Doplačila

DHL Express se zavezuje, da bo strankam zagotavljal najboljšo storitev dostave, zato še naprej ponujamo pokritje v več delih sveta kot katero koli drugo podjetje.
Doplačilo
Opis
Kako zaračunamo
Strošek
Nevarno blago
Nevarno blago
Pošiljanje nevarnega blaga
Pokaži več
Pokaži manj
Nevarno blago

Doplačilo se zaračuna na pošiljko, kadar prevoz pošiljk vključuje ravnanje s snovmi in blagom, ki so v celoti urejeni v skladu s predpisi IATA o nevarnem blagu.

Potreben pogodbeni dogovor.

Na pošiljko
97.60 EUR
Nevarno blago v izvzetih količinah
Prevažamo lahko le določeno količino nevarnega blaga.
Pokaži več
Pokaži manj
Nevarno blago v izvzetih količinah

Fiksno doplačilo se uporablja za pošiljko, kadar ravnanje in prevoz pošiljk vključuje snovi in ​​blago, ki so v izvzetih količinah v skladu s predpisi o nevarnem blagu IATA.

Potreben pogodbeni dogovor.

Na pošiljko
6.10 EUR
Dry Ice UN1845
Ko hladno ni dovolj mrzlo
Pokaži več
Pokaži manj
Dry Ice UN1845

Doplačilo se zaračuna na pošiljko, kadar prevoz pošiljk vključuje ravnanje s suhim ledom UN1845 kot sredstvo za zamrzovanje nenevarnega blaga, kot so diagnostični vzorci.

Potreben pogodbeni dogovor.

Na pošiljko
12.20 EUR
Potrošniško blago
Paketi, ki vsebujejo parfume in zdravila na recept, namenjeni prodaji na drobno.
Pokaži več
Pokaži manj
Potrošniško blago

Doplačilo se uporablja za pošiljke, ki vsebujejo potrošniško blago, kot so parfumi, sredstva za britje, aerosoli, laki za nohte in zdravila na recept, ki so zajeta v oddelku IATA ID8000 in so pakirana v obliki, namenjeni prodaji na drobno in poslani zasebnikom (B2C).

Potreben pogodbeni dogovor.

Na pošiljko
24.40 EUR
Limited Quantities ADR
Pošiljanje nevarnega blaga po cesti.
Pokaži več
Pokaži manj
Limited Quantities ADR

Doplačilo se obračuna za pošiljke v primeru, ko ravnanje in prevoz pošiljk vključuje snovi in blago, ki je v omejenih količinah v skladu s predpisi ADR. Letalski prevoz teh pošiljk ni dovoljen.

Teža pošiljk s takšnim nevarnim blagom ne sme presegati 30 kg na kos, sprejete pa so samo pošiljke odobrenih pošiljateljev.

Na pošiljko
24.40 EUR
Litijeve baterije (ohlapne) - litij-ionske PI 965, oddelek II, litijeve kovinske PI 968, odsek II
Pošiljanje litijevih baterij.
Pokaži več
Pokaži manj
Litijeve baterije (ohlapne) - litij-ionske PI 965, oddelek II, litijeve kovinske PI 968, odsek II

Litij-ionski PI 965, oddelek II

Za vsako pošiljko, ki vsebuje prazne litij-ionske baterije (PI 965, oddelek II), se odmeri strošek storitve. Takšne pošiljke morajo biti v skladu z ustreznimi navodili za pakiranje IATA in jih lahko sprejemajo samo odobreni pošiljatelji.

Litijeva kovina PI 968, oddelek II

DHL Express ne bo sprejel pošiljk, ki vsebujejo ohlapne litijeve kovinske baterije (PI 968, oddelek II) ali opreme, za katero je znano ali obstaja sum, da vsebuje okvarjene ali poškodovane baterije.

Na pošiljko
97.60 EUR
Litijeve baterije (z opremo) - litij-ionske PI 966, oddelek II, litij-kovinske PI969, odsek II
Dostava litijevih baterij z opremo
Pokaži več
Pokaži manj
Litijeve baterije (z opremo) - litij-ionske PI 966, oddelek II, litij-kovinske PI969, odsek II

Litij-ionski PI 966, oddelek II

Za vsako pošiljko, ki vsebuje litij-ionske baterije z opremo, se zaračuna storitev. Takšne pošiljke morajo biti v skladu z ustreznimi navodili za pakiranje IATA 966, oddelek II, in jih lahko sprejemajo samo odobreni pošiljatelji.

Litijeva kovina PI969, oddelek II

Za vsako pošiljko, ki vsebuje litijeve kovinske baterije z opremo, se zaračuna storitev. Takšne pošiljke morajo biti v skladu z ustreznimi navodili za pakiranje IATA 969, oddelek II, in jih lahko sprejemajo samo odobreni pošiljatelji.

Na pošiljko
6.10 EUR
Litijeve baterije (v opremi) - Litij-ionske PI 967, oddelek II, litij-kovinske PI970, odsek II
Pošiljanje litijevih baterij v opremi
Pokaži več
Pokaži manj
Litijeve baterije (v opremi) - Litij-ionske PI 967, oddelek II, litij-kovinske PI970, odsek II

Litij-ionski PI 967, Oddelek II

Pošiljke, ki vsebujejo litij-ionske baterije v opremi, sprejemamo le v skladu z ustreznimi navodili za pakiranje IATA 967, oddelek II.

Litijeva kovina PI970, Oddelek II

Pošiljke, ki vsebujejo litij-kovinske baterije v opremi, sprejemamo samo v skladu z ustreznimi navodili za pakiranje IATA 970, oddelek II.

DHL si pridržuje pravico do zavrnitve pošiljk za katere obstaja sum, da vsebujejo okvarjene ali poškodovane baterije.

Na pošiljko
Brez doplačila
Biološke snovi
Pošiljanje bioloških snovi
Pokaži več
Pokaži manj
Biološke snovi

Pošiljke, ki vsebujejo biološke snovi kategorije B (UN3373) ali gensko spremenjene organizme po UN3245, se sprejemajo samo v kombinaciji z DHL MEDICAL EXPRESS.

Potreben pogodbeni dogovor.

Na pošiljko
Brez doplačila
Storitve na daljavo
Dostava v oddaljen kraj
Pri pošiljanju na oddaljeno območje
Pokaži več
Pokaži manj
Dostava v oddaljen kraj
Doplačilo se uporablja, če je pošiljka poslana na oddaljeno ali težko dostopno lokacijo.
 
Velja za domače in mednarodne pošiljke.
Na pošiljko

Mednarodne - 24.40 EUR oz 0.55 EUR/kg če višj

Domače - 12.20 EUR oz 0.27 EUR/kg če višj

Prevzem v oddaljenem kraju
Uvoz pošiljk z oddaljenih krajev prevzema
Pokaži več
Pokaži manj
Prevzem v oddaljenem kraju
To doplačilo velja, kadar se uvozna pošiljka prevzame z lokacije, ki je oddaljena ali težko dostopna.
 
Velja za domače in mednarodne pošiljke.
Na pošiljko
Mednarodne - 24.40 EUR oz 0.55 EUR/kg če višj
Varnostne storitve
Povišano tveganje
Države, v katerih DHL deluje z visokim tveganjem.
Pokaži več
Pokaži manj
Povišano tveganje
Doplačilo se uporablja ob pošiljanju v naslovno državo, kjer DHL posluje ob povečanem tveganju zaradi nenehnega vojnega stanja, državljanskih nemirov ali neprekinjenih groženj terorizma.
 
Prizadete države: Afganistan, Irak, Libija (Libijska arabska džamahirija), Somalija, Mali, Niger, Sudan, Sirija in Jemen
Na pošiljko
24.40 EUR
Destinacija z omejitvami
Dostava v skladu s trgovinskimi omejitvami
Pokaži več
Pokaži manj
Destinacija z omejitvami
Doplačilo se uporablja ob pošiljanju v naslovno državo, ki je predmet trgovinske omejitve, ki jo je določil Varnostni svet OZN
 
Prizadete države: Srednjeafriška republika, Kongo, Demokratična republika, Iran, Irak, Koreja, Demokratična ljudska republika, Libija (Libijska arabska džamahirija), Somalija, Sirija in Jemen
Na pošiljko
30.00 EUR
Exporter Validation
Za pošiljanje je potrebno dodatno dovoljenje.
Pokaži več
Pokaži manj
Exporter Validation
Doplačilo velja za pošiljanje v namembno državo, za katero veljajo trgovinske omejitve, ki jih je uvedla Evropska unija.
 
Prizadete države: Afganistan, Belorusija, Mjanmar, Zimbabve in Libanon
Na pošiljko
36.60 EUR
Popravek podatkov
Popravek naslova
Naša prioriteta je, da dobimo pošiljko v prave roke.
Pokaži več
Pokaži manj
Popravek naslova
Fiksno doplačilo se zaračuna na pošiljko, kadar je ciljni naslov, ki ga navede pošiljatelj, nepopoln, zastarel ali napačen in zato DHL pošiljke ne more dostaviti. DHL poišče in določi pravi naslov za dokončanje dostave.
 
Velja za domače in mednarodne pošiljke.
Na pošiljko
12.20 EUR
Data Entry
Prednost centraliziranih podatkov so pravočasne dostave.
Pokaži več
Pokaži manj
Data Entry
To fiksno doplačilo velja za vsako pošiljko, poslano z neelektronskim, ročnim ali vnaprej natisnjenim tovornim listom. Elektronska dokumentacija o pošiljki ne prinaša dodatnih stroškov.
Na pošiljko
6.10 EUR
Non-Standard Shipments
Pošiljke nad dovoljeno težo
Kosov pošiljke, ki presegajo 70 kg
Pokaži več
Pokaži manj
Pošiljke nad dovoljeno težo
Fiksno doplačilo se nanaša na vsak kos, tudi paleto, ki presega dejansko ali prostorninsko težo 70 kg.
 
Velja za domače in mednarodne pošiljke.
Per Piece

Mednarodne - 103.70 EUR

 

Domače - 54.90 EUR

Prevelik kos
Veliki kosi, večji od 120 cm
Pokaži več
Pokaži manj
Prevelik kos

Fiksno doplačilo se nanaša na kateri koli kos, tudi paleto, kjer posamezna dimenzija kosa presega 120 cm.

Ne velja za kose, za katere že velja doplačilo za prekomerno težo.

 
Velja za domače in mednarodne pošiljke.
Per Piece

Mednarodne - 97.60 EUR

 

Domače - 48.80 EUR

Nenaložljiva paleta
Pri pošiljanju nenaložljivih palet
Pokaži več
Pokaži manj
Nenaložljiva paleta
Doplačilo se nanaša na vsako paleto pošiljke, ki na željo pošiljatelja ali zaradi svoje oblike, embalaže ali vsebine zahteva posebno rokovanje in se nanjo ne sme naložiti drugega paketa.
 
Velja za domače in mednarodne pošiljke.
Per Piece

Mednarodne - 213.50 EUR

 

Domače - 103.70 EUR

Other Surcharges
Izredne razmere
Nadaljevanje storitve v izrednih razmerah
Pokaži več
Pokaži manj
Izredne razmere
To doplačilo velja v izjemnih primerih, ko mora DHL povrniti stroške, povezane z začasnimi izrednimi razmerami, na katere DHL nima nadzora in ki jih ob začetku dogovora ni bilo mogoče razumno pričakovati.
Doplačilo Brexit
Pokaži več
Pokaži manj
Doplačilo Brexit

To začasno doplačilo krije operativne stroške, povezane s carinsko obdelavo in preverjanjem dokumentacije pri poreklu in namembnem kraju, pa tudi operativne prilagoditve, vključno z dovoljenji za preusmeritev ob možnih spremembah predpisov o čezmejni trgovini med EU in Združenim kraljestvom; nadaljnji izstop Združenega kraljestva iz carinske unije EU. Pristojbina velja za carinske pošiljke, ki se izvažajo ali uvažajo iz in v Združeno kraljestvo.

Znesek dajatve se lahko prilagodi, če se okoliščine bistveno spremenijo.

Na pošiljko
6.10 EUR oz 0.31 EUR/kg če višj
Spremembe cen so posledica nihajočih stroškov v transportni industriji, kar vpliva na variabilno doplačilo za gorivo, ki je lahko višji, nižji ali se izniči, skladno s cenami goriva.
Notranji Promet in Mednarodne Time Definite storitve
Mesec
Doplačila
november 2021
19.75%
oktober 2021
18.25%
september 2021
18.75%
International Day Definite services
Mesec
Doplačila
november 2021
11.25%
oktober 2021
10.75%
september 2021
10.75%
More About Fuel Surcharge
Pokaži manj
Doplačilo za gorivo za Notranji Promet in Mednarodne Time Definite storitve temelji pa na mesečni povprečni ceni za kerozinsko reaktivno gorivo za US Gulf Coast (USGC) kot poroča Ministrstvo za energetiko ZDA.
Doplačilo za gorivo za International Day Definite services temelji na najprimernejši nacionalni meritvi dizelskega goriva. Doplačilo je povezano z maloprodajno ceno v lokalni valuti dizelskega goriva in vključuje dajatve ter davke, ki so tukaj objavljeni. Znotraj Evrope ga meri Generalni direktorat za energetiko in promet Evropske komisije in je objavljen v Oil Bulletin.
There will be a two month lag in the application of the index. For example, the monthly average price for fuel in January is used to determine the applicable surcharge for March. This is due to the release dates of the spot pricing data.
The fuel surcharge applies to transportation charges on all services and to the following surcharges (where applicable):
 • Sobotna dostava
 • Sobotni prevzem
 • Povišano tveganje
 • Izredne razmere
 • Dostava v oddaljen kraj
 • Prevzem v oddaljenem kraju
 • Namenski prevzem
 • Namenska dostava
 • Naslov prebivališča
 • Pošiljke nad dovoljeno težo
 • Prevelik kos
 • Nenaložljiva paleta
 • Brexit prilagoditve
DHL Express reserves the right to change the fuel surcharge index and table with or without notice. Both the amount and duration of the surcharge will be determined at DHL's sole discretion.
Jet Fuel Index (USD per gallon)
Pokaži manj
At least
But Less Than
Doplačilo
$1.12
$1.15
12.50%
$1.15
$1.18
12.75%
$1.18
$1.21
13.00%
$1.21
$1.24
13.25%
$1.24
$1.27
13.50%
$1.27
$1.30
13.75%
$1.30
$1.33
14.00%
$1.33
$1.36
14.25%
$1.36
$1.39
14.50%
$1.39
$1.42
14.75%
$1.42
$1.45
15.00%
$1.45
$1.48
15.25%
$1.48
$1.51
15.50%
$1.51
$1.54
15.75%
$1.54
$1.57
16.00%
$1.57
$1.60
16.25%
$1.60
$1.63
16.50%
$1.63
$1.66
16.75%
$1.66
$1.69
17.00%
$1.69
$1.72
17.25%
$1.72
$1.75
17.50%
$1.75
$1.78
17.75%
$1.78
$1.81
18.00%
$1.81
$1.84
18.25%
$1.84
$1.87
18.50%
$1.87
$1.90
18.75%
$1.90
$1.93
19.00%
$1.93
$1.96
19.25%
$1.96
$1.99
19.50%
$1.99
$2.02
19.75%
$2.02
$2.05
20.00%
$2.05
$2.08
20.25%
$2.08
$2.11
20.50%
Diesel Fuel Index
Pokaži manj
Diesel Fuel Price (Euro per 1000 litres)
At least
But Less Than
Doplačilo
€ 0
€ 250
0.00%
€ 250
€ 400
0.50%
€ 400
€ 500
1.00%
€ 500
€ 600
1.50%
€ 600
€ 650
1.75%
€ 650
€ 700
2.00%
€ 700
€ 720
2.25%
€ 720
€ 740
2.50%
€ 740
€ 760
2.75%
€ 760
€ 780
3.00%
€ 780
€ 800
3.25%
€ 800
€ 820
3.50%
€ 820
€ 840
3.75%
€ 840
€ 860
4.00%
€ 860
€ 880
4.25%
€ 880
€ 900
4.50%
€ 900
€ 920
4.75%
€ 920
€ 940
5.00%
€ 940
€ 960
5.25%
€ 960
€ 980
5.50%
€ 980
€ 1,000
5.75%
€ 1,000
€ 1,020
6.00%
€ 1,020
€ 1,040
6.25%
€ 1,040
€ 1,060
6.50%
€ 1,060
€ 1,080
6.75%
€ 1,080
€ 1,100
7.00%
€ 1,100
€ 1,120
7.25%
€ 1,120
€ 1,140
7.50%
€ 1,140
€ 1,160
7.75%
€ 1,160
€ 1,180
8.00%
€ 1,180
€ 1,200
8.25%
€ 1,200
€ 1,220
8.50%
€ 1,220
€ 1,240
8.75%
€ 1,240
€ 1,260
9.00%
€ 1,260
€ 1,280
9.25%
€ 1,280
€ 1,300
9.50%
€ 1,300
€ 1,320
9.75%
€ 1,320
€ 1,340
10.00%
€ 1,340
€ 1,360
10.25%
€ 1,360
€ 1,380
10.50%
€ 1,380
€ 1,400
10.75%
€ 1,400
€ 1,420
11.00%
€ 1,420
€ 1,440
11.25%
€ 1,440
€ 1,460
11.50%
€ 1,460
€ 1,480
11.75%
€ 1,480
€ 1,500
12.00%
€ 1,500
€ 1,520
12.25%
€ 1,520
€ 1,540
12.50%
€ 1,540
€ 1,560
12.75%
€ 1,560
€ 1,580
13.00%
€ 1,580
€ 1,600
13.25%
€ 1,600
€ 1,620
13.50%
€ 1,620
€ 1,640
13.75%
€ 1,640
€ 1,660
14.00%
€ 1,660
€ 1,680
14.25%
€ 1,680
€ 1,700
14.50%
€ 1,700
€ 1,720
14.75%
€ 1,720
€ 1,740
15.00%
Back to Top