Carinske storitve

DHL Express ima obsežno svetovno carinsko znanje in izkušnje. Vemo, da nemoten in učinkovit postopek carinjenja pomaga, da bodo vaše pošiljke na vilj prispele čim hitreje. Zagotavljaljamo standardizirane storitve, ki učinkovito podpirajo postopek carinjenja.
Carinske storitve
Opis
Kako zaračunamo
Strošek
Carinska priprava
Carinski izvozni postopek (izdelava EUL)
Izvoz blaga je predmet dodatnega nadzora
Pokaži več
Pokaži manj
Carinski izvozni postopek (izdelava EUL)

Velja v državah, kjer je potreben carinski izvozni postopek za pošiljke, ki vsebujejo nadzorovano blago ali presegajo določeno mejno vrednost oziroma težo.

Glede na državo izvora se lahko pošiljatelji, ki predložijo carinsko deklaracijo preko spleta, izognejo lokalnemu doplačilu.

Na pošiljko
12.20 EUR
Prenapotitev blaga (izdelava NCTS)
Dostava pod carinsko obvezo
Pokaži več
Pokaži manj
Prenapotitev blaga (izdelava NCTS)
Doplačilo velja za izvozne in uvozne pošiljke, kjer mora DHL vzpostaviti, upravljati ali poročati o vseh oblikah prenosov pod carinskim nadzorom.
Na pošiljko
54.90 EUR
Dodatno imenovanje blaga nad pet postavk
Uvoz pošiljk, ki vsebujejo več blaga
Pokaži več
Pokaži manj
Dodatno imenovanje blaga nad pet postavk
Dajatve se zaračunajo, če je na carinjenju zabeleženih več kot 5 vrstic, na primer za različno blago ali različne države proizvajalke.
Per Line
6.10 EUR
Dovoljenje za carinjenje
Pridržite za napotke carinjenja
Pokaži več
Pokaži manj
Dovoljenje za carinjenje
Poslovni kupci lahko od DHL zahtevajo, da proaktivno prestreže njihove vhodne pošiljke in od imenovane kontaktne osebe zahteva nadaljnja navodila za carinjenje. Zahteva pogodbeni dogovor.
Na pošiljko
12.20 EUR
Prednostni izvor
Izkoristite preferencialne dajatve
Pokaži več
Pokaži manj
Prednostni izvor
DHL lahko pomaga pri pripravi potrdila o poreklu blaga ali drugih podobnih obrazcev, ki veljajo kot dokazilo, da je bilo blago v izvozni pošiljki izdelano ali predelano v določeni državi, kar omogoča uveljavljanje preferencialnih stopenj dajatev v namembnem kraju. Pogosti primeri so EUR1, obrazec A, ali ATR1.
Na pošiljko
6.10 EUR
Carinski proces
Nerutinski vnos
Blago, ki je izključeno iz standardnega carinjenja
Pokaži več
Pokaži manj
Nerutinski vnos
Uporablja se v izbranih državah, pri uvozu blaga, katerega skupna deklaracijska vrednost ali teža presega omejitve, ki jih določijo namembni carinski organi, ali zaradi drugih regulativnih zahtev, je izključeno iz rutinskega carinjenja na konsolidiranem manifestu in je zato potrebno carinjenje na podlagi individualnega vpisnega obrazca.
Na pošiljko
12.20 EUR
Bonded Storage
Kadar pošiljke carina ne more sprostiti
Pokaži več
Pokaži manj
Bonded Storage

Doplačilo za skladiščenje velja, kadar carina ne more sprostiti pošiljke zaradi netočne ali manjkajoče dokumentacije.

Doplačilo velja po preteku treh koledarskih dni od datuma prispetja ali obvestila špediterja (kar nastopi pozneje) in je strošek plačnika dajatev in davkov.

Na pošiljko
Na dan
Po preteku treh koledarskih dni
6.10 EUR na pošiljko na dan in 0.22 EUR na kg na dan
Spremembe podatkov za carinjenje
Kadar carinski podatki potrebujejo posodobitev
Pokaži več
Pokaži manj
Spremembe podatkov za carinjenje
Doplačilo velja v primeru, ko je treba carinsko prijavljeno vrednost pošiljke spremeniti pred ali med postopkom carinjenja.
Na pošiljko
61.00 EUR
Dovoljenja in licence
Olajšamo vam postopek vložitve licence.
Pokaži več
Pokaži manj
Dovoljenja in licence
Za pospešitev uvoza izbranega nadzorovanega blaga, kot so medicinski pripomočki, farmacevtski izdelki, računalniški monitorji, laserski predvajalniki CD-jev, kozmetika, očala, hrana in živilski izdelki, mora DHL vložiti posebne podatke za pridobitev zahtevanih uvoznih dovoljenj ali licenc.
Na pošiljko
24.40 EUR
Fizično posredovanje
Ko mora carina pregledati pakirano blago
Pokaži več
Pokaži manj
Fizično posredovanje
To velja za pošiljke, ki jih carinski organi prestrežejo zaradi fizičnega pregleda.
Na pošiljko
24.40 EUR
Carinska podpora
Davčni zavezanec uvoznik (Prej Doplačilo za uporabo bančne garancije za stranke z naročniško kodo)
Carinski stroški se lahko zaračunajo na DHL račun v namembni.
Pokaži več
Pokaži manj
Davčni zavezanec uvoznik
Na zahtevo stranke DHL carini pošiljko v namembnem kraju in poskrbi, da se vse veljavne uvozne dajatve, davki in regulativni stroški zaračunajo na določen račun DHL v namembnem kraju.
Na pošiljko
Minimalno 12.20 EUR oz. 2% davčnih dajatev, če višje od 12.20 EUR
Prejemnik carinskega davka (Prej Plačilo vnaprej)
Prejemniku se lahko zaračunajo carinski stroški
Pokaži več
Pokaži manj
Prejemnik carinskega davka
Ta privzeta storitev zajema vsak uvoz nedokumentne pošiljke, za katero je družba DHL uporabila lastno kreditno linijo pri carini za predplačilo ali jamstvo za plačilo carin, davkov ali predpisanih dajatev v imenu uvoznikov in potrošnikov, s katerimi družba DHL nima sklenjene pogodbe.
Na pošiljko
Minimalno 12.20 EUR oz. 2% davčnih dajatev, če višje od 12.20 EUR
Obvestilo deklarantu
Določite želenega posrednika
Pokaži več
Pokaži manj
Obvestilo deklarantu
Na zahtevo uvoznika bo DHL posredniku, ki ga je določila stranka, zagotovil potrebne dokumente za izvedbo uvoznega carinjenja in po končanem carinjenju nadaljeval dostavo v končni namembni kraj. Družba DHL kasneje ni odgovorna za pravočasnost predložitve carini ali sprostitve pošiljke.
Na pošiljko
12.20 EUR
Izpustitev posredniku
Pošiljko je carinil in dostavil vaš izbrani posrednik
Pokaži več
Pokaži manj
Izpustitev posredniku
Na zahtevo uvoznikov bo DHL predal pošiljko in s tem povezano carinsko dokumentacijo naročnikovemu posredniku za carinjenje in končno dostavo.
Na pošiljko
48.80 EUR

Druga vladna agencija

Pri uvozu blaga je treba opraviti dodatni nadzor
Pokaži več
Pokaži manj
Druga vladna agencija
Na zahtevo bo DHL poskrbel za dokončanje veterinarskega, zdravstvenega ali fitosanitarnega nadzora na prvi vstopni točki v državi ali carinski uniji, ki je običajno potrebna pri uvozu živalskih proizvodov, rastlin, semen ali farmacevtskih izdelkov.
Na pošiljko
36.60 EUR
Več o carinskih storitvah
Več o carinskih storitvah
  • DHL bo plačal vnaprej in zaračunal nazaj pristojbine za potrdila, ki jih zahteva vlada.
Nazaj na vrh