 Izbirno 45 Črkovni/Numeričen/
Simbolni
Oblika: ime@epošta.com skladisce@
drugopodjetje@com
E-poštni naslov 5 Izbirno 45 Črkovni/Numeričen/
Simbolni
Oblika: ime@epošta.com  
Vrsta telefona Zahtevano 1 Črkovni M - Mobilni, H - Doma,
O - Pisarna 
M
Telefonska številka Koda države Zahtevano 6 Numeričen Klicna koda države
(brez vodilnih ničel)
44
Telefonska številka Zahtevano 70 Numeričen Samo številke, brez presledkov in ločil
(brez vodilnih ničel)
5553239000
Interna številka Izbirno 5 Numeričen Samo številke, brez presledkov in ločil 37
Faks Izbirno 70 Numeričen Samo številke, brez presledkov in ločil
(brez vodilnih ničel)
2088188888
ID za DDV/davčna številka Izbirno 35 Črkovni/Numeričen Identifikator države za potrebe obdavčitve SI12345678
Vzdevek 2 Izbirno 135 Črkovni/Numeričen Dodaten edinstven identifikator, ki vam pomaga razločevati med podvojenimi imeni in številnimi lokacijami Janez Vodja oddelka
Številka EORI Izbirno 35 Črkovni/Numeričen Identifikacijska številka DDV EORI123
Vrsta davka CNPJ/CPF Izbirno 35 Črkovni Vrsta obdavčenja  
ID davka CNPJ/CPF Izbirno 35 Črkovni/Numeričen Identifikacijska številka DDV  
IE/RG Izbirno 35 Črkovni/Numeričen Identifikacijska številka DDV  
Država Izbirno 45 Črkovni Naziv države Anglija
Koda države Zahtevano 2 Črkovni Dvomestna ISO koda države SI
Naslov 1 Zahtevano 45 Črkovni/Numeričen Naslov 1 Nova ulica 33
Naslov 2 Izbirno 45 Črkovni/Numeričen Naslov 2 101
Naslov 3 Izbirno 45 Črkovni/Numeričen Naslov 3  
Poštna številka

Priporočljivo

35 Črkovni/Numeričen Če država uporablja poštne številke, je to nujen podatek  TW4 6JS
Kraj Zahtevano 45 Črkovni/Numeričen Naziv mesta Kranj
Predmestje

Priporočljivo

45 Črkovni Če država zahteva ime predmestja, je to nujen podatek Anglija
Država/pokrajina Izbirno 35 Črkovni Če država zahteva ime pokrajine, je to nujen podatek  
Koda države/province

Priporočljivo

2 Črkovni/Numeričen Če država zahteva kodo pokrajine, je to nujen podatek: na primer California SI
Naročniška koda – za Pošiljke Izbirno 9 Črkovni/Numeričen Privzeta koda za bremenitev 123456789
Naročniška koda – Stroške prevoza zaračunajte Izbirno 9 Črkovni/Numeričen Privzeta koda za bremenitev 123456789
Naročniška koda – Zaračunaj dajatve in davke Izbirno 9 Črkovni/Numeričen Privzeta koda za bremenitev 123456789
Naročniška koda – Zaračunaj dajatve Izbirno 9 Črkovni/Numeričen Privzeta koda za bremenitev 123456789
Naročniška koda – Zaračunaj davke Izbirno 9 Črkovni/Numeričen Privzeta koda za bremenitev 123456789
Carinski pogoji trgovanja Izbirno 3 Črkovni Poznani tudi kot Pogoji poslovanja DAP
Opombe Izbirno 255 Črkovni/Numeričen Dodajte opombe za ta stik - kot na primer posebne potrebe in nastavitve pri pošiljanju (vidne bodo samo vam v To je testna koda. Za naročila morate uporabiti drugo naročniško kodo.
Sklic 1 Izbirno 35 Črkovni/Numeričen/
Simbolni
Sklic, ki bo natisnjen na računu in spremnih dokumentih pošiljke Samo vzorec - Ni za uporabo
Sklic 2 Izbirno 35 Črkovni/Numeričen/
Simbolni
Dodatne opombe (niso vidne na dokumentih pošiljke); Vidne so samo vam kadar preglejujete podrobnosti pošiljke v Tekstil #49 
Sklic 3 Izbirno 35 Črkovni/Numeričen/
Simbolni
Dodatne opombe (niso vidne na dokumentih pošiljke); Vidne so samo vam kadar preglejujete podrobnosti pošiljke v Dostava Samo do konca dneva
Sklic 4 Izbirno 35 Črkovni/Numeričen/
Simbolni
Dodatne opombe (niso vidne na dokumentih pošiljke); Vidne so samo vam kadar preglejujete podrobnosti pošiljke v