Carinske storitve

DHL Express ima obsežno svetovno carinsko znanje in izkušnje. Vemo, da nemoten in učinkovit postopek carinjenja pomaga, da bodo vaše pošiljke na vilj prispele čim hitreje. Zagotavljaljamo standardizirane storitve, ki učinkovito podpirajo postopek carinjenja.
Carinske storitve
Opis
Kako zaračunamo
Strošek
Carinska priprava
Začasni uvoz izvoz
DHL naj poskrbi za začasni uvoz ali izvoz
Pokaži več
Pokaži manj
Začasni uvoz izvoz
Na zahtevo stranke bo DHL poskrbel za začasni izvoz in kasnejši uvoz vašega blaga. Običajno se surovi ali polizdelki začasno izvozijo in nato ponovno uvozijo v tretjo državo ali območje proste trgovine za dejavnosti dodajanja vrednosti.
Na pošiljko
48.80 EUR
Carinski izvozni postopek (izdelava EUL)
Izvoz blaga je predmet dodatnega nadzora
Pokaži več
Pokaži manj
Carinski izvozni postopek (izdelava EUL)

Velja v državah, kjer je potreben carinski izvozni postopek za pošiljke, ki vsebujejo nadzorovano blago ali presegajo določeno mejno vrednost oziroma težo.

Glede na državo izvora se lahko pošiljatelji, ki predložijo carinsko deklaracijo preko spleta, izognejo lokalnemu doplačilu.

Na pošiljko
20.74 EUR
Prenapotitev blaga (izdelava NCTS)
Dostava pod carinsko obvezo
Pokaži več
Pokaži manj
Prenapotitev blaga (izdelava NCTS)
Doplačilo velja za izvozne in uvozne pošiljke, kjer mora DHL vzpostaviti, upravljati ali poročati o vseh oblikah prenosov pod carinskim nadzorom.
Na pošiljko
54.90 EUR
Dodatno imenovanje blaga nad pet postavk
Uvoz pošiljk, ki vsebujejo več blaga
Pokaži več
Pokaži manj
Dodatno imenovanje blaga nad pet postavk
Dajatve se zaračunajo, če je na carinjenju zabeleženih več kot 5 vrstic, na primer za različno blago ali različne države proizvajalke.
Per Line
6.10 EUR
Dovoljenje za carinjenje
Pridržite za napotke carinjenja
Pokaži več
Pokaži manj
Dovoljenje za carinjenje
Poslovni kupci lahko od DHL zahtevajo, da proaktivno prestreže njihove vhodne pošiljke in od imenovane kontaktne osebe zahteva nadaljnja navodila za carinjenje. Zahteva pogodbeni dogovor.
Na pošiljko
12.20 EUR
Prednostni izvor
Izkoristite preferencialne dajatve
Pokaži več
Pokaži manj
Prednostni izvor
DHL lahko pomaga pri pripravi potrdila o poreklu blaga ali drugih podobnih obrazcev, ki veljajo kot dokazilo, da je bilo blago v izvozni pošiljki izdelano ali predelano v določeni državi, kar omogoča uveljavljanje preferencialnih stopenj dajatev v namembnem kraju. Pogosti primeri so EUR1, obrazec A, ali ATR1.
Na pošiljko
6.10 EUR
Carinski proces
Formalno carinjenje
Nerutinsko carinjenje in carinjenje visoke vrednosti
Pokaži več
Pokaži manj
Formalno carinjenje
Velja, kadar je blago izključeno iz rutinskih carinskih postopkov zaradi vrednosti ali teže, ki presega formalni prag vstopa, ki so ga določili namembni carinski organi, ali zaradi drugih regulativnih zahtev, kot so tarifne kode. Velja tudi za formalno potrditev, ki jo opravijo neodvisni posredniki, sklenjeni s strani DHL, v državah, kjer DHL ne more zagotoviti takšnih storitev potrditve ali delovati kot pooblaščeni posrednik.
Na pošiljko
34.16 EUR
Bonded Storage
Kadar pošiljke carina ne more sprostiti
Pokaži več
Pokaži manj
Bonded Storage

Doplačilo za skladiščenje velja, kadar carina ne more sprostiti pošiljke zaradi netočne ali manjkajoče dokumentacije.

Doplačilo velja po preteku treh koledarskih dni od datuma prispetja ali obvestila špediterja (kar nastopi pozneje) in je strošek plačnika dajatev in davkov.

Na pošiljko
Per Day
After 3 Calendar Days
6.10 EUR na pošiljko na dan in 0.22 EUR na kg na dan
Spremembe podatkov za carinjenje
Kadar carinski podatki potrebujejo posodobitev
Pokaži več
Pokaži manj
Spremembe podatkov za carinjenje
Doplačilo velja v primeru, ko je treba carinsko prijavljeno vrednost pošiljke spremeniti pred ali med postopkom carinjenja.
Na pošiljko
61.00 EUR
Permits and Licenses
Olajšamo vam postopek vložitve licence.
Pokaži več
Pokaži manj
Permits and Licenses
To accelerate import of selected controlled commodities, such as medical devices, pharmaceuticals, computer monitors, laser CD players, cosmetics, eyeglasses, food and food products, DHL is required to file specific information in order to obtain the required import permits or licenses. 
Na pošiljko
24.40 EUR plus cost of certificate
Carinska podpora
Doplačilo za uporabo bančne garancije za stranke z naročniško kodo
Pospešite carinjenje s sporazumom o izplačilu
Pokaži več
Pokaži manj
Doplačilo za uporabo bančne garancije za stranke z naročniško kodo

Na pogodbeni osnovi bo DHL pospešil postopek carinjenja s takojšnjim plačilom dajatev in davkov na pošiljko, medtem ko prejemnik odloži plačilo do dogovorjenega datuma.

Na voljo samo poslovnim strankam z računom DHL.

Na pošiljko
2% vrednosti carinske obveznosti oz. min. 12.2 EUR
Plačilo vnaprej
DHL napredne uvozne dajatve in davki
Pokaži več
Pokaži manj
Plačilo vnaprej
DHL pospeši postopek carinjenja tako, da vnaprej plača ustrezne dajatve, davke in druge regulativne stroške v imenu uvoznikov, s katerimi DHL nima sporazuma o izplačilu, običajno zasebni potrošniki. Strošek temelji na predplačniškem ali zajamčenem kreditu in zanj velja minimalni standard.
Na pošiljko
2% vrednosti carinske obveznosti oz. min. 12.2 EUR
Obvestilo deklarantu
Določite želenega posrednika
Pokaži več
Pokaži manj
Obvestilo deklarantu
Na zahtevo pošiljatelja ali prejemnika, lahko DHL carinska dokumentacija posreduje neodvisnemu posredniku, ki opravi uvozno carinjenje. Ko je carinjenje zaključeno, se pošiljka dostavi na končno lokacijo.
Na pošiljko
12.20 EUR
Izpustitev posredniku
Pošiljko je carinil in dostavil vaš izbrani posrednik
Pokaži več
Pokaži manj
Izpustitev posredniku
Na zahtevo uvoznikov bo DHL predal pošiljko in s tem povezano carinsko dokumentacijo naročnikovemu posredniku za carinjenje in končno dostavo.
Na pošiljko
48.80 EUR

Druga vladna agencija

Pri uvozu blaga je treba opraviti dodatni nadzor
Pokaži več
Pokaži manj
Druga vladna agencija
Na zahtevo bo DHL poskrbel za dokončanje veterinarskega, zdravstvenega ali fitosanitarnega nadzora na prvi vstopni točki v državi ali carinski uniji, ki je običajno potrebna pri uvozu živalskih proizvodov, rastlin, semen ali farmacevtskih izdelkov.
Na pošiljko
36.60 EUR plus cost of certificate
Back to Top