Foreign Trade Regulation

Kaj je FTR?
Zapri

Predpisi o zunanji trgovini (FTR) zahtevajo, da vse osebe, ki morajo predložiti informacije o izvozu, to naredijo prek sistema za samodejni izvoz (AES) v opredeljenem časovnem okviru pred izvozom z zahtevanimi podatki o pošiljki. Te informacije so nekoč imenovali izvozna deklaracija pošiljatelja (SED), zdaj pa se imenujejo elektronska izvozna informativna listina (EEI). Predpisi FTR dodatno uveljavljajo civilne in kazenske sankcije za kršitve teh predpisov. Namen predpisov FTR je zbiranje statističnih podatkov o ameriškem izvozu in uveljavljanje ameriške zakonodaje za nadzor izvoza.

FTR

Kratka razlaga

30.2(d)(2)

Pošiljke iz ZDA ali Portorika na naslednja ameriška ozemlja: Guam, Ameriška Samoa, otok Wake, otoki Midway, Severni Marianski otoki, otoka Canton in Enderbury

30.36

Pošiljke, namenjene v Kanado †

30.37(a)

Blago od enega subjekta USPPI za enega prejemnika na enem izvoznem prevozniku, razvrščeno pod kodo za razvrščanja blage B/HTS, ki je vredno 2.500 USD ali manj †

30.37(b)

Poklicna orodja in njihovi vsebniki

30.37(e)

Zračne pošiljke blaga, za katere ni zahtevana licenca za izvoz ali izjema predpisa ITAR, ki so pod carinskim nadzorom transportirane skozi Združene države. Razen blago, ki je pod carinskim nadzorom poslano iz tujega trgovinskega območja (FTZ) in zahteva oddajo elektronske izvozne informativne listine (EEI).

30.37(f)

Izvoz tehnologije in programske opreme, kot je opredeljena v 15CFR, delu 772 EAR, ki ne zahteva licence za izvoz

30.37(g)

Pošiljke v tuje knjižnice, vladne ustanove ali podobne institucije, ki vključujejo knjige, zemljevide, grafe, brošure in druge podobne artikle za njihovo ekskluzivno uporabo.

30.37(h)

Pošiljke, ki so dovoljene pod izjemo licence GFT (darilni paketi in humanitarne donacije) 15 CFR 740.12 EAR

30.37(i)

Diplomatsko gradivo/torbice in njihova vsebina

30.37(k)

Pošiljke korespondence med podružnicami, uveljavljenih računov in druge dokumentacije iz poslovnih evidenc ameriškega podjetja podružnicam/povezanim podjetjem. (Ne velja za izjemno tehnične načrte, korespondenco itd., ki bi lahko zahtevali licenco)

30.37(o)

Pošiljke letalskih delov in opreme; hrana, zaloga za železniško in ladijsko posadko in sorodne zaloge; zaloge za uporabo na letalih ameriških zračnih linij za njihove lastne inštalacije, letala in agente v tujini, pod izjemo licence EAR AVS za letala in plovila.

30.37(q)

Začasni izvozi, razen tistih, ki zahtevajo licenciranje, ne glede na to, ali so poslani ali ročno preneseni (npr. dovolilnica), ki so izvoženi iz Združenih držav in vrnjeni v Združene države v manj kot letu dni (12 mesecih) od datuma izvoza.

30.37(r)

Blago, predhodno uvoženo pod carinskim nadzorom za začasni uvoz za vračilo v enakem stanju kot ob uvozu, vključno z: blagom za testiranje, eksperimentiranje ali demonstracijo; blagom, uvoženim za razstavo; vzorci in modeli, uvoženimi za oceno ali naročilo; blagom, uvoženim za sodelovanje na dirkah ali tekmovanjih, in živalmi, uvoženimi za parjenje ali razstavo, ter blagom, uvoženim za uporabo s strani predstavnikov tujih vlad ali mednarodnih organizacij oziroma članov oboroženih sil tuje države. Blago, ki je bilo uvoženo pod carinskim nadzorom za obdelavo in ponovni izvoz, ne sodi pod to izjemo.

30.39

Posebne izjeme za pošiljke ameriškim oboroženim silam za njihovo ekskluzivno uporabo. Ne velja za artikle, ki so na seznamu USML ali so pod nadzorom ITAR, ali pošiljke, ki niso izročene ameriškim oboroženim silam, so pa namenjene njihovi uporabi

30.40(a)

Posebne izjeme za določene pošiljke ameriškim vladnim agencijam in zaposlenim, ki vključujejo pisarniško pohištvo, pisarniško opremo ali pisarniške potrebščine za njihovo ekskluzivno uporabo

30.40(b)

Posebne izjeme za določene pošiljke ameriškim vladnim agencijam in zaposlenim, ki vključujejo gospodinjske izdelke in osebno lastnino za njihovo ekskluzivno uporabo

30.40(c)

Posebne izjeme za določene pošiljke ameriškim vladnim agencijam in zaposlenim, ki vsebujejo hrano, zdravila in sorodne artikle za njihovo ekskluzivno uporabo

30.40(d)

Posebne izjeme za določene pošiljke ameriškim vladnim agencijam in zaposlenim, ki vključujejo knjige, zemljevide, grafe, brošure in podobne artikle za njihovo ekskluzivno uporabo

Korespondenca

Medosebna korespondenca, ki velja samo za pošiljke, pri katerih velja izbirna storitev destinacije z omejenim dostopom

† Ne velja za pošiljke, ki zahtevajo dovoljenje/licenco za izvoz, so poslane v CA za skladiščenje, toda namenjene v državo tretjega sveta, ali nebrušene diamante ali blago pod nadzorom seznama USML predpisa ITAR.