Pogoji trgovanja

Učenje jezika pravil Incoterms® 2020

“Incoterms” je blagovna znamka Mednarodne trgovinske zbornice (ICC). Pravila Incoterms® se po vsem svetu pogosto uporabljajo v mednarodnih pogodbah, ki ponazarjajo odgovornosti med kupci in prodajalci v zvezi s stroški, tveganji, odgovornostmi za zavarovanje tovora in skladnostjo s predpisi.

Kaj morate vedeti

  • Incoterms® pravila pomagajo standardizirati proces pošiljanja in prejemanja blaga. To pomeni, da določajo mesto stroška mednarodne komercialne transakcije in vzpostavijo dogovorjene odgovornosti med uvoznikom in izvoznikom.
  • Glavni cilj pravil Incoterms® je določiti merila za porazdelitev obveznosti, stroškov in dodelitev tveganja med udeleženci v mednarodnih transakcijah.
  • Znanje o Incoterms® pravila vam zagotavlja nakup blaga od proizvajalca v tujini v skladu s z zakoni, poznavanjem prave dokumentacije in procedur.
Incoterms® 2020 pravila delimo v dve kategoriji, ki ju določa način prevoza.
Incoterms® 2020 pravila delimo v dve kategoriji, ki ju določa način prevoza.
  • Tabela odgovornnosti Incoterms® vam nudi pregled obveznosti uvoznika in izvoznika za posamezno fazo prevoza.
  • Uporaba pravil Incoterms® trgovinski pogoji ni zakonsko obvezno, vendar je njihovo spoštovanje priporočljivo, saj se zmanjša tveganje nesporazumov.
  • Več o in trgovinski® pogoji lahko preberete na spletnih straneh Svetovne gospodarske zbornice, kjer so tudi najpogostejša vprašanja in obrazložitev Incoterms pravil.

EXW
Ex Works

Pomeni, da prodajalec dostavi blago kupcu, ko da blago na razpolago kupcu na določenem mestu (kot je tovarna ali skladišče), in to imenovano mesto so lahko ali pa tudi ne prostori prodajalca. Za izvedbo dostave prodajalcu ni treba naložiti blaga na prevzemno vozilo, niti mu ni treba izvozno cariniti blaga, kjer je takšno carinjenje primerno.

FCA
Free Carrier
Pomeni, da prodajalec dostavi blago kupcu na enega ali drugega od dveh načinov:
  • Prvič, kadar je imenovani kraj prodajalčev prostor, je blago dostavljeno, ko je naloženo na prevozno sredstvo, ki ga je uredil kupec.
  • Drugič, če je navedeni kraj drug kraj, je blago dostavljeno, ko je po natovarjanju na prodajalčevo prevozno sredstvo prispelo v navedeni drug kraj in je pripravljeno za raztovarjanje s prodajalčevega prevoznega sredstva ter na razpolago prevozniku ali drugi osebi, ki jo določi kupec.

Ne glede na to, kateri od teh dveh krajev je izbran za kraj dobave, ta kraj določa, kje se tveganje prenese na kupca, in čas, od katerega stroški bremenijo kupca.

CPT
Carriage Paid To
Pomeni, da prodajalec izroči blago - in prenese tveganje - na kupca tako, da ga izroči prevozniku, ki ga najame prodajalec, ali da nabavi tako dostavljeno blago. Prodajalec lahko to stori tako, da prevozniku izroči blago v fizično posest na način in na kraju, ki ustrezata uporabljenemu prevoznemu sredstvu. Ko je blago kupcu izročeno na ta način, prodajalec ne jamči, da bo blago prispelo v namembni kraj v dobrem stanju, v navedeni količini ali sploh prispelo. To je zato, ker se tveganje prenese s prodajalca na kupca, ko je blago dostavljeno kupcu z izročitvijo prevozniku; prodajalec mora kljub temu skleniti pogodbo o prevozu blaga od dostave do dogovorjenega namembnega kraja.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Pomeni, da prodajalec izroči blago - in prenese tveganje - na kupca tako, da ga izroči prevozniku, ki ga najame prodajalec, ali da nabavi tako dostavljeno blago. Prodajalec lahko to stori tako, da prevozniku izroči blago v fizično posest na način in na kraju, ki ustrezata uporabljenemu prevoznemu sredstvu. Ko je blago kupcu izročeno na ta način, prodajalec ne jamči, da bo blago prispelo v namembni kraj v dobrem stanju, v navedeni količini ali sploh prispelo. To je zato, ker se tveganje prenese s prodajalca na kupca, ko je blago dostavljeno kupcu z izročitvijo prevozniku; prodajalec mora kljub temu skleniti pogodbo o prevozu blaga od dostave do dogovorjenega namembnega kraja.
DPU
Delivered at Place Unloaded
To pomeni, da prodajalec izroči blago - in prenese tveganje - na kupca, ko je blago po raztovarjanju s prispelega prevoznega sredstva dano na razpolago kupcu v navedenem namembnem kraju ali na dogovorjenem kraju znotraj tega kraja, če je tak kraj dogovorjen. Prodajalec nosi vsa tveganja, povezana s prevozom blaga do navedenega namembnega kraja in njegovim raztovarjanjem v njem. V tem pravilu Incoterms sta torej dostava in prihod na namembni kraj enaka. DPU je edino pravilo Incoterms, ki od prodajalca zahteva, da blago raztovori v namembnem kraju. Zato mora prodajalec zagotoviti, da lahko organizira raztovarjanje na imenovanem kraju. Če stranki nameravata, da prodajalec ne nosi tveganja in stroškov raztovarjanja, se je treba pravilu DPU izogniti in namesto njega uporabiti pravilo DAP.
DAP
Delivered at Place
Pomeni, da prodajalec izroči blago - in prenese tveganje - na kupca, ko je blago dano na razpolago kupcu na prihajajočem prevoznem sredstvu, pripravljeno za raztovarjanje v navedenem namembnem kraju ali na dogovorjeni točki v tem kraju, če je takšna točka dogovorjena. Prodajalec nosi vsa tveganja, povezana s prevozom blaga v imenovani namembni kraj ali na dogovorjeno točko v tem kraju. V tem pravilu Incoterms sta torej dostava in prihod na namembni kraj enaka.
DDP
Delivered Duty Paid
Pomeni, da prodajalec izroči blago kupcu, ko je blago dano na razpolago kupcu, carinjeno za uvoz, na prihajajočem prevoznem sredstvu, pripravljeno za raztovarjanje, v imenovanem namembnem kraju ali na dogovorjeni točki v tem kraju, če je takšna točka dogovorjena. Prodajalec nosi vsa tveganja, povezana s prevozom blaga v navedeni namembni kraj ali na dogovorjeno točko v tem kraju. V tem pravilu Incoterms sta torej dostava in prihod na namembni kraj enaka.
FAS
Free Alongside Ship

Pomeni, da prodajalec dobavi blago kupcu, ko je blago postavljeno ob bok ladje (npr. na pomol ali barko), ki ga določi kupec v imenovanem pristanišču odpreme, ali ko prodajalec nabavi že tako dobavljeno blago. Tveganje izgube ali poškodbe blaga se prenese, ko je blago ob ladji, in od tega trenutka dalje nosi vse stroške kupec.

FOB
Free on Board
Pomeni, da prodajalec dobavi blago kupcu na krovu plovila, ki ga določi kupec, v imenovanem pristanišču odpreme ali nabavi že tako dostavljeno blago. Tveganje izgube ali poškodbe blaga se prenese, ko je blago na krovu plovila in od tega trenutka dalje nosi vse stroške kupec.
CFR
Cost and Freight
Pomeni, da prodajalec blago dostavi kupcu na krov plovila ali nabavi že tako dostavljeno blago. Tveganje izgube ali poškodbe blaga se prenese, ko je blago na krovu plovila, tako da se šteje, da je prodajalec izpolnil svojo obveznost dobave blaga, ne glede na to, ali blago dejansko prispe na cilj v dobrem stanju ali ne, v navedeni količini ali pa sploh ne prispe. V CFR prodajalec kupcu ni dolžan zagotoviti zavarovalnega kritja: kupcu bi zato svetovali, da poskrbi za kritje sam.
CIF
Cost, Insurance, Freight
Pomeni, da prodajalec blago dostavi kupcu na krov plovila ali nabavi že tako dostavljeno blago. Tveganje izgube ali poškodbe blaga se prenese, ko je blago na krovu plovila, tako da se šteje, da je prodajalec izpolnil svojo obveznost dobave blaga, ne glede na to, ali blago dejansko prispe na cilj v dobrem stanju ali ne, v navedeni količini ali pa sploh ne prispe.
Paket v tranzitu od izvora do namembnega kraja
Potovanje pošiljke
Oglejte si, kako vaš paket potuje z DHL-om in izvedite, kako vam lahko pomagamo pri vsakem koraku poti.
Nazaj na vrh