Carinski postopek

DHL Express in carinski organi – skupaj delamo za dostavo

Carina – enostavna beseda – vendar, kako jo definiramo v odnosu do našega poslovanja? Preverite, kako se DHL Express ujema s celotno sliko carinskih predpisov in ocarinjenja vaših pošiljk za čim hitrejšo dostavo!
 • Carinski organi so odgovorni za izvajanje širokega nabora regulativnih kontrol, namenjenih zaščiti prihodkov ter varnosti, zdravja in blaginje državljanov in podjetij v državi, ter za upravljanje mejnih kontrol.
 • Carina je preprosto organ ali agencija, ki prebiva na ravni države. Njegova prva odgovornost ni le pobiranje prihodkov, temveč tudi varovanje carin in davkov.
 • To upravljanje carinskih dajatev in davkov je bistveno za nadzor pretoka blaga v državo in iz nje. Zato se carinski postopek začne v državi izvora in konča v namembni državi.
 • Obdelava več milijonov carinskih vnosov ni lahka naloga – in to je nekaj, kar DHL Express počne vsak dan za svoje uporabnike po vsem svetu.
 • Z lokalnimi carinskimi storitvami, ki jih zagotavljamo uporabnikom povsod, smo eden največjih ponudnikov carinskih storitev na svetu. V tej vlogi moramo zagotoviti, da so vaši carinski podatki in dokumentacija vedno ustrezni in točni.
 • Ko so podatki o vaši pošiljki temeljito preverjeni, se elektronsko pošljejo ustreznemu carinskemu organu. Partnersko sodelovanje nam omogoča, da pospešimo carinjenje in zagotovimo hitro in učinkovito dostavo vašega blaga.
 • DHL Express v vašem imenu upravlja večino poizvedb carinskih organov. Ko je vaše blago ocarinjeno, poskrbimo za prenos pred končno dostavo.
 • Zagotavljanje popolnih, točnih in skladnih podatkov o tovornem listu in carinskem računu (komercialni/proforma) je bistvenega pomena za uspešno carinjenje. Pošiljke ne bodo carinjene, razen če so podatki in dokumentacija točni in v celoti popolni.
 • Eden ključnih elementov je zagotoviti popolne in natančne opise blaga. Pošiljatelji morajo zagotoviti popolne informacije z dovolj podrobnostmi o natančni naravi blaga v preprostem jeziku, kot so: ženska majica s kratkimi rokavi iz bombaža. Splošni opisi, kot so "vzorci" ali "rezervni deli", niso dovoljeni.
 • Blago, ki se pošilja v tujino, je za namene carinjenja razvrščeno pod šifre blaga (znane kot kode harmoniziranega sistema). Ta koda je vnaprej določena s Svetovno carinsko organizacijo in carinskimi predpisi.
 • Šifra blaga je ključna informacija, ko je blago predloženo carinskemu organu, saj pomaga določiti ugodnosti ali zahteve za določeno blago ter katere dajatve in davki bodo veljali.
 • Odvisno od lokalne zakonodaje in predpisov je lahko uvoz ali izvoz določenega blaga omejen ali prepovedan. Carinski organ je tisti, ki ima regulativni mandat za uveljavljanje teh pravil.
 • Poleg tega ima vsak lokalni carinski organ zakonodajno pooblastilo za določanje lastnih uvoznih in izvoznih davčnih dajatev, glede na vrsto pošiljke, ki jo obdeluje, in ustreznih regulativnih okvirov.
Nazaj na vrh