Carinski postopek

DHL Express in carina – sodelovanje za hitro dostavo

Carina – enostavna beseda – vendar, kako jo definiramo v odnosu do našega poslovanja? Preverite, kako se DHL Express ujema s celotno sliko carinskih predpisov in ocarinjenja vaših pošiljk za čim hitrejšo dostavo!
 • V prvi vrsti je carina organ oziroma agencija na državni ravni. Njena odgovornost je ne samo pobiranje carinskih dajatev temveč tudi varovanje.
 • Carinsko posredovanje je bistvenega pomena za kontroliranje pretoka blaga v in iz države. Zato se carinski postopek začne v državi porekla in se konča v naslovni državi.
 • DHL Express vodi vse zahtevke carinskega organa v vašem imenu. Ko je carinsko blago sproščeno v promet, uredimo prevoz do končnega naslova.
 • Glede stroškov carinskega posredovanja je na svetu le nekaj izjem. Zato so stroški standardnega carinjenja običajno vključeni v transportne stroške od vrat do vrat.
 • Obdelava več milijonov carinskih zahtevkov dnevno ni lahka naloga. DHL Express to opravi za svoje uporabnike, saj deluje kot posrednik v imenu svojih strank.
 • S svojimi storitvami, ki jih nudimo svojim uporabnikom po svetu, smo danes en največjih carinskih posrednikov na svetu. V tej vlogi moramo zagotoviti, da je vaša carinska dokumentacija v vsakem trenutku pravilna in natančna.
 • Ko temeljito preverimo podatke o pošiljki, jih izročimo ustreznemu carinskemu organu. S carino dobro sodelujemo, da pospešimo carinjenje in omogočimo hitro dostavo blaga.
 • DHL Express ovrednoti dokumentacijo in podatke vsake posamezne pošiljke. Pošiljka ne bo predana carini, če ne bo dokumentacija v popolnosti ustrezno in v celoti izpolnjena.
 • Nekatero blago, ki ga prevaža DHL, se pošilja pod določenimi “šiframi” komoditete (tarifna oznaka). Ta klasifikacija se nanaša na katerokoli blago in je vnaprej določena s carinsko uredbo.
 • Tarifna oznaka je ključna informacija, ko se blago predloži carinskim organom.
 • Glede na lokalno zakonodajo in predpise je lahko prevoz določene vrste blaga omejen ali prepovedan. Naloga carinskega organa je v uveljavljanju teh pravil.
 • Nadalje, vsak lokalni carinski organ ima pooblastila za oblikovanje uvoznih in izvoznih doplačil, ki so odvisne od vrste carinjenja pošiljke.
Customs agent checking shipping documents
Storitve za podporo carinskemu postopku
Zavedamo se pomembnosti hitrega carinjenja. Naš izbor standardnih in specializiranih storitev je zasnovan tako da pomaga!
Back to Top