Dodatne storitve

DHL ponuja široko paleto dodatnih storitev - od nestandardnih dobav in možnosti obračuna, do klimatsko nevtralne dostave - kar vam omogoča prilagodljive možnosti storitev, ki ustrezajo vašim potrebam!
Dodatne storitve
Opis
Kako zaračunamo
Strošek
Priprava in pakiranje
Priprava pošiljke
Pridobite si pomoč za večje količine pošiljk.
Pokaži več
Pokaži manj
Priprava pošiljke

This is a convenient, fast and reliable service for seasonal or irregular shipments that require extra resources for their preparation.

DHL manages the entire process of waybill preparation, content selection, labelling and packaging, then sends the shipments to the designated domestic or international addresses.

Contact Customer Service or your Sales Representative for details.

Na pošiljko
24.40 EUR
Zavarovanje Pošiljke
Zavarovanje Pošiljke
Dodatna zaščita za vaše dragoceno blago.
Pokaži več
Pokaži manj
Zavarovanje Pošiljke
Priporočamo vam zaščito za vaše dragocene ali osebne pošiljke. Z zavarovanjem boste brezskrbni tudi v primeru, da se pošiljka poškoduje ali izgubi. Veljajo pravila in pogoji.
Po vrednosti pošiljke
Minimalno 12.20 EUR oziroma 1% prijavljene vrednosti, če višje od 12.20 EUR
Razširjena Garancija
Tudi dokumenti so dragoceni!
Pokaži več
Pokaži manj
Razširjena Garancija

Kadar pošiljate dragocene dokumente, npr. potne liste, vloge za izdajo vizumov ali upravna potrdila, lahko s to storitvijo razširite standardno odgovornost DHL.

Storitev zagotavlja kritje in odškodnino v primeru izgube ali poškodbe.

Na pošiljko
4.88 EUR
Možnosti prevzema

Namenski prevzem

Imate posebno prošnjo za prevzem?
Pokaži več
Pokaži manj
Namenski prevzem
Če vaše podjetje potrebuje posebno vozilo za prevzem nenavadne pošiljke ali prevzem izven običajnega delovnega časa, lahko to uredimo. Za nadaljnjo pomoč se obrnite na naš klicni center.
Na pošiljko
24.40 EUR na pošiljko oz. 0.55 EUR na kg
Storitve plačevanja dajatev
Plačani davek na carino
Carinske dajatve se lahko zaračunajo na DHL račun v državi izvora ali tretji državi
Pokaži več
Pokaži manj
Plačani davek na carino
Na zahtevo stranke DHL carini pošiljko v namembnem kraju in poskrbi, da se veljavne uvozne dajatve, davki in upravni stroški zaračunajo na določen DHL račun v izvorni ali tretji državi, namesto da se prejemniku pošiljke izstavi račun v namembnem kraju.
Na pošiljko
2% davčnih dajatev oz. min 18.30 EUR
Davčni zavezanec uvoznik
Carinski stroški se lahko zaračunajo na DHL račun v namembni.
Pokaži več
Pokaži manj
Davčni zavezanec uvoznik
Na zahtevo stranke DHL carini pošiljko v namembnem kraju in poskrbi, da se vse veljavne uvozne dajatve, davki in regulativni stroški zaračunajo na določen račun DHL v namembnem kraju.
Na pošiljko
Minimalno 12.20 EUR oz. 2% davčnih dajatev, če višje od 12.20 EUR
Prejemnik carinskega davka
Prejemniku se lahko zaračunajo carinski stroški
Pokaži več
Pokaži manj
Prejemnik carinskega davka
Ta privzeta storitev zajema vsak uvoz nedokumentne pošiljke, za katero je družba DHL uporabila lastno kreditno linijo pri carini za predplačilo ali jamstvo za plačilo carin, davkov ali predpisanih dajatev v imenu uvoznikov in potrošnikov, s katerimi družba DHL nima sklenjene pogodbe.
Na pošiljko
Minimalno 12.20 EUR oz. 2% davčnih dajatev, če višje od 12.20 EUR
Možnosti dostave
Nevtralna dostava
Če ne želite deliti vrednosti blaga s sprejemnikom.
Pokaži več
Pokaži manj
Nevtralna dostava
Ta storitev omogoča dostavo nedokumentnih pošiljk brez deljenja vrednosti izdelka s sprejemnikom, saj je komercialni račun pred dostavo odstranjen.
Na pošiljko
6.10 EUR
Sobotna dostava
Naj bo vaša pošiljka dostavljena v soboto.
Pokaži več
Pokaži manj
Sobotna dostava
V ključnih mestih po vsem svetu ponujamo storitve dostave ob sobotah.
Na pošiljko
36.60 EUR
Naslov prebivališča
Pridobite opozorila in možnosti načrtovanja za dostavo na dom.
Pokaži več
Pokaži manj
Naslov prebivališča

Uporabniki, ki pošiljajo na dom ali privatne rezidence, lahko aktivirajo posebno možnost dostave tako, da označijo naslov dostave kot rezidenčen.

Za takšne pošiljke bo DHL Express preko elektronskega sporočila ali SMS-a prejemnika proaktivno obveščal o stanju pošiljke. Prejemniki lahko nato preko spletnega mesta On Demand Delivery izberejo najbolj primeren način dostave.

Na pošiljko
3.66 EUR
Neposreden podpis
Ko želite biti prepričani, da je paket v pravih rokah.
Pokaži več
Pokaži manj
Neposreden podpis

Če pošiljate občutljive dokumente ali vsebino visoke vrednosti, lahko od DHL-a zahtevate, da pridobi neposreden podpis prejemnika ali zastopnika na naslovu za dostavo.

DHL poskrbi, da vaša pošiljka ne bo preusmerjena ali dostavljena na drug naslov.

Na pošiljko
6.10 EUR
Namenska dostava
Po potrebi se lahko dogovorimo za posebno dostavo.
Pokaži več
Pokaži manj
Namenska dostava
Na zahtevo pošiljatelja takojšnja ali neobičajna dostava pošiljke, v običajnem delovnem dnevu ali praznikih, ki vključuje določeno vozilo, kot je tovornjak z zadnjim dvigalom ali več kot enega kurirja. Za nadaljnjo pomoč se obrnite na naš klicni center.
Na pošiljko
Minimalno 48.80 EUR na pošiljko oz 0.55 EUR na kg
Dodatne storitve
Okoljsko nevtralna storitev GoGreen
Pošljite podnebno nevtralno z DHL.
Pokaži več
Pokaži manj
Okoljsko nevtralna storitev GoGreen

Ko izbran, DHL ponudi nadomestilo pošiljkinih emisij ogljika, povezanih s prometom.

Na pogodbeni podlagi lahko DHL predloži podrobno poročila za oceno ogljičnega odtisa. Storitev vključuje izračun emisij ogljika na ravni pošiljanja s pomočjo posebnega orodja, izravnavo teh emisij ogljika z dejavnostmi DHL-a za upravljanje ogljika in letno potrjevanje teh izravnalnih dejavnosti s strani akreditirane tretje osebe, Société Générale de Surveillance (SGS).

Če želite izvedeti več, se obrnite na naš klicni center ali prodajnega predstavnika.

Na kilogam
0.12 EUR
Sprememba zaračunavanja
Ko so potrebne spremembe na računu.
Pokaži več
Pokaži manj
Sprememba zaračunavanja
To velja, kadar stranka zahteva spremembo določenih podatkov za obračun na že izdanem računu. To bo povzročilo ponovno izdajo računa in v primeru spremembe računa, dobropis starega računa in bremenitev novega.
Na račun
12.20 EUR
Tiskan račun
Še vedno potrebujete račun na papirju?
Pokaži več
Pokaži manj
Tiskan račun

Ta storitev je namenjena potrošnikom, ki potrebujejo papirno fakturo, kljub obstoječemu elektronskemu orodju za fakturiranje.

Storitev zagotavlja prilagodljivost pri metodi izdajanja faktur, kljub temu da je bila dogovorjena drugačna metoda pošiljanja faktur.

Na račun
3.66 EUR
Več o dodatnih storitvah
Več o dodatnih storitvah
  • Nadomestila za dodatne storitve so poleg veljavnih prevoznih stroškov.
  • Razpoložljivost storitev temelji na pošiljki in namembnem kraju. Vse storitve morda niso na voljo na vseh območjih.
  • Niso na voljo vse izbirne storitve za vsako pošiljko ali v vsaki državi.
  • Za storitve veljajo pogoji in določila DHL in/ali kot je določeno na tovornem listu države izvora.
Nazaj na vrh