Privacy Notice

Obvestilo o Zasebnosti
 

DHL-u je pomembno, da varuje vaše osebne podatke v celotnem poslovnem procesu uporabe naših izdelkov in storitev. Spodaj so podrobnosti, kako DHL Express zbira vaše osebne podatke, ko obiščete naše spletne strani in kako se ti podatki uporabljajo.

Elektronske storitve pošiljanja
Zapri
Elektronske storitve pošiljanja


Elektronske storitve pošiljanja, vključno, vendar ne omejeno na: MyDHL+, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

vrsta podatkov

 • Ime, Telefonska številka in E-poštni naslov od pošiljatelj
 • Ime, Telefonska številka in E-poštni naslov od Prejemnik
 • Ime, Telefonska številka in E-poštni naslov od Plačnik
 • Ime, Telefonska številka in E-poštni naslov od prosilec
 • če je primerno, Davčna številka od pošiljatelj               
 • če je primerno, Davčna številka od Prejemnik
 • če je primerno, Podatki, potrebni za carinske postopke
 • če je primerno, Payment Details

Namen in pravna podlaga obdelave

Podatki se obdelujejo predvsem za izvajanje pogodbe v skladu s točko b prvega odstavka 6. člena GDPR.
V skladu s točko c prvega odstavka 6. člena GDPR se obdelava izvaja tudi zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, na primer v primeru dolžnosti razkritja preiskovalnim organom.

Končno se obdelava izvaja tudi za spodaj navedene namene na podlagi zakonitega interesa v skladu s točko f prvega odstavka 6. člena GDPR:

 • kot del naših varnostnih zahtev (npr. za namen odkrivanja kriminala),
 • za zbiranje statistike,
 • zaradi zagotavljanja kakovosti, optimizacije procesov in zanesljivosti načrtovanja.

Upravljalec ima upravičen interes za obdelavo podatkov za namen, da vzpostavi stik z ljudmi, ki so pred kratkim uporabili našo storitev, da bi izboljšali izkušnjo naše stranke, zagotovili nemoten postopek in/ali nenehno izboljševali izdelke in storitve. Ni nasprotja z zakonsko varovanim interesom, ker je poseg pri obdelavi podatkov minimalen, npr. psevdonimizacija.

Prejemniki ali kategorije prejemnikov

a) Razkritje se izvede družbam, udeleženim pri nudenju servisa ekspresnega pošiljanja.
b) Razkritje se izvede kot del zakonskih obveznosti (npr. preiskovalnim organom).

Prenos v tretjo državo (tj. podatki se pošljejo državi zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP))

a) Vaši podatki se obdelujejo v tretji državi na podlagi pogodbe, če ste nas za to pooblastili (npr. za prevoz predmeta v tretjo državo).
b) Ponudniku internih storitev skupine lahko naročimo, da nudijo IT ali druge storitve na podlagi naših Zavezujočih korporativnih pravil.

Zbrani osebni identifikacijski podatki
Zapri
Zbrani osebni identifikacijski podatki


Zbirka slik identifikacijskih dokumentov, ki jih izdajo uradne osebe (npr. potni list, vozniško dovoljenje)

vrsta podatkov

 • Ime, Naslov, od pošiljatelj
 • Ime, Naslov, od Prejemnik
 • Ime, Naslov, od Plačnik
 • Ime, Naslov, od prosilec
 • Identifikacijska številka (npr. številka potnega lista, številka osebne izkaznice države, od pošiljatelj
 • Identifikacijska številka (npr. številka potnega lista, številka osebne izkaznice države, od Prejemnik
 • Identifikacijska številka (npr. številka potnega lista, številka osebne izkaznice države, od Plačnik
 • Identifikacijska številka (npr. številka potnega lista, številka osebne izkaznice države, od prosilec
 • Rojstni datum, od pošiljatelj
 • Rojstni datum, od Prejemnik
 • Rojstni datum, od Plačnik
 • Rojstni datum, od prosilec
 • Kraj rojstva, od pošiljatelj
 • Kraj rojstva, od Prejemnik
 • Kraj rojstva, od Plačnik
 • Kraj rojstva, od prosilec
 • Državljanstvo, od pošiljatelj
 • Državljanstvo, od Prejemnik
 • Državljanstvo, od Plačnik
 • Državljanstvo, od prosilec
 • Katerikoli drugi podatki, ki se pojavljajo na identifikacijskem dokumentu

Namen in pravna podlaga obdelave

Ravnati v skladu s predmetno zakonodajo o nadzoru izvoza in sankcijah v primerih, ko obdelava podatkov pošiljatelja in prejemnika dvigne rdečo zastavo („visoko ujemanje“) zaradi morebitne kršitve predmetnih sankcij in/ali zakona o nadzoru izvoza.

Prejemniki ali kategorije prejemnikov

Razkritje se izvede kot del zakonskih obveznosti (npr. ustreznemu organu za nadzor izvoza v primerih, ko je razkritje obvezno po zakonu).

Seznam zavrnjenih strank
Zapri
Seznam zavrnjenih strank


vrsta podatkov

 • Ime, Telefonska številka in E-poštni naslov od pošiljatelj
 • Ime, Telefonska številka in E-poštni naslov od Prejemnik
 • Ime, Telefonska številka in E-poštni naslov od Plačnik
 • Ime, Telefonska številka in E-poštni naslov od prosilec
 • če je primerno, Davčna številka od pošiljatelj               
 • če je primerno, Davčna številka od Prejemnik
 • če je primerno, Podatki, potrebni za carinske postopke
 • če je primerno, Payment Details

Namen in pravna podlaga obdelave
Ravnati v skladu s predmetno zakonodajo o nadzoru izvoza in sankcijah

Prejemniki ali kategorije prejemnikov
Razkritje se izvede kot del zakonskih obveznosti (npr. ustreznemu organu za nadzor izvoza v primerih, ko je razkritje obvezno po zakonu).

Prenos v tretjo državo (tj. podatki se pošljejo državi zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP))
a) Vaši podatki se obdelujejo v tretji državi na podlagi pogodbe, če ste nas za to pooblastili (npr. za prevoz predmeta v tretjo državo).
b) Ponudniku internih storitev skupine lahko naročimo, da nudijo IT ali druge storitve na podlagi naših Zavezujočih korporativnih pravil.
Politika zasebnosti podatkov DPDHL ureja standarde za obdelavo podatkov na ravni skupine s posebnim poudarkom na tako imenovanih prenosih tretjih držav, kar pomeni prenos osebnih podatkov v države zunaj EU, ki nimajo ustreznih ravni varstva podatkov. Če vas zanima več o politiki zasebnosti podatkov o DPDHL, prosimo pojdite semkaj.

Lahko uporabljamo ponudnike storitev, ki obdelujejo osebne podatke pod našim nadzorom in v našem imenu. V primerih, ko se podatki prenašajo zunaj Evropskega gospodarskega prostora, sprejemamo vse potrebno, da zagotovimo, da se to zgodi v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov.

Merjenje verjetnosti priporočila
Zapri
Merjenje verjetnosti priporočila


vrsta podatkov

 • Kontaktni podatki – Ime (oseba, ki je imela razmerje z DHL-om), telefon, naslov (Ulica, mesto, poštna številka so vidne v dostavnih in prevzemnih dotičnih točkah), Elektronska pošta (v omejenih kontaktnih točkah)

Namen in pravna podlaga obdelave

Merjenje verjetnosti priporočila (NPA) je eden od načinov DHL-a, da prisluhne glasu naše stranke in izmeri njeno izkušnjo. To storimo tako, da svoje ljudi vključimo v proaktivno poslušanje izkušenj naših strank, iskanje povratnih informacij za izboljšave in spodbudo ukrepov. Razmerja s strankami so naključno vzorčena, da nam pomagajo razumeti izkušnjo naše stranke in da lahko iščemo načine za izboljšanje storitev, ki jih nudimo svojim strankam.

Obdelava je potrebna tudi zaradi uresničevanja namenov zakonitih interesov, ki ga uveljavlja upravljalec ali tretja oseba v skladu s točko f prvega odstavka 6. člena GDPR.

Obdelava za druge namene

Upravljalec ima upravičen interes za obdelavo podatkov za namen, da vzpostavi stik z ljudmi, ki so pred kratkim uporabili našo storitev, da bi izboljšali izkušnjo naše stranke, zagotovili nemoten postopek in/ali nenehno izboljševali izdelke in storitve. Ni nasprotja z zakonsko varovanim interesom, ker je poseg pri obdelavi podatkov minimalen, npr. psevdonimizacija.

Prejemniki ali kategorije prejemnikov

V nekaterih primerih stike s strankami opravi pogodbena tretja oseba, s katero imamo pogodbo o upravljanju.

Prenos v tretjo državo (tj. podatki se pošljejo državi zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP))

Ponudniku internih storitev skupine lahko naročimo, da nudijo IT ali druge storitve na podlagi naših Zavezujočih korporativnih pravil.

Več si preberite na Privacy Notice

DHL in DHL Express sta hčerinski družbi Deutsche Post AG.