Carinske storitve

DHL Express ima obsežno svetovno carinsko znanje in izkušnje. Vemo, da nemoten in učinkovit postopek carinjenja pomaga, da bodo vaše pošiljke na vilj prispele čim hitreje. Zagotavljaljamo standardizirane storitve, ki učinkovito podpirajo postopek carinjenja.
Carinske storitve
Opis
Kako zaračunamo
Strošek
Carinska priprava
Carinski izvozni postopek (izdelava EUL)
Izvoz blaga je predmet dodatnega nadzora
Pokaži več
Pokaži manj
Carinski izvozni postopek (izdelava EUL)
Za pošiljke, ki presegajo mejno vrednost, je potrebna izvozna deklaracija. Lahko velja tudi za pošiljke, ki vsebujejo nadzorovano blago ali presegajo določen prag teže.
Na pošiljko
(preseganje 1,000.00 EUR)
10.00 EUR
Prenapotitev blaga (izdelava NCTS)
Dostava pod carinsko obvezo
Pokaži več
Pokaži manj
Prenapotitev blaga (izdelava NCTS)
Doplačilo velja za izvozne in uvozne pošiljke, kjer mora DHL vzpostaviti, upravljati ali poročati o vseh oblikah prenosov pod carinskim nadzorom.
Na pošiljko
45.00 EUR
Dodatno imenovanje blaga nad pet postavk
Uvoz pošiljk, ki vsebujejo več blaga
Pokaži več
Pokaži manj
Dodatno imenovanje blaga nad pet postavk
Dajatve se zaračunajo, če je na carinjenju zabeleženih več kot 5 vrstic, na primer za različno blago ali različne države proizvajalke.
Per Line
5.00 EUR
Začasni uvoz/izvoz
DHL lahko uredi začasni uvoz ali izvoz
Pokaži več
Pokaži manj
Začasni uvoz/izvoz
Na zahtevo stranke DHL olajša začasni uvoz/izvoz blaga s predložitvijo zahtevanih dokumentov, kot je zvezek ATA, in upoštevanjem zahtevanih postopkov carinjenja, ki jih določi carina.
Na pošiljko
45.00 EUR
Preferencialno poreklo
Izkoristite preferencialne dajatve
Pokaži več
Pokaži manj
Preferencialno poreklo
Na zahtevo pošiljatelja lahko DHL pripravi ali predloži potrdilo o poreklu ali drug obrazec, ki služi kot potrditev, da je bilo blago v določeni izvozni pošiljki proizvedeno ali predelano v določeni državi, kar omogoča preferencialne stopnje dajatev oziroma terjatev v namembnem kraju in/ali skladnost s trgovinskimi ovirami. Pogosti primeri so EUR1, ATR.
Na pošiljko
10.00 EUR
Proces carinjenja
Nerutinski vnos
Blago, ki je izključeno iz standardnega carinjenja
Pokaži več
Pokaži manj
Nerutinski vnos
Uporablja se v izbranih državah, pri uvozu blaga, katerega skupna deklaracijska vrednost ali teža presega omejitve, ki jih določijo namembni carinski organi, ali zaradi drugih regulativnih zahtev, je izključeno iz rutinskega carinjenja na konsolidiranem manifestu in je zato potrebno carinjenje na podlagi individualnega vpisnega obrazca.
Na pošiljko
45.00 EUR
Skladiščenje zaradi čakanja na carinjenje
Kadar pošiljke carina ne more sprostiti
Pokaži več
Pokaži manj
Skladiščenje zaradi čakanja na carinjenje

Stroški skladiščenja se zaračunajo, kadar carina ne more sprostiti pošiljke zaradi netočne ali manjkajoče dokumentacije.

Stroški začnejo veljati po datumu prispetja tovora ali obvestila deklaranta, karkoli nastopi pozneje. Strošek velja za zavezanca dajatev in davka.

Na pošiljko
Na dan
Po preteku 3 delovnih dni
11.00 EUR in 0.22 EUR na kg
Dovoljenja in licence
Olajšamo vam postopek vložitve licence.
Pokaži več
Pokaži manj
Dovoljenja in licence
Za pospešitev uvoza izbranega nadzorovanega blaga, kot so medicinski pripomočki, farmacevtski izdelki, računalniški monitorji, laserski predvajalniki CD-jev, kozmetika, očala, hrana in živilski izdelki, mora DHL vložiti posebne podatke za pridobitev zahtevanih uvoznih dovoljenj ali licenc.
Na pošiljko
45.00 EUR
Obdelava carinjenja
Pristojbina za obdelavo carinjenja pošiljke
Pokaži več
Pokaži manj
Obdelava carinjenja
Velja v izbranih državah, kjer nastanejo dodatni stroški za uvoz pošiljk v skladu z zahtevami vladnih agencij.
Na pošiljko
10.00 EUR
Carinska podpora
Obdelava davka na dajatev
Imetniki računov lahko pospešijo obračun s pogodbo o izplačilu
Pokaži več
Pokaži manj
Obdelava davka na dajatev
DHL bo pospešil postopek carinjenja s takojšnjim plačilom dajatev in davkov v zvezi s pošiljko, medtem ko prejemnik odloži plačilo do dogovorjenega datuma.
Na pošiljko
2% dajatev, minimalno 12.00 EUR
Obdelava davka na dajatev
Uvozne dajatve in davki za prejemnike brez računa
Pokaži več
Pokaži manj
Obdelava davka na dajatev
Administrativni stroški veljajo, če je DHL uporabil svojo lastno kreditno linijo pri carini za predplačilo ali jamstvo za plačilo dajatev, davkov ali regulativnih dajatev v imenu uvoznikov in potrošnikov, s katerimi DHL nima pogodbe.
Na pošiljko
2% dajatev, minimalno 12.00 EUR
Obvestilo deklarantu
Določite želenega posrednika
Pokaži več
Pokaži manj
Obvestilo deklarantu
Na zahtevo uvoznika bo DHL posredniku, ki ga je določila stranka, zagotovil potrebne dokumente za izvedbo uvoznega carinjenja in po končanem carinjenju nadaljeval dostavo v končni namembni kraj. Družba DHL kasneje ni odgovorna za pravočasnost predložitve carini ali sprostitve pošiljke.
Na pošiljko
12.00 EUR
Odstop pošiljke drugemu deklarantu
Pošiljko je carinil in dostavil vaš izbrani posrednik
Pokaži več
Pokaži manj
Odstop pošiljke drugemu deklarantu
Na zahtevo uvoznikov bo DHL predal pošiljko in s tem povezano carinsko dokumentacijo naročnikovemu posredniku za carinjenje in končno dostavo.
Na pošiljko
45.00 EUR

Druga vladna agencija

Pri uvozu blaga je treba opraviti dodatni nadzor
Pokaži več
Pokaži manj
Druga vladna agencija
Na zahtevo bo DHL poskrbel za dokončanje veterinarskega, zdravstvenega ali fitosanitarnega nadzora na prvi vstopni točki v državi ali carinski uniji, ki je običajno potrebna pri uvozu živalskih proizvodov, rastlin, semen ali farmacevtskih izdelkov.
Na pošiljko
45.00 EUR
Sprememba Podatkov po Carinjenju
Po zaključenem carinskem postopku DHL lahko spremeni vrednost, tip blaga, državo proizvajalca ali pariteto in uredi popravek podatkov, ki so že bili posredovani carini. Spremembe so prav tako potrebne v primeru nepravilnih podatkov na deklaraciji, kot je na primer davčna številka.
Na pošiljko
61.00 EUR
Več o carinskih storitvah
Več o carinskih storitvah
 • DHL bo plačal vnaprej in zaračunal nazaj pristojbine za potrdila, ki jih zahteva vlada.
 • Za pošiljke z izbrano storitvijo Duty Tax Paid (DTP), se lahko zaračunajo dodatni stroški carinjenja. Kjer je to možno, bodo stroški zaračunani DTP pošiljatelju. Ti stroški lahko vključujejo, vendar niso omejeni na:

  • Nerutinski vnos
  • Fizično posredovanje
  • Dovoljenja in licence
  • Skladiščenje zaradi čakanja na carinjenje
  • Dodatno imenovanje blaga nad pet postavk
  • Obdelava carinjenja
Nazaj na vrh